Language of document :

Cerere de decizie preliminară introdusă de Raad van State (Țările de Jos) la 22 septembrie 2017 – Y.Z. și alții, Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie

(Cauza C-557/17)

Limba de procedură: neerlandeza

Instanța de trimitere

Raad van State

Părțile din procedura principală

Apelanți: Y.Z., Z.Z., Y.Y. și Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie

Întrebările preliminare

Articolul 16 alineatul (2) teza introductivă și litera (a) din Directiva 2003/86/CE1 a Consiliului din 22 septembrie 2003 privind dreptul la reîntregirea familiei [...] trebuie interpretat în sensul că se opune retragerii unui permis de ședere acordat în scopul reîntregirii familiei atunci când acesta a fost dobândit pe baza unor informații frauduloase, dar membrul familiei nu avea cunoștință de caracterul fraudulos al acestor informații?

Articolul 9 alineatul (1) teza introductivă și litera (a) din Directiva 2003/109/CE2 a Consiliului din 25 noiembrie 2003 privind statutul resortisanților țărilor terțe care sunt rezidenți pe termen lung [...] trebuie interpretat în sensul că se opune retragerii statutului de rezident pe termen lung atunci când acesta a fost dobândit pe baza unor informații frauduloase, dar rezidentul pe termen lung nu avea cunoștință de caracterul fraudulos al acestor informații?

____________

1     JO 2003, L 251, p. 12, Ediție specială, 19/vol. 6, p. 164.

2     JO 2004, L 16, p. 44, Ediție specială, 19/vol. 6, p. 225.