Language of document :

Cerere de decizie preliminară introdusă de Korkein hallinto-oikeus (Finlanda) la 3 octombrie 2017 – Oy Hartwall Ab

(Cauza C-578/17)

Limba de procedură: finlandeza

Instanța de trimitere

Korkein hallinto-oikeus

Părțile din procedura principală

Recurentă: Oy Hartwall Ab

Cealaltă parte din procedură: Patentti- ja rekisterihallitus

Întrebările preliminare

În cadrul interpretării condiției privind caracterul distinctiv al unei mărci, prevăzută la articolul 2 și la articolul 3 alineatul (1) litera (b) din Directiva 2008/95/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 22 octombrie 2008 de apropiere a legislațiilor statelor membre cu privire la mărci (versiune codificată)1 , prezintă importanță dacă se solicită înregistrarea mărcii ca marcă figurativă sau ca marcă de culoare?

În cazul în care calificarea mărcii ca marcă de culoare sau ca marcă figurativă prezintă importanță cu ocazia aprecierii caracterului distinctiv al acesteia, marca trebuie înregistrată ca marcă de culoare, conform cererii, indiferent de aspectul că a fost reprezentată ca imagine sau aceasta poate fi înregistrată numai ca marcă figurativă?

În cazul în care există posibilitatea înregistrării ca marcă de culoare a unei mărci redate în cerere, în mod figurativ, pentru ca o marcă care, în cererea de înregistrare, a fost reprezentată grafic cu precizia necesară în temeiul jurisprudenței Curții (fără să fie vorba despre înregistrarea unei culori în sine ca marcă, în sens abstract, informal sau nelimitat) să poată fi înregistrată ca marcă de culoare, este necesar să se prezinte în plus o dovadă temeinică a utilizării acesteia, în sensul condițiilor impuse de Oficiul Național de Brevete și Înregistrări, sau să se prezinte în general o dovadă în acest sens?

____________

1 JO 2008, L 299, p. 25