Language of document :

Zahtjev za prethodnu odluku koji je 18. rujna 2017. uputio Tribunal Supremo (Španjolska) – DISA Gas SAU protiv Administración del Estado, Redexis Gas S.L. i Repsol Butano S.A.

(predmet C-546/17)

Jezik postupka: španjolski

Sud koji je uputio zahtjev

Tribunal Supremo

Stranke glavnog postupka

Tužitelj: DISA Gas SAU

Tuženici: Administración del Estado, Redexis Gas S.L. i Repsol Butano S.A.

Prethodna pitanja

Uzimajući u obzir sudsku praksu iz predmeta Federutility [presuda Suda Europske unije od 20. travnja 2010. (C-265/08)], je li mjera utvrđivanja najviše cijene za bocu uskladištenog ukapljenog plina, kao mjera zaštite socijalno ugroženih potrošača, za slučaj nastupanja, zasebno ili zajedno, jedne od okolnosti u nastavku, spojiva s tom sudskom praksom ili sukladna načelu proporcionalnosti?

mjera se donosi kao opća mjera za sve potrošače na neodređeno razdoblje „sve dok se uvjeti konkurentnosti i tržišnog natjecanja na tom tržištu ne mogu smatrati dostatnima”,

mjera se primjenjuje već više od [1]8 godina,

mjera može dovesti do održavanja stanja ograničenog tržišnog natjecanja jer predstavlja prepreku ulasku novih operatora.

Uzimajući u obzir sudsku praksu iz navedenog predmeta Federutility [presuda Suda Europske unije od 20. travnja 2010. (C-265/08)], je li spojivo s tom sudskom praksom ili sukladno načelu proporcionalnosti to da se vladajućem operatoru na određenom području nametne obveza kućne dostave uskladištenog ukapljenog naftnog plina, iz razloga zaštite socijalno ugroženih potrošača ili stanovnika teško dostupnih područja, ako nastupe, zasebno ili zajedno, neke od okolnosti iz prethodnog pitanja?

____________