Language of document :

Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2017. gada 22. septembrī iesniedza Raad van State (Nīderlande) – Y. Z. u. c., Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie

(lieta C-557/17)

Tiesvedības valoda – holandiešu

Iesniedzējtiesa

Raad van State

Pamatlietas puses

Prasītāji: Y. Z., Z. Z., Y. Y., Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie

Prejudiciālie jautājumi

1)    Vai [..] Padomes 2003. gada 22. septembra Direktīvas 2003/86/EK1 par tiesībām uz ģimenes atkalapvienošanos [..] 16. panta 2. punkta a) apakšpunkts ir jāinterpretē tādējādi, ka tam ir pretrunā ģimenes atkalapvienošanās nolūkā piešķirtas uzturēšanās atļaujas atsaukšana, ja tā ir tikusi iegūta, sniedzot maldinošu informāciju, taču ģimenes loceklis nezināja, ka šī informācija bija maldinoša?

2)    Vai [..] Padomes 2003. gada 25. novembra Direktīvas 2003/109/EK2 par to trešo valstu pilsoņu statusu, kuri ir kādas dalībvalsts pastāvīgie iedzīvotāji [..] 9. panta 1. punkta a) apakšpunkts ir jāinterpretē tādējādi, ka tam ir pretrunā pastāvīgā iedzīvotāja statusa atsaukšana, ja tas ir ticis iegūts, sniedzot maldinošu informāciju, taču pastāvīgais iedzīvotājs nezināja, ka šī informācija bija maldinoša?

____________

1 OV 2003, L 251, 12. lpp.

2 OV 2004, L 16, 44. lpp.