Language of document :

A Rechtbank Amsterdam (Hollandia) által 2017. szeptember 28-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Openbaar Ministerie kontra Daniel Adam Popławski

(C-573/17. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: holland

A kérdést előterjesztő bíróság

Rechtbank Amsterdam

Az alapeljárás felei

Felperes: Openbaar Ministerie

Alperes: Daniel Adam Popławski

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések

Amennyiben a végrehajtó igazságügyi hatóság egy kerethatározat átültetése érdekében hozott nemzeti jogszabályokat nem értelmezheti oly módon, hogy azok alkalmazása a kerethatározattal összhangban álló eredményre vezessen, az uniós jog elsődlegességének elvére tekintettel köteles-e mellőzni az e kerethatározattal ellentétes nemzeti jogszabályok alkalmazását?

A tagállamnak a 2008/909 kerethatározat1 28. cikkének (2) bekezdésére alapított nyilatkozata érvényes-e, amennyiben azt nem „e kerethatározat elfogadásakor”, hanem egy későbbi időpontban tette?

____________

1 A kölcsönös elismerés elvének büntetőügyekben hozott, szabadságvesztés büntetéseket kiszabó vagy szabadságelvonással járó intézkedéseket alkalmazó ítéleteknek az Európai Unióban való végrehajtása céljából történő alkalmazásáról szóló, 2008. november 27-i 2008/909/IB tanácsi kerethatározat (HL 2008. L 327., 27. o.).