Language of document :

Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Raad van State (Madalmaad) 22. septembril 2017 – Y. Z. jt versus Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie

(kohtuasi C-557/17)

Kohtumenetluse keel: hollandi

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Raad van State

Põhikohtuasja pooled

Apellatsioonkaebuse ja vastuapellatsioonkaebuse esitajad: Y. Z., Z. Z. ja Y. Y., Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie

Eelotsuse küsimused

1.    Kas Euroopa Liidu Nõukogu 22. septembri 2003. aasta direktiivi 2003/86/EÜ perekonna taasühinemise õiguse kohta1 artikli 16 lõike 2 punkti a tuleb tõlgendada nii, et sellega on vastuolus perekonna taasühinemise raames antud elamisloa tühistamine, kui see elamisluba saadi võltsitud andmete alusel, kuid perekonnaliige ei teadnud, et need andmed olid võltsitud?

2.    Kas nõukogu 25. novembri 2003. aasta direktiivi 2003/109/EÜ pikaajalistest elanikest kolmandate riikide kodanike staatuse kohta2 artikli 9 lõike 1 punkti a tuleb tõlgendada nii, et sellega on vastuolus pikaajalise elaniku staatuse tühistamine, kui see staatus saadi võltsitud andmete alusel, kuid pikaajaline elanik ei teadnud, et need andmed olid võltsitud?

____________

1 ELT 2003, L 251; ELT eriväljaanne 19/06, lk 224.

2 ELT 2004, L 16; ELT eriväljaanne 19/06, lk 272.