Language of document :

2017 m. rugsėjo 18 d. Tribunal Supremo (Ispanija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje DISA Gas SAU / Administración del Estado, Redexis Gas S.L., ir Repsol Butano S.A.

(Byla C-546/17)

Proceso kalba: ispanų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Tribunal Supremo

Šalys pagrindinėje byloje

Pareiškėja: DISA Gas SAU

Atsakovės: Administración del Estado, Redexis Gas S.L. ir Repsol Butano S.A.

Prejudiciniai klausimai

1.    Ar su Sprendime Federutility [2010 m. balandžio 20 d. Europos Sąjungos Teisingumo Teismo sprendime (C-265/08)] suformuota jurisprudencija suderinama arba atitinka proporcingumo principą maksimalios kainos už fasuotų suskystintų dujų balioną nustatymo priemonė, kaip priemonė skirta socialiai pažeidžiamiems vartotojams apsaugoti, kai egzistuoja, atskirai arba kartu, viena iš toliau išvardytų aplinkybių:

–        priemonė visuotinai taikoma visiems vartotojams neribotą laikotarpį „kol konkurencijos sąlygos šioje rinkoje laikomos nepakankamomis“,

–        priemonė taikoma jau daugiau kaip [18] metų,

–        priemonė gali prisidėti prie tolesnio nepakankamos konkurencijos padėties įšaldymo, nes ja sudaromos kliūtys naujiems operatoriams patekti į rinką?

2.    Ar su Sprendime Federutility [2010 m. balandžio 20 d. Europos Sąjungos Teisingumo Teismo sprendimas (C-265/08)] suformuota jurisprudencija suderinama arba atitinka proporcingumo principą tai, kad dėl socialiai pažeidžiamų vartotojų arba sunkiai prieinamų vietovių gyventojų apsaugos priežasčių tam tikroje apibrėžtoje teritorijos dalyje dominuojantis operatorius įpareigojamas pristatyti į namus fasuotas suskystintas naftos dujas, kai egzistuoja, atskirai arba kartu, viena iš pirmesniame klausime išvardytų aplinkybių?

____________