Language of document :

Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Østre Landsret (Taani) 22. septembril 2017. aastal – 2M-Locatel A/S versus Skatteministeriet

(kohtuasi C-555/17)

Kohtumenetluse keel: taani

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Østre Landsret

Põhikohtuasja pooled

Kaebaja: 2M-Locatel A/S

Vastustaja: Skatteministeriet

Eelotsuse küsimus

Kas komisjoni 17. oktoobri 2006. aasta määruse (EÜ) nr 1549/20061 , millega muudetakse tariifi- ja statistikanomenklatuuri ning ühist tollitariifistikku käsitleva nõukogu määruse (EMÜ) nr 2658/872 I lisa, 1. lisas sätestatud ühise tollitariifistiku kombineeritud nomenklatuuri

i)    rubriigi 8528 alajaotist „Videotuunerid“,

ii)    alamrubriiki 8528 71 13 ja

iii)    alamrubriiki 8528 71 90

tuleb tõlgendada nii, et toode, mis vastab alamrubriigis 8528 71 13 esitatud kirjeldusele ja on võimeline vastu võtma, dekodeerima ja töötlema interneti teel edastatud televisioonisignaali, kuid mitte analoog-, kaabel- või satelliittelevisiooni signaali, tuleb klassifitseerida alamrubriiki 8528 71 13, alamrubriiki 8528 71 90 või mõnda kolmandasse alamrubriiki?

____________

1 ELT 2006 L 301, lk 1.

2 EÜT 1987 L 256, lk 1; ELT eriväljaanne 02/02, lk 382.