Language of document :

2017 m. rugsėjo 28 d. Rechtbank Amsterdam (Nyderlandai) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Openbaar Ministerie / Daniel Adam Popławski

(Byla C-573/17)

Proceso kalba: nyderlandų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Rechtbank Amsterdam

Šalys pagrindinėje byloje

Pareiškėja: Openbaar Ministerie

Atsakovas: Daniel Adam Popławski

Prejudiciniai klausimai

1.    Jei vykdančioji teisminė institucija nacionalinės teisės nuostatų, priimtų įgyvendinant pamatinį sprendimą, negali aiškinti taip, kad jų taikymas lemtų pamatinį sprendimą atitinkantį rezultatą, ar ji, vadovaudamasi viršenybės principu, turi netaikyti nacionalinės teisės nuostatų, nesuderinamų su šio pamatinio sprendimo nuostatomis?

2.    Ar valstybės narės deklaracija, nurodyta Pamatinio sprendimo 2008/9091 28 straipsnio 2 dalyje, galioja, jei ji buvo pateikta ne „priimant šį pamatinį sprendimą“, o vėliau?

____________

1 2008 m. lapkričio 27 d. Tarybos pamatinis sprendimas 2008/909/TVR dėl nuosprendžių baudžiamosiose bylose tarpusavio pripažinimo principo taikymo skiriant laisvės atėmimo bausmes ar su laisvės atėmimu susijusias priemones, siekiant jas vykdyti Europos Sąjungoje