Language of document :

Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Svea hovrätt (Švedska) 21. septembra 2017 – Rebecka Jonsson/Société du Journal L'Est Républicain

(Zadeva C-554/17)

Jezik postopka: švedščina

Predložitveno sodišče

Svea hovrätt

Stranki v postopku v glavni stvari

Pritožnica: Rebecka Jonsson

Nasprotna stranka: Société du Journal L'Est Républicain

Vprašanji za predhodno odločanje

1.    Ali člen 16 Uredbe (ES) št. 861/20071 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. julija 2007 o uvedbi evropskega postopka v sporih majhne vrednosti pomeni oviro za uporabo nacionalne določbe, v skladu s katero se lahko stroški postopka poravnajo ali se prilagodijo glede na to, ali so stranke v pravdi deloma uspele in deloma niso uspele, kadar je v postopku več zahtevkov ali kadar se zahtevku ugodi zgolj deloma?

2.    Če je odgovor na prvo vprašanje pritrdilen, kako je treba razlagati pojem „stranka, ki v pravdi ne uspe“ v členu 16 Uredbe?

____________

1 UL L 199, str. 1.