Language of document :

Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Raad van State (Nizozemsko) 22. září 2017 – Y. Z. a další v. Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie

(Věc C-557/17)

Jednací jazyk: nizozemština

Předkládající soud

Raad van State

Účastníci původního řízení

Odvolatelé v řízení o vzájemném odvolání: Y. Z., Z. Z. a Y. Y., Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie

Žalovaný a odpůrce v řízení o vzájemném odvolání:

Předběžné otázky

Je nutné vykládat čl. 16 odst. 2 písm. a) směrnice Rady 2003/86/ES1 ze dne 22. září 2003 o právu na sloučení rodiny v tom smyslu, že brání odnětí povolení k pobytu uděleného v rámci sloučení rodiny, pokud bylo toto povolení získáno na základě podvodných informací, avšak rodinný příslušník nevěděl, že tyto informace byly podvodné?

Je nutné vykládat čl. 9 odst. 1 písm. a) směrnice Rady 2003/109/ES2 ze dne 25. listopadu 2003 o právním postavení státních příslušníků třetích zemí, kteří jsou dlouhodobě pobývajícími rezidenty v tom smyslu, že brání odnětí právního postavení dlouhodobě pobývajícího rezidenta, pokud bylo toto postavení získáno na základě podvodných informací, avšak dlouhodobě pobývající rezident nevěděl, že tyto informace byly podvodné?

____________

1 Úř. věst. 2003, L 251, s. 12; Zvl. vyd. 19/06, s. 224.

2 Úř. věst. 2004, L 16, s. 44; Zvl. vyd. 19/06, s. 272.