Language of document :

Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Svea hovrätt (Ruotsi) on esittänyt 21.9.2017 – Rebecka Jonsson v. Société du Journal L’Est Républicain

(Asia C-554/17)

Oikeudenkäyntikieli: ruotsi

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Svea hovrätt

Pääasian asianosaiset

Kantaja: Rebecka Jonsson

Vastaaja: Société du Journal L’Est Républicain

Ennakkoratkaisukysymykset

Onko eurooppalaisesta vähäisiin vaatimuksiin sovellettavasta menettelystä 11.7.2007 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 861/20071 16 artikla esteenä sellaisen kansallisen säännöksen soveltamiselle, jonka mukaan oikeudenkäyntikuluja voidaan kuitata tai kohtuullistaa, kun asiassa esitetään useita vaatimuksia, joista osa ratkaistaan toisen ja osa toisen hyväksi, tai kun vaatimus hyväksytään ainoastaan osaksi?

Jos vastaus ensimmäiseen kysymykseen on myöntävä, miten käsitettä ”hävinnyt asianosainen” asetuksen 16 artiklassa on tulkittava?

____________

1 EUVL 2007, L 199, s. 1.