Language of document :

Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Högsta domstolen (Sverige) den 28. september 2017 – Riksåklagaren mod Imran Syed

(Sag C-572/17)

Processprog: svensk

Den forelæggende ret

Högsta domstolen

Parter i hovedsagen

Sagsøger: Riksåklagaren

Sagsøgt: Imran Syed

Præjudicielle spørgsmål

Kan der, når varer med beskyttede motiver ulovligt udbydes til salg i en butik, foreligge en krænkelse af ophavsmandens eneret til spredning i henhold til artikel 4, stk. 1, i direktiv 2001/29 1 , også for så vidt angår varer med lignende motiver, som er oplagret af den, som udbyder varerne?

Har det nogen betydning, at varerne er oplagret i tilknytning til butikken eller på et andet sted?

____________

1     Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2001/29/EF af 22.5.2001 om harmonisering af visse aspekter af ophavsret og beslægtede rettigheder i informationssamfundet (EFT L 167, s. 10).