Language of document :

Cerere de decizie preliminară introdusă de Fővárosi Törvényszék (Ungaria) la 21 august 2017 - Lintner Györgyné/UniCredit Bank Hungary Zrt.

(Cauza C-511/17)

Limba de procedură: maghiara

Instanța de trimitere

Fővárosi Törvényszék

Părțile din procedura principală

Reclamantă: Lintner Györgyné

Pârâtă: UniCredit Bank Hungary Zrt.

Întrebările preliminare

Articolul 6 alineatul (1) din Directiva privind clauzele abuzive1 trebuie interpretat – ținând seama și de reglementarea națională care impune o reprezentare în justiție – în sensul că trebuie să se examineze individual fiecare dintre clauzele contractuale din perspectiva posibilității de a fi considerată abuzivă, indiferent dacă o examinare a ansamblului prevederilor contractului este într-adevăr necesară pentru a se pronunța asupra pretenției formulate în acțiune?

În caz negativ, spre deosebire de ceea ce se propune în întrebarea 1, articolul 6 alineatul (1) din Directiva privind clauzele abuzive trebuie interpretat în sensul că, pentru a concluziona în sensul caracterului abuziv al clauzei aflate la baza pretenției, trebuie să se examineze toate celelalte prevederi ale contractului?

Dacă răspunsul la întrebarea 2 este afirmativ, aceasta poate însemna că, pentru a putea stabili caracterul abuziv al clauzei în discuție, este necesară examinarea întregului contract, mai exact caracterul abuziv al fiecăruia dintre elementele contractului nu trebuie examinat în mod autonom, independent de clauza atacată în cadrul acțiunii?

____________

1 Directiva 93/13/CEE a Consiliului din 5 aprilie 1993 privind clauzele abuzive în contractele încheiate cu consumatorii (JO L 95, p. 29, Ediție specială, 15/vol. 2, p. 273).