Language of document :

2017 m. rugsėjo 21 d. Svea hovrätt (Švedija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Rebecka Jonsson / Société du Journal L’Est Républicain

(Byla C-554/17)

Proceso kalba: švedų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Svea hovrätt

Šalys pagrindinėje byloje

Apeliantė: Rebecka Jonsson

Kita šalis: Société du Journal L’Est Républicain

Prejudiciniai klausimai

1.    Ar 2007 m. liepos 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 861/2007, nustatančio Europos ieškinių dėl nedidelių sumų nagrinėjimo procedūrą1 , 16 straipsnis yra kliūtis taikyti nacionalinės teisės nuostatą, pagal kurią galima nurodyti šalims pačioms padengti savo bylinėjimosi išlaidas arba priteisti jų dalį, atsižvelgiant į tai, kad šalys bylą iš dalies laimėjo, o iš dalies ją pralaimėjo, kai byloje iškelti keli reikalavimai arba reikalavimas patenkintas tik iš dalies?

2.    Jei atsakymas į 1 klausimą teigiamas, kaip reikia aiškinti reglamento 16 straipsnyje vartojamą žodžių junginį „pralaimėjusioji šalis“?

____________

1 OL L 199, 2007, p. 1.