Language of document :

A Törvényszék (második tanács) T-287/16. sz., Belgium kontra Bizottság ügyben 2017. július 20-án hozott ítélete ellen a Belga Királyság által 2017. október 5-én benyújtott fellebbezés

(C-587/17. P. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: francia

Felek

Fellebbező: Belga Királyság (képviselők: J.-C. Halleux, M. Jacobs, C. Pochet meghatalmazottak, E. Grégoire és J. Mariani ügyvédek)

A másik fél az eljárásban: Európai Bizottság

A fellebbező kérelmei

A Bíróság helyezze hatályon kívül a Törvényszék (második tanács) 2017. július 20-i, Belgium kontra Bizottság ügyben hozott ítéletét (EU:T:2017:531);

semmisítse meg a Bizottság 2016. március 17-i (EU) 2016/417 végrehajtási határozatát1 annyiban, amennyiben az 9 601 619,00 eurót (költségvetési jogcím: 6701) kizár az Európai Unió által nyújtott támogatásból;

a Bizottságot kötelezze a költségek viselésére.

Jogalapok és fontosabb érvek

Fellebbezésének alátámasztására a fellebbező egyetlen jogalapra hivatkozik, amely arra vonatkozik, hogy a Törvényszék mind a belső jogorvoslati lehetőségek kimerítése, mind az e rendelkezésben megkövetelt gondosság tekintetében jogilag tévesen értelmezte az 1290/2005 rendelet2 32. cikke (8) bekezdése a) pontját, amelyet lényegében átvett az 1306/2013 rendelet3 54. cikke (5) bekezdésének c) pontja.

____________

1     Az Európai Mezőgazdasági Garanciaalap (EMGA) és az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap (EMVA) terhére a tagállamok által kifizetett egyes kiadásoknak az európai uniós finanszírozásból való kizárásáról szóló 2016. március 17-i (EU) 2016/417 bizottsági végrehajtási határozat (HL 2016. L 75., 16. o., helyesbítés: HL 2016. L 95., 20. o.).

2     A közös agrárpolitika finanszírozásáról szóló, 2005. június 21-i 1290/2005/EK tanácsi rendelet (HL L 209., 1. o.).

3     A közös agrárpolitika finanszírozásáról, irányításáról és monitoringjáról és a 352/78/EGK, a 165/94/EK, a 2799/98/EK, a 814/2000/EK, az 1290/2005/EK és a 485/2008/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 17-i 1306/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (HL 2013. L 347., 549. o.; helyesbítés: HL 2016. L 130., 7. o.).