Language of document :

2017 m. rugsėjo 22 d. Raad van State (Nyderlandai) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Y.Z. ir kt., Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie

(Byla C-557/17)

Proceso kalba: nyderlandų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Raad van State

Šalys pagrindinėje byloje

(Priešpriešinio) apeliacinio skundo pateikėjai: Y.Z., Z.Z., Y.Y., Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie

Prejudiciniai klausimai

1.    Ar 2003 m. rugsėjo 22 d. Tarybos direktyvos 2003/86/EB1 dėl teisės į šeimos susijungimą 16 straipsnio 2 dalies a punktą reikia aiškinti taip, kad pagal jį draudžiama panaikinti šeimos susijungimo tikslais išduotą leidimą gyventi šalyje, jeigu šis leidimas buvo gautas pateikus apgaulingus duomenis, tačiau šeimos narys nežinojo apie šių duomenų apgaulingą pobūdį?

2.    Ar 2003 m. lapkričio 25 d. Tarybos direktyvos 2003/109/EB2 dėl trečiųjų valstybių piliečių, kurie yra ilgalaikiai gyventojai, statuso 9 straipsnio 1 dalies a punktą reikia aiškinti taip, kad pagal jį draudžiama panaikinti ilgalaikio gyventojo statusą, jeigu šis statusas buvo įgytas remiantis apgaulingais duomenimis, tačiau ilgalaikis gyventojas nežinojo apie šių duomenų apgaulingą pobūdį?

____________

1 OL L 251, 2003, p. 12.

2 OL L 16, 2004, p. 44.