Language of document :

Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Østre Landsret (Danska) 22. septembra 2017 – 2M-Locatel A/S/Skatteministeriet

(Zadeva C-555/17)

Jezik postopka: danščina

Predložitveno sodišče

Østre Landsret

Stranki v postopku v glavni stvari

Tožeča stranka: 2M-Locatel A/S

Tožena stranka: Skatteministeriet

Vprašanje za predhodno odločanje

Ali je treba kombinirano nomenklaturo v skupni carinski tarifi, kot je določena v Prilogi I k Uredbi Komisije (ES) št. 1549/2006 z dne 17. oktobra 20061 o spremembi Priloge I k Uredbi Sveta (EGS) št. 2658/872 o tarifni in statistični nomenklaturi ter skupni carinski tarifi,

pododdelek „---video tunerji“ iz tarifne številke 8528,

tarifno podštevilko 8528 71 13 in

tarifno podštevilko 8528 71 90

razlagati tako, da je treba izdelek, ki ustreza opisu izdelka v tarifni podštevilki 8528 71 13 ter lahko sprejema, dekodira in obdeluje signale televizijskega programa v živo, ki se prenašajo z internetno tehnologijo, ne more pa sprejemati, dekodirati in obdelovati signalov televizijskega programa v živo, ki se prenašajo prek antene, kabelske televizije ali satelita, uvrstiti v tarifno podštevilko 8528 71 13, tarifno podštevilko 8528 71 90 ali v tretjo tarifno podštevilko?

____________

1 UL 2006, L 301, str. 1.

2 UL, posebna izdaja v slovenščini, poglavje 2, zvezek 2, str. 382.