Language of document :

Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2017. gada 28. septembrī iesniedza Högsta domstolen (Zviedrija) – Riksåklagaren/Imran Syed

(lieta C-572/17)

Tiesvedības valoda – zviedru

Iesniedzējtiesa

Högsta domstolen

Pamatlietas puses

Prasītāja: Riksåklagare

Atbildētājs: Imran Syed

Prejudiciālie jautājumi

Ja preces ar aizsargājamu motīvu prettiesiski tiek piedāvātas tirdzniecībai veikalā, vai šādā gadījumā ir skartas arī autora ekskluzīvās tiesības preces izplatīt saskaņā ar Direktīvas 2001/29 1 4. panta 1. punktu attiecībā uz precēm ar identiskiem motīviem, kas atrodas tas personas noliktavā, kura preces piedāvā tirdzniecībai?

Vai nozīme ir tam, ka preces tiek glabātas noliktavā, ka savienota ar veikalu, vai citā vietā?

____________

1     Eiropas Parlamenta un Padomes 2001. gada 22. maija Direktīva 2001/29/EK par dažu autortiesību un blakustiesību aspektu saskaņošanu informācijas sabiedrībā (OV L 167, 10. lpp.).