Language of document :

Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Högsta domstolen (Ruotsi) on esittänyt 28.9.2017 – Valtakunnansyyttäjä v. Imran Syed

(Asia C-572/17)

Oikeudenkäyntikieli: ruotsi

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Högsta domstolen (Ruotsi)

Pääasian asianosaiset

Kantaja: Valtakunnansyyttäjä

Vastaaja: Imran Syed

Ennakkoratkaisukysymykset

Voiko siinä yhteydessä, kun suojatun osatekijän sisältäviä tavaroita saatetaan luvatta myyntiin myymälässä, olla kyse direktiivin 2001/291 4 artiklan 1 kohdan mukaisen tekijänoikeuden haltijalla olevan yksinomaisen levitysoikeuden loukkaamisesta myös sellaisten saman osatekijän sisältävien tavaroiden osalta, joita tavarat myyntiin saattanut henkilö pitää varastossa?

Onko sillä merkitystä, pidetäänkö tavaroita varastossa myymälän yhteydessä vai muussa paikassa?

____________

1     Tekijänoikeuden ja lähioikeuksien tiettyjen piirteiden yhdenmukaistamisesta tietoyhteiskunnassa 22 päivänä toukokuuta 2001 annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2001/29/EY (EYVL L 167, s. 10).