Language of document :

Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Svea hovrätt (Švédsko) 21. září 2017 – Rebecka Jonsson v. Société du Journal L’Est Républicain

(Věc C-554/17)

Jednací jazyk: švédština

Předkládající soud

Svea hovrätt

Účastnice původního řízení

Navrhovatelka: Rebecka Jonsson

Odpůrkyně: Société du Journal L’Est Républicain

Předběžné otázky

Brání článek 16 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 861/20071 ze dne 11. července 2007, kterým se zavádí evropské řízení o drobných nárocích (nařízení o drobných nárocích) takové vnitrostátní právní úpravě, podle níž je účastníkům řízení uložena náhrada nákladů řízení ve stejné výši nebo poměrně, pokud mají se svými návrhy částečně úspěch či částečně neúspěch, pokud ve sporu bylo předloženo několik návrhů nebo pokud bylo návrhu vyhověno pouze částečně?

V případě kladné odpovědi na první otázku: Jak je třeba vykládat pojem „strana, která neměla úspěch ve věci“ ve smyslu článku 16 nařízení?

____________

1 Úř. věst. 2007, L 199, s. 1.