Language of document :

A Svea hovrätt (Svédország) által 2017. szeptember 21-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Rebecka Jonsson kontra Société du Journal L’Est Républicain

(C-554/17. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: svéd

A kérdést előterjesztő bíróság

Svea hovrätt

Az alapeljárás felei

Felperes: Rebecka Jonsson

Alperes: Société du Journal L’Est Républicain

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések

1.    Úgy kell-e értelmezni a kis értékű követelések európai eljárásának bevezetéséről szóló, 2007. július 11-i 861/2007/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet1 16. cikkét, mint amellyel ellentétes az olyan nemzeti rendelkezés alkalmazása, amelynek értelmében az eljárás költségeit meg lehet osztani vagy ki lehet igazítani annak alapján, hogy a felek részben pernyertesek, részben pedig pervesztesek, amennyiben az eljárásban számos követelést érvényesítenek, vagy amennyiben a követelésnek csak részben adnak helyt?

2.    Amennyiben az első kérdésre igenlő válasz adandó, hogyan kell értelmezni a „pervesztes fél” fogalmát a rendelet 16. cikkében?

____________

1 HL 2007. L 199., 1. o.