Language of document :

Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Raad van State (Nizozemska) 22. septembra 2017 – Y. Z. in drugi/Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie

(Zadeva C-557/17)

Jezik postopka: nizozemščina

Predložitveno sodišče

Raad van State

Stranke v postopku v glavni stvari

Pritožnice (v nasprotni pritožbi): Y. Z., Z. Z. in Y. Y., Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie

Vprašanji za predhodno odločanje

1.    Ali je treba člen 16(2)(a) Direktive Sveta 2003/86/ES z dne 22. septembra 2003 o pravici do združitve družine1 razlagati tako, da nasprotuje odvzemu dovoljenja za prebivanje, ki je bilo izdano v okviru združitve družine, če je bilo to pridobljeno na podlagi goljufivih podatkov, vendar pa družinski član ni vedel, da so bili ti podatki goljufivi?

2.    Ali je treba člen 9(1)(a) Direktive Sveta 2003/109/ES z dne 25. novembra 2003 o statusu državljanov tretjih držav, ki so rezidenti za daljši čas2 razlagati tako, da nasprotuje odvzemu statusa rezidenta za daljši čas, če je bil ta pridobljen na podlagi goljufivih podatkov, vendar pa rezident za daljši čas ni vedel, da so bili ti podatki goljufivi?

____________

1     UL, posebna izdaja v slovenščini, poglavje 19, zvezek 6, str. 224.

2     UL, posebna izdaja v slovenščini, poglavje 19, zvezek 6, str. 272.