Language of document :

Cerere de decizie preliminară introdusă de Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas (Lituania) la 26 octombrie 2016 - UAB „Spika”, AB „Senoji Baltija”, UAB „Stekutis”, UAB „Prekybos namai Aistra”/Žuvininkystės tarnyba prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos

(Cauza C-540/16)

Limba de procedură: lituaniana

Instanța de trimitere

Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas

Părțile din procedura principală

Reclamante: UAB „Spika”, AB „Senoji Baltija”, UAB „Stekutis” și UAB „Prekybos namai Aistra”

Pârâte: Žuvininkystės tarnyba prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos

Alte părți: Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija, BUAB „Sedija“, UAB „Starkis“, UAB „Baltijos šprotai“, UAB „Ramsun“, AB „Laivitė“, UAB „Baltlanta“, UAB „Strimelė“, V. Malinausko gamybinė-komercinė firma „Stilma“, UAB „Banginis“, UAB „Monistico“, UAB „Rikneda“, UAB „Baltijos jūra“, UAB „Grinvita“ și BUAB „Baltijos žuvys“

Întrebarea preliminară

Articolul 17 şi articolul 2 alineatul (5) litera (c) din Regulamentul (UE) nr. 1380/20131 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 decembrie 2013 privind politica comună în domeniul pescuitului, de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 1954/2003 și (CE) nr. 1224/2009 ale Consiliului și de abrogare a Regulamentelor (CE) nr. 2371/2002 și (CE) nr. 639/2004 ale Consiliului și a Deciziei 2004/585/CE a Consiliului trebuie să fie interpretate, din perspectiva articolelor 16 şi 20 din Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene, în sensul că, atunci când îşi exercită puterea de apreciere prevăzută la articolul 16 alineatul (6), un stat membru nu poate alege o metodă de alocare a cotelor de pescuit care i-au fost alocate care să creeze condiţii inegale de concurenţă pentru operatorii economici care îşi desfăşoară activitatea în acest domeniu din cauza existenței mai multor posibilităţi de pescuit, chiar dacă metoda respectivă se bazează pe un criteriu transparent şi obiectiv?

____________

1     JO 2013 L 354, p. 22.