Language of document :

A Tribunal Supremo (Spanyolország) által 2017. szeptember 18-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – DISA Gas SAU kontra Admministración del Estado, Redexis Gas S.L. és Repsol Butano S.A.

(C-546/17. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: spanyol

A kérdést előterjesztő bíróság

Tribunal Supremo

Az alapeljárás felei

Felperes: DISA Gas SAU

Alperesek: Admministración del Estado, Redexis Gas S.L. és Repsol Butano S.A.

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések

A Federutility ügyben (Európai Unió Bírósága 2010. április 20-i ítélete [C-265/08]) kialakított ítélkezési gyakorlatra tekintettel, összeegyeztethető-e azzal, illetve tiszteletben tartja-e az arányosság elvét a cseppfolyósított gázt tartalmazó palackra vonatkozóan a maximális ár meghatározása, mint a szociálisan kiszolgáltatott fogyasztók védelmére irányuló intézkedés, ha az alább felsorolt valamelyik körülmény felváltva vagy egyidejűleg bekövetkezik:

az intézkedést valamennyi fogyasztóra nézve általános jelleggel és határozatlan időre fogadják el, „amennyiben e piacon nem tekinthetők megfelelőnek a verseny és a versenyhelyzet feltételei”,

az intézkedés már több, mint [18] éve létezik,

az intézkedés hozzájárulhat a szűkös versenyhelyzethez befagyasztásához, mivel akadályozza az új gazdasági szereplők belépését?

Az [Európai Unió Bíróságának] hivatkozott [2010. április 20-i] Federutility ügyben [(C-265/08)] kialakított ítélkezési gyakorlatára tekintettel, összeegyeztethető-e azzal, illetve tiszteletben tartja-e az arányosság elvét, hogy meghatározott földrajzi területen az erőfölényben lévő gazdasági szereplő számára előírják a palackos cseppfolyósított PB-gáz házhozszállítási kötelezettségét, a szociálisan kiszolgáltatott fogyasztók és a nehezen megközelíthető területeken élők védelme miatt, ha az előző kérdésben felsorolt valamelyik körülmény felváltva vagy egyidejűleg bekövetkezik?

____________