Language of document :

Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Högsta domstolen (Švédsko) dne 28. září 2017 – Riksåklagaren v. Imran Syed

(Věc C-572/17)

Jednací jazyk: švédština

Předkládající soud

Högsta domstolen

Účastníci původního řízení

Navrhovatel: Riksåklagaren

Odpůrce: Imran Syed

Předběžné otázky

Pokud je zboží, které je opatřeno chráněným vyobrazením, protiprávně nabízeno k prodeji v obchodě, může docházet k porušení výlučného práva autora na rozšiřování díla podle čl. 4 odst. 1 směrnice 2001/291 i ve vztahu ke zboží s identickým vyobrazením, jež je umístěno ve skladě osobou, která nabízí toto zboží k prodeji?

Je v tomto ohledu relevantní, zda je zboží umístěno ve skladu spojeném s obchodem nebo na jiném místě?

____________

1 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/29/ES ze dne 22. května 2001 o harmonizaci určitých aspektů autorského práva a práv s ním souvisejících v informační společnosti (Úř. věst. 2001 L 167, s. 10; Zvl. vyd. 17/01, s. 230).