Language of document :

Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Raad van State (Nederlandene) den 22. september 2017 – Y.Z. m.fl. og Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie

(Sag C-557/17)

Processprog: nederlandsk

Den forelæggende ret

Raad van State

Parter i hovedsagen

Appellanter: Y.Z., Z.Z., Y.Y. og Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie

Præjudicielle spørgsmål

Skal artikel 16, stk. 2, litra a), i Rådets direktiv 2003/86/EF 1 af 22. september 2003 om ret til familiesammenføring […] fortolkes således, at denne bestemmelse er til hinder for at inddrage en opholdstilladelse, der er meddelt i forbindelse med en familiesammenføring, såfremt opholdstilladelsen er opnået ved svigagtige oplysninger, men familiemedlemmet ikke vidste, at der var tale om svigagtige oplysninger?

Skal artikel 9, stk. 1, litra a), i Rådets direktiv 2003/109/EF 2 af 25. november 2003 om tredjelandsstatsborgeres status som fastboende udlændinge […] fortolkes således, at denne bestemmelse er til hinder for at inddrage en status som fastboende udlænding, såfremt denne status er opnået ved svigagtige oplysninger, men den fastboende udlænding ikke vidste, at der var tale om svigagtige oplysninger?

____________

1     EUT 2003, L 251, s. 12.

2     EUT 2004, L 16, s. 44.