Language of document :

Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Högsta domstolen (Švedska) 28. septembra 2017 – Riksåklagaren /Imran Syed

(Zadeva C-572/17)

Jezik postopka: švedščina

Predložitveno sodišče

Högsta domstolen

Stranki v postopku v glavni stvari

Pritožnik: Riksåklagaren

Nasprotna stranka: Imran Syed

Vprašanji za predhodno odločanje

Kadar se blago z zaščitenim motivom nezakonito ponuja za prodajo v trgovini, ali gre lahko za kršitev izključne avtorske pravice distribuiranja iz člena 4(1) Direktive 2001/291 , kar zadeva blago z enakimi motivi, ki ga v skladišču shranjuje oseba, ki to blago ponuja za prodajo?

Ali je pomembno, ali se blago hrani v skladiščnem objektu, povezanem s trgovino, ali na drugi lokaciji?

____________

1 Direktiva 2001/29/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 22. maja 2001 o usklajevanju določenih vidikov avtorske in sorodnih pravic v informacijski družbi (UL L 167, str. 10).