Language of document :

Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Korkein hallinto-oikeus (Finska) 3. oktobra 2017 – Oy Hartwall Ab

(Zadeva C-578/17)

Jezik postopka: finščina

Predložitveno sodišče

Korkein hallinto-oikeus

Stranki v postopku v glavni stvari

Pritožnica: Oy Hartwall Ab

Druga stranka v postopku: Patentti- ja rekisterihallitus

Vprašanja za predhodno odločanje

1.    Ali je pri razlagi zahteve glede razlikovalnega značaja blagovne znamke v skladu s členoma 2 in 3(1)(b) Direktive 2008/95/ES Evropskega parlamenta in Sveta o približevanju zakonodaje držav članic v zvezi z blagovnimi znamkami1 , pomembno, ali se zahteva registracija blagovne znamke kot figurativne ali kot barvne znamke?

2.    Ali se v primeru, če je opredelitev blagovne znamke kot barvne ali kot figurativne znamke pomembna pri presoji njenega razlikovalnega značaja, znamka ne glede na to, da je predstavljena kot slika, v skladu s prijavo registrira kot barvna znamka, oziroma se lahko registrira le kot figurativna znamka?

3.    Če je mogoče registrirati blagovno znamko, ki je v prijavi predstavljena kot slika, kot barvno znamko, ali je za registracijo blagovne znamke ˗ ki je v prijavi grafično predstavljena z natančnostjo, kakršna se zahteva v skladu sodno prakso Sodišča za registracijo barvne znamke (in ne gre za registracijo barve kot znamke kot take, abstraktne, brez oblike ali omejitev) ˗ kot barvne znamke, dodatno potreben zanesljiv dokaz o uporabi, kakršnega zahteva Patentti- ja rekisterihallituksen (urad za intelektualno lastnino), ali sicer kakršenkoli dokaz o tem?

____________

1 UL L 299, 2008, str. 25.