Language of document :

Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Rechtbank Amsterdam (Alankomaat) on esittänyt 28.9.2017 – Openbaar Ministerie v. Daniel Adam Popławski

(Asia C-573/17)

Oikeudenkäyntikieli: hollanti

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Rechtbank Amsterdam (Alankomaat)

Pääasian asianosaiset

Kantaja: Openbaar Ministerie

Vastaaja: Daniel Adam Popławski

Ennakkoratkaisukysymykset

Jos täytäntöönpanosta vastaava oikeusviranomainen ei voi tulkita puitepäätöksen täytäntöön panemiseksi annettuja kansallisia säännöksiä siten, että niiden tulkinta johtaa puitepäätöksen mukaiseen tulokseen, onko sen ensisijaisuusperiaatteen perusteella jätettävä soveltamatta kyseisen puitepäätöksen kanssa yhteensopimattomia kansallisia säännöksiä?

Onko jäsenvaltion antama puitepäätöksen 2008/909/YOS1 28 artiklan 2 kohdassa tarkoitettu ilmoitus, jota se ei antanut ”tätä puitepäätöstä tehtäessä” vaan myöhempänä ajankohtana, pätevä?

____________

1     Vastavuoroisen tunnustamisen periaatteen soveltamisesta rikosasioissa annettuihin tuomioihin, joissa määrätään vapausrangaistus tai vapauden menetyksen käsittävä toimenpide, niiden täytäntöön panemiseksi Euroopan unionissa 27 päivänä marraskuuta 2008 tehty neuvoston puitepäätös 2008/909/YOS (EYVL 2008, L 327, s. 27).