Language of document :

Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Fővárosi Törvényszék (Ungari) 21. augustil 2017 – Lintner Györgyné versus UniCredit Bank Hungary Zrt.

(kohtuasi C-511/17)

Kohtumenetluse keel: ungari

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Fővárosi Törvényszék

Põhikohtuasja pooled

Hageja: Lintner Györgyné

Kostja: UniCredit Bank Hungary Zrt.

Eelotsuse küsimused

Kas ebaõiglaste lepingutingimuste direktiivi1 artikli 6 lõikest 1 – arvestades liikmesriikide õigusnorme, milles on ette nähtud kohustusliku menetlusabi normid – tuleneb, et lepingu iga tingimust tuleb kontrollida eraldi sellest seisukohast, kas seda saab lugeda ebaõiglaseks, olenemata sellest, kas hagiavalduses esitatud nõude kohta otsuse tegemiseks on tõepoolest vaja kontrollida lepingu kõiki tingimusi?

Kas erinevalt punktis 1 sõnastatust tuleb ebaõiglaste lepingutingimuste direktiivi artikli 6 lõiget 1 tõlgendada selliselt, et nõude aluseks oleva tingimuse ebaõiglase laadi hindamiseks on vaja tõlgendada ka lepingu kõiki ülejäänud tingimusi?

Juhul kui vastus punktis 2 nimetatud küsimusele on jaatav, kas see võib tähendada seda, et antud tingimuse ebaõiglase laadi hindamiseks on vaja kontrollida lepingut tervikuna, mistõttu iga punkti ebaõiglast laadi ei ole vaja kontrollida eraldi hagiavalduses vaidlustatud lepingutingimusest?

____________

1 Nõukogu 5 aprilli 1993. aasta direktiiv 93/13/EMÜ ebaõiglaste tingimuste kohta tarbijalepingutes (EÜT 1993, L 95, lk 29; eriväljaanne 15/2, lk 288).