Language of document :

Cerere de decizie preliminară introdusă de Högsta domstolen (Suedia) la 28 septembrie 2017 – Riksåklagaren/Imran Syed

(Cauza C-572/17)

Limba de procedură: suedeza

Instanța de trimitere

Högsta domstolen

Părțile din procedura principală

Recurent: Riksåklagaren

Intimat: Imran Syed

Întrebările preliminare

Atunci când produse care poartă un motiv protejat sunt oferite în mod ilegal spre vânzare într-un magazin, poate exista de asemenea o încălcare a dreptului exclusiv de distribuire al autorului, în sensul articolului 4 alineatul (1) din Directiva 2001/291 , în ceea ce privește produsele cu motive identice care sunt păstrate în depozit de către persoana care oferă bunurile spre vânzare?

Prezintă relevanță aspectul dacă produsele sunt ținute într-un depozit adiacent magazinului sau într-o altă locație?

____________

1 Directiva 2001/29/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 22 mai 2001 privind armonizarea anumitor aspecte ale dreptului de autor și drepturilor conexe în societatea informațională (JO L 95, 22.6.2001, p. 1, Ediție specială, 17/vol. 1, p. 230).