Language of document :

Begäran om förhandsavgörande framställd av Raad van State (Nederländerna) den 22 september 2017 – Y.Z. m.fl., Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie

(Mål C-557/17)

Rättegångsspråk: nederländska

Hänskjutande domstol

Raad van State

Parter i målet vid den nationella domstolen

Klagande: Y.Z., Z.Z., Y.Y., Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie

Tolkningsfrågor

1.    Ska artikel 16.2 a i rådets direktiv 2003/86/EG av den 22 september 2003 om rätt till familjeåterförening1 … tolkas så, att ett uppehållstillstånd som beviljats för familjeåterförening inte kan återkallas om erhållandet av detta uppehållstillstånd grundades på bedrägliga uppgifter, så länge familjemedlemmen inte kände till att uppgifterna var bedrägliga?

2.    Ska artikel 9.1 a i rådets direktiv 2003/109/EG av den 25 november 2003 om varaktigt bosatta tredjelandsmedborgares ställning2 … tolkas så, att ställningen som varaktigt bosatt inte kan återkallas om förvärvandet av denna ställning grundades på bedrägliga uppgifter, så länge familjemedlemmen inte kände till att uppgifterna var bedrägliga?

____________

1 EUT L 251, 2003, s. 12

2 EUT L 16, 2004, s. 44