Language of document :

Cerere de decizie preliminară introdusă de Østre Landsret (Danemarca) la 22 septembrie 2017 – 2M-Locatel A/S/Skatteministeriet

(Cauza C-555/17)

Limba de procedură: daneza

Instanța de trimitere

Østre Landsret

Părțile din procedura principală

Recurentă: 2M-Locatel A/S

Intimat: Skatteministeriet

Întrebarea preliminară

În Nomenclatura combinată a Tarifului Vamal Comun, astfel cum este stabilită în anexa I la Regulamentul (CE) nr. 1549/20061 al Comisiei din 17 octombrie 2006 de modificare a anexei I la Regulamentul (CEE) nr. 2658/872 al Consiliului privind Nomenclatura tarifară și statistică și Tariful vamal comun,

(i)    subdiviziunea „Receptoare de semnale videofonice (tunere)” de la poziția 8528,

(ii)    subpoziția 8528 71 13 și

(iii)    subpoziția 8528 71 90

este necesar să fie interpretate în sensul că un produs care corespunde descrierii produsului de la subpoziția 8528 71 13 și care este capabil să recepționeze, să decodeze și să prelucreze semnale de televiziune transmise în direct prin tehnologia internetului, dar nu poate să recepționeze, să decodeze și să prelucreze semnale de televiziune transmise în direct prin antenă, cablu TV sau satelit trebuie să fie clasificat la subpoziția 8528 71 13, subpoziția 8528 71 90 sau la o a treia subpoziție?

____________

1 JO 2006 L 301, p. 1, Ediție specială, 02/vol. 21, p. 3.

2 JO 1987 L 256, p. 1, Ediție specială, 02/vol. 4, p. 3.