Language of document :

Zahtjev za prethodnu odluku koji je 21. rujna 2017. uputio Svea hovrätt (Švedska) – Rebecka Jonsson protiv Société du Journal L’Est Républicain

(predmet C-554/17)

Jezik postupka: švedski

Sud koji je uputio zahtjev

Svea hovrätt

Stranke glavnog postupka

Tužitelj: Rebecka Jonsson

Tuženik: Société du Journal L’Est Républicain

Prethodna pitanja

Protivi li se članku 16. Uredbe (EZ) br. 861/20071 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. srpnja 2007. o uvođenju europskog postupka za sporove male vrijednosti primjena nacionalne odredbe prema kojoj se troškovi postupka mogu odbiti ili prilagoditi ovisno o tome jesu li stranke djelomično uspjele u postupku, kada u postupku postoji nekoliko zahtjeva ili kada je zahtjev djelomično prihvaćen?

Ako je odgovor na prvo pitanje potvrdan, kako treba tumačiti pojam „stranka koja nije uspjela u postupku” iz članka 16. Uredbe?

____________

1 SL 2007, L 199, str. 1.