Language of document :

Zahtjev za prethodnu odluku koji je 28. rujna 2017. uputio Rechtbank Amsterdam (Nizozemska) – Openbaar Ministerie protiv Daniela Adama Popławskog

(predmet C-573/17)

Jezik postupka: nizozemski

Sud koji je uputio zahtjev

Rechtbank Amsterdam

Stranke glavnog postupka

Tužitelj: Openbaar Ministerie

Tuženik: Daniel Adam Popławski

Prethodna pitanja

Ako pravosudno tijelo izvršenja ne može nacionalne odredbe donesene radi provedbe okvirne odluke tumačiti na način da se njihovom primjenom ostvari rezultat usklađen s okvirnom odlukom, je li ono na temelju načela nadređenosti dužno izuzeti od primjene nacionalne odredbe nespojive s odredbama navedene okvirne odluke?

Je li valjana izjava države članice iz članka 28. stavka 2. Okvirne odluke 2008/9091 ako nije podnesena „[prilikom] donošenja ove Okvirne odluke”, nego kasnijeg datuma?

____________

1     Okvirna odluka Vijeća 2008/909/PUP od 27. studenoga 2008. o primjeni načela uzajamnog priznavanja presuda u kaznenim predmetima kojima se izriču kazne zatvora ili mjere koje uključuju oduzimanje slobode s ciljem njihova izvršenja u Europskoj uniji (SL 2008., L 327, str. 27.) (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 19., svezak 11., str. 111.)