Language of document :

Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2017. gada 18. septembrī iesniedza Tribunal Supremo (Spānija) – DISA Gas SAU/Administración del Estado, Redexis Gas S.L. un Repsol Butano S.A.

(lieta C-546/17)

Tiesvedības valoda – spāņu

Iesniedzējtiesa

Tribunal Supremo

Pamatlietas puses

Prasītāja: DISA Gas SAU

Atbildētāji: Administración del Estado, Redexis Gas S.L. un Repsol Butano S.A.

Prejudiciālie jautājumi

1.    Ņemot vērā Federutility lietā (Tiesas 2010. gada 20. aprīļa spriedums lietā C-265/08) iedibināto judikatūru, vai pasākums, ar kuru, lai aizsargātu sociāli neaizsargātos patērētājus, tiek noteikta sašķidrinātās gāzes balona maksimālā cena, ir saderīgs ar minēto judikatūru vai atbilst samērīguma principam, ja atsevišķi vai kopā ar citiem iestājas kāds no šādiem apstākļiem:

pasākums vispārēji attiecas uz visiem patērētājiem un ir pieņemts uz nenoteiktu laiku, “kamēr konkurences apstākļi šajā tirgū nav uzskatāmi par pietiekamiem”;

pasākums tiek pagarināts jau vairāk nekā [1]8 gadus;

pasākums var sekmēt vājas konkurences stāvokļa iesaldēšanu, radot šķēršļus jaunu tirgus dalībnieku ienākšanai?

2.    Ņemot vērā minētajā Federutility lietā (Tiesas 2010. gada 20. aprīļa spriedums lietā C-265/08) iedibināto judikatūru, vai pasākums, ar kuru dominējošajam tirgus dalībniekam konkrētā teritorijā, lai aizsargātu sociāli neaizsargātos patērētājus vai grūti sasniedzamu apgabalu iedzīvotājus, tiek noteikts pienākums piegādāt mājās sašķidrinātās naftas gāzes balonus, ir saderīgs ar minēto judikatūru vai atbilst samērīguma principam, ja atsevišķi vai kopā ar citiem iestājas kāds no iepriekšējā jautājumā uzskaitītajiem apstākļiem?

____________