Language of document :

Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Tribunal Supremo (Espanja) on esittänyt 18.9.2017 – DISA Gas SAU v. Administración del Estado, Redexis Gas, S.L. Repsol Butano S.A.

(Asia C-546/17)

Oikeudenkäyntikieli: espanja

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Tribunal Supremo (Espanja)

Pääasian asianosaiset

Kantaja: DISA Gas SAU

Vastaajat: Administración del Estado, Redexis Gas, S.L.,Repsol Butano, S.A.

Ennakkoratkaisukysymykset

Kun otetaan huomioon tuomioon Federutility (tuomio 20.4.2010, C-265/08) perustuva doktriini, onko toimenpide, jolla vahvistetaan pullotetun nestekaasun säiliön enimmäishinta, yhteensopiva kyseisen doktriinin kanssa tai suhteellisuusperiaatteen mukainen toimenpiteenä, jolla suojellaan sosiaalisesti heikossa asemassa olevia käyttäjiä, kun jokin jäljempänä luetelluista seikoista toteutuu joko vaihtoehtoisesti tai yhdessä?

toimenpide toteutetaan kaikkiin kuluttajiin yleisesti sovellettavana toistaiseksi ”niin kauan kuin näiden markkinoiden kilpailu- ja kilpailukykyolosuhteita ei voida pitää riittävinä”,

toimenpide on ollut voimassa jo yli [1]8 vuoden ajan,

toimenpide saattaa edistää kilpailun säilymistä vähäisenä estämällä uusien toimijoiden tulon markkinoille?

Kun otetaan huomioon edellä mainittu tuomioon Federutility (tuomio 20.4.2010, C-265/08) perustuva doktriini, onko se, että tietyllä alueella määräävässä asemassa oleva toimija velvoitetaan harjoittamaan pullotetun nestekaasun kotijakelua, yhteensopivaa kyseisen doktriinin kanssa tai suhteellisuusperiaatteen mukaista sosiaalisesti heikossa asemassa olevien käyttäjien tai hankalapääsyisten alueiden asukkaiden suojelua koskevien syiden perusteella, kun jokin edellisessä kysymyksessä luetelluista seikoista toteutuu joko vaihtoehtoisesti tai yhdessä?

____________