Language of document :

A Högsta domstolen (Svédország) által 2017. szeptember 28-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Riksåklagaren kontra Imran Syed

(C-572/17. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: svéd

A kérdést előterjesztő bíróság

Högsta domstolen

Az alapeljárás felei

Felperes: Riksåklagaren

Alperes: Imran Syed

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések

Ha egy üzletben oltalom alatt álló motívummal ellátott árukat kínálnak jogosulatlanul eladásra, akkor az árukat eladásra felkínáló személy által raktárban tárolt, azonos motívummal ellátott áruk vonatkozásában is megállapítható-e a szerzőt a 2001/29 irányelv1 4. cikkének (1) bekezdése szerint megillető kizárólagos terjesztési jog megsértése?

Van-e jelentősége annak, hogy az árukat az üzlethez tartozó, vagy pedig más helyszínen lévő raktárhelyiségben tárolják?

____________

1 Az információs társadalomban a szerzői és szomszédos jogok egyes vonatkozásainak összehangolásáról szóló, 2001. május 22-i 2001/29/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (HL 2001. L 167., 2. o.; magyar nyelvű különkiadás: 17. fejezet, 1. kötet, 230. o.; helyesbítések: HL 2008. L 314., 16. o., HL 2014. L 10., 32. o.).