Language of document :

Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Svea hovrätt (Rootsi) 21. septembril 2017 – Rebecka Jonsson versus Société du Journal L’Est Républicain

(kohtuasi C-554/17)

Kohtumenetluse keel: rootsi

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Svea hovrätt

Põhikohtuasja pooled

Apellant: Rebecka Jonsson

Vastustaja: Société du Journal L’Est Républicain

Eelotsuse küsimused

Kas Euroopa Parlamendi ja nõukogu 11. juuli 2007. aasta määruse (EÜ) nr 861/20071 , millega luuakse Euroopa väiksemate kohtuvaidluste menetlus, artikliga 16 on vastuolus niisuguse siseriikliku sätte kohaldamine, mille kohaselt menetluskulusid võib tasaarvestada või kohandada olenevalt sellest, kas poolte nõuded osaliselt rahuldati ja osaliselt mitte, kui kohtuasjas on esitatud mitu nõuet või kui nõue on rahuldatud kõigest osaliselt?

Kui vastus esimesele küsimusele on jaatav, siis kuidas tuleb käsitada määruse artiklis 16 kasutatud mõistet „kaotaja pool“?

____________

1 ELT 2007, L 199, lk 1.