Language of document :

Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Tribunal Supremo (Hispaania) 18. septembril 2017 – DISA Gas SAU versus Administración del Estado, Redexis Gas S.L. ja Repsol Butano S.A.

(kohtuasi C-546/17)

Kohtumenetluse keel: hispaania

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Tribunal Supremo

Põhikohtuasja pooled

Kaebaja: DISA Gas SAU

Vastustajad: Administración del Estado, Redexis Gas S.L. ja Repsol Butano S.A.

Eelotsuse küsimused

1.    Kas [Euroopa Liidu Kohtu 20. aprilli 2010. aasta otsuses kohtuasjas C-265/08:) Federutility sedastatud kohtupraktikat arvestades on sellega kooskõlas või vastavuses proportsionaalsuse põhimõttega kaitsemeetmena sotsiaalselt kaitsetumate tarbijate jaoks meede, millega kehtestatakse pakendatud veeldatud gaasi ballooni maksimumhind, kui esineb alternatiivselt või koos mõni järgnevalt loetletud asjaolu:

meede võetakse üldiselt kõikide tarbijate jaoks ja määramata ajaks „niikaua, kui konkurentsitingimusi sellel turul ei peeta piisavaks“,

meedet on juba kohaldatud üle [1]8 aasta,

meede võib süvendada vähese konkurentsi olukorra stagneerumist, kuna see takistab uute ettevõtjate turule tulemist?

2.    Kas nimetatud [Euroopa Liidu Kohtu 20. aprilli 2010. aasta otsuses kohtuasjas C-265/08:) Federutility sedastatud kohtupraktikat arvestades on mõne eelmises küsimuses loetletud asjaolu alternatiivselt või koos esinemise korral selle kohtupraktikaga kooskõlas või vastavuses proportsionaalsuse põhimõttega kaitsemeetmena sotsiaalselt kaitsetumate või raskesti ligipääsetavates piirkondades elavate tarbijate jaoks pakendatud veeldatud naftagaasi koju tarnimise kohustuse seadmine teataval territooriumil turgu valitsevas seisundis ettevõtjale?

____________