Language of document : ECLI:EU:T:2017:912

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ (ένατο τμήμα)

της 14ης Δεκεμβρίου 2017 (*)

«Σήμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης – Διαδικασία για την κήρυξη ακυρότητας – Λεκτικό σήμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης BET365 – Απόλυτος λόγος απαραδέκτου – Απόκτηση διακριτικού χαρακτήρα λόγω χρήσεως – Απόδειξη – Χρήση του σήματος για περισσότερους σκοπούς – Άρθρο 7, παράγραφος 3, και άρθρο 52, παράγραφος 2, του κανονισμού (ΕΚ) 207/2009 [νυν άρθρο 7, παράγραφος 3, και άρθρο 59, παράγραφος 2, του κανονισμού (ΕΕ) 2017/1001]»

Στην υπόθεση T‑304/16,

bet365 Group Ltd, με έδρα το Stoke-on-Trent (Ηνωμένο Βασίλειο), εκπροσωπούμενη από τους S. Malynicz, QC, καθώς και από τον R. Black και την J. Bickle, solicitors,

προσφεύγουσα,

κατά

Γραφείου Διανοητικής Ιδιοκτησίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EUIPO), εκπροσωπούμενου από τον S. Hanne,

καθού,

αντίδικος κατά τη διαδικασία ενώπιον του τμήματος προσφυγών του EUIPO, παρεμβαίνων ενώπιον του Γενικού Δικαστηρίου:

Robert Hansen, κάτοικος Μονάχου (Γερμανία), εκπροσωπούμενος από τον M. Pütz-Poulalion, δικηγόρο,

με αντικείμενο προσφυγή κατά της αποφάσεως του πέμπτου τμήματος προσφυγών του EUIPO, της 21ης Μαρτίου 2016 (υπόθεση R 3243/2014-5), σχετικά με διαδικασία ανακοπής μεταξύ του R. Hansen και της bet365 Group,

ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ (ένατο τμήμα),

συγκείμενο από τους S. Gervasoni, πρόεδρο, L. Madise (εισηγητή) και R. da Silva Passos, δικαστές,

γραμματέας: I. Dragan, διοικητικός υπάλληλος,

έχοντας υπόψη το δικόγραφο της προσφυγής που κατατέθηκε στη Γραμματεία του Γενικού Δικαστηρίου στις 15 Ιουνίου 2016,

έχοντας υπόψη το υπόμνημα αντικρούσεως του EUIPO που κατατέθηκε στη Γραμματεία του Γενικού Δικαστηρίου στις 12 Αυγούστου 2016,

έχοντας υπόψη το υπόμνημα αντικρούσεως του παρεμβαίνοντος που κατατέθηκε στη Γραμματεία του Γενικού Δικαστηρίου στις 7 Σεπτεμβρίου 2016,

κατόπιν της συνεδριάσεως της 17ης Μαΐου 2017,

εκδίδει την ακόλουθη

Απόφαση

 Ιστορικό της διαφοράς

1        Στις 23 Μαΐου 2007, η προσφεύγουσα, ήτοι η bet365 Group Ltd, κατέθεσε αίτηση καταχωρίσεως σήματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο Γραφείο Διανοητικής Ιδιοκτησίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EUIPO), δυνάμει του κανονισμού (ΕΚ) 40/94 του Συμβουλίου, της 20ής Δεκεμβρίου 1993, για το σήμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ 1994, L 11, σ. 1), όπως τροποποιήθηκε [αντικαταστάθηκε από τον κανονισμό (ΕΚ) 207/2009 του Συμβουλίου, της 26ης Φεβρουαρίου 2009, για το σήμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ 2009, L 78, σ. 1), όπως τροποποιήθηκε, που επίσης αντικαταστάθηκε από τον κανονισμό (ΕΕ) 2017/1001 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 14ης Ιουνίου 2017, για το σήμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ 2017, L 154, σ. 1)].

2        Το σήμα του οποίου ζητήθηκε η καταχώριση είναι το λεκτικό σημείο BET365.

3        Τα προϊόντα και οι υπηρεσίες για τα οποία ζητήθηκε η καταχώριση, μετά τον περιορισμό που έλαβε χώρα κατά τη διάρκεια της διαδικασίας ενώπιον του EUIPO, υπάγονται στις κλάσεις 9, 28, 35, 36, 38, 41 και 42 του Διακανονισμού της Νίκαιας για τη διεθνή ταξινόμηση προϊόντων και υπηρεσιών με σκοπό την καταχώριση σημάτων, της 15ης Ιουνίου 1957, όπως έχει αναθεωρηθεί, και τροποποιηθεί και αντιστοιχούν για καθεμία από τις κλάσεις αυτές στην ακόλουθη περιγραφή:

–        κλάση 9: «Λογισμικό ηλεκτρονικών υπολογιστών· λογισμικό ηλεκτρονικών υπολογιστών για υπηρεσίες στοιχημάτων, τυχερών παιχνιδιών και στοιχηματικών παιχνιδιών και για διαχείριση βάσεων δεδομένων· ηλεκτρονικές εκδόσεις· παιχνίδια ηλεκτρονικών υπολογιστών· αλληλεπιδραστικά ηλεκτρονικά παιχνίδια για ηλεκτρονικούς υπολογιστές· λογισμικό ηλεκτρονικών υπολογιστών και προγράμματα ηλεκτρονικών υπολογιστών για διανομή σε και χρήση από χρήστες υπηρεσιών στοιχημάτων και τυχερών παιχνιδιών· προγράμματα παιχνιδιών ηλεκτρονικών υπολογιστών τηλεφορτώσιμα μέσω του Διαδικτύου [λογισμικό]· λογισμικό για παιχνίδια ηλεκτρονικών υπολογιστών· προγράμματα ηλεκτρονικών υπολογιστών για παιχνίδια· λογισμικό ηλεκτρονικών υπολογιστών τηλεφορτωμένο από το Διαδίκτυο· σύμπυκνοι δίσκοι (CD) και ψηφιακοί βιντεοδίσκοι (DVD)· συσκευές τυχερών παιχνιδιών προσαρμοσμένες για χρήση με τηλεοπτικούς δέκτες· Λογισμικό ηλεκτρονικών υπολογιστών που χρησιμοποιείται στην τηλεφόρτωση, τη μετάδοση, τη λήψη, την επιμέλεια, την εξαγωγή, την κωδικοποίηση, την αποκωδικοποίηση, την αναπαραγωγή, την αποθήκευση και την οργάνωση δεδομένων στα οποία περιλαμβάνονται δεδομένα ήχου και εικόνας»·

–        κλάση 28: «Παιχνίδια, αθύρματα· συσκευές τυχερών παιχνιδιών (εκτός των προσαρμοσμένων για χρήση με τηλεοπτικούς δέκτες)· παιχνίδια όπου περιλαμβάνονται τυχερά παιχνίδια»·

–        κλάση 35: «Διαφήμιση· διοίκηση παραγωγής και επιχειρήσεων· διαχείριση επιχειρήσεων· εργασίες γραφείου· Υπηρεσίες επεξεργασίας δεδομένων επί γραμμής»·

–        κλάση 36: «Οικονομικές υπηρεσίες· χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες, σε σχέση με στοιχήματα, τυχερά παιχνίδια, στοιχηματικά παιχνίδια, λαχειοφόρους αγορές ή λήψη εντολών στοιχημάτων· παροχή χρηματοοικονομικών πληροφοριών σε σχέση με στοιχήματα, τυχερά παιχνίδια, λαχειοφόρους αγορές ή λήψη εντολών στοιχημάτων· παροχή πληροφοριών, συμβουλών και βοήθειας σε σχέση με τις προαναφερθείσες υπηρεσίες»·

–        κλάση 38: «Παροχή πρόσβασης σε δικτυακά συστήματα πολλαπλών χρηστών για πρόσβαση σε πληροφορίες και υπηρεσίες τυχερών παιχνιδιών και στοιχημάτων στο Διαδίκτυο, σε άλλα παγκόσμια δίκτυα ή μέσω τηλεφωνίας (συμπεριλαμβανομένων των κινητών τηλεφώνων)· υπηρεσίες τηλεπικοινωνιών· μετάδοση ραδιοφωνικών ή τηλεοπτικών προγραμμάτων· υπηρεσίες συνεχούς ροής δεδομένων· συνεχής ροή ζωντανών τηλεοπτικών και ραδιοφωνικών προγραμμάτων· υπηρεσίες βίντεο επί γραμμής, προσφορά ζωντανής συνεχούς ροής πολιτιστικών, ψυχαγωγικών και αθλητικών διοργανώσεων· παροχή υπηρεσιών διαδικτυακών χώρων συζήτησης· παροχή φόρουμ επί γραμμής· υπηρεσίες μετάδοσης και επικοινωνίας· μετάδοση ήχου και/ή εικόνων· μετάδοση μηνυμάτων και εικόνων με τη βοήθεια υπολογιστή· υπηρεσίες ηλεκτρονικού ταχυδρομείου· υπηρεσίες τηλεπικοινωνίας σε σχέση με το Διαδίκτυο ή μέσω τηλεφωνίας συμπεριλαμβανομένων των κινητών τηλεφώνων· τηλεπικοινωνίες πληροφοριών (περιλαμβανομένων σελίδων στο δίκτυο)· παροχή τηλεπικοινωνιακών ζεύξεων σε ηλεκτρονικές βάσεις δεδομένων και ιστοθέσεις στο Διαδίκτυο ή μέσω τηλεφωνίας συμπεριλαμβανομένων των κινητών τηλεφώνων· πληροφορίες σχετικά με τις τηλεπικοινωνίες· υπηρεσίες παροχής ειδησεογραφικών πληροφοριών σχετικά με τις τηλεπικοινωνίες»·

–        κλάση 41: «Παροχή υπηρεσιών στοιχημάτων, στοιχηματικών παιχνιδιών και τυχερών παιχνιδιών μέσω φυσικών και ηλεκτρονικών χώρων και τηλεφωνικών κέντρων· υπηρεσίες στοιχημάτων, λαχειοφόρων αγορών ή λήψης εντολών στοιχημάτων· υπηρεσίες στοιχημάτων, τυχερών παιχνιδιών, λαχειοφόρων αγορών ή λήψης εντολών στοιχημάτων που πραγματοποιούνται μέσω πιστωτικής κάρτας· διοργάνωση και διεξαγωγή λαχειοφόρων αγορών· υπηρεσίες ηλεκτρονικών στοιχημάτων, τυχερών παιχνιδιών, στοιχηματικών παιχνιδιών και λαχειοφόρων αγορών παρεχόμενες μέσω του Διαδικτύου ή μέσω παγκόσμιου δικτύου ηλεκτρονικών υπολογιστών, ή επί γραμμής από βάση δεδομένων ηλεκτρονικού δικτύου ή μέσω τηλεφωνίας συμπεριλαμβανομένων των κινητών τηλεφώνων, ή μέσω τηλεοπτικών καναλιών· αλληλεπιδραστικό πόκερ, μπίνγκο και παιχνίδια και τυχερά παιχνίδια δεξιοτήτων όπου περιλαμβάνονται μορφότυποι παιχνιδιού για έναν και περισσότερους παίκτες· παρουσίαση και παραγωγή διαγωνισμών πόκερ και μπίνγκο, πρωταθλημάτων, παιχνιδιών και τυχερών παιχνιδιών· ψυχαγωγία, αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες· οργάνωση και διεξαγωγή διαγωνισμών· υπηρεσίες τυχερών παιχνιδιών από απόσταση παρεχόμενες μέσω ζεύξεων τηλεπικοινωνίας· πληροφόρηση σε σχέση με τα στοιχηματικά παιχνίδια παρεχόμενη επί γραμμής από ηλεκτρονική βάση δεδομένων ή μέσω του Διαδικτύου· υπηρεσίες παιχνιδιών για ψυχαγωγικούς σκοπούς· υπηρεσίες ηλεκτρονικών παιχνιδιών παρεχόμενες μέσω του INTERNET· διοργάνωση παιχνιδιών· Υπηρεσίες παιχνιδιών παρεχόμενες επί γραμμής· υπηρεσίες για τη λειτουργία ηλεκτρονικών παιχνιδιών μπίνγκο και παιχνιδιών δεξιοτήτων· πληροφορίες σε σχέση με τα τυχερά παιχνίδια παρεχόμενες επί γραμμής από ηλεκτρονική βάση δεδομένων ή το Διαδίκτυο· υπηρεσίες παροχής πληροφοριών και συμβουλών σε σχέση με όλες τις προαναφερόμενες υπηρεσίες· υπηρεσίες παροχής ειδησεογραφικών πληροφοριών σχετικά με τον αθλητισμό»·

–        κλάση 42: «Υπηρεσίες παροχής συμβουλών και σχεδιασμού ηλεκτρονικών υπολογιστών, χρηματοδοτική μίσθωση και βραχυμακροχρόνια εκμίσθωση λογισμικού ηλεκτρονικών υπολογιστών, προγραμματισμός ηλεκτρονικών υπολογιστών».

4        Ο εξεταστής ενημέρωσε την προσφεύγουσα ότι επρόκειτο να απορρίψει την αίτηση καταχωρίσεως, διότι το σήμα του οποίου εζητείτο η καταχώριση ήταν περιγραφικό των οικείων προϊόντων και υπηρεσιών για τον μέσο, ομιλούντα την αγγλική γλώσσα καταναλωτή, καθόσον το στοιχείο «bet» παρέπεμπε στα στοιχήματα και το στοιχείο «365» στον αριθμό των ημερών του έτους, όπερ σήμαινε ότι το σήμα αφορούσε προσφορά στοιχημάτων καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους. Κατά τον εξεταστή, το εν λόγω σήμα ενέπιπτε στο πεδίο εφαρμογής του άρθρου 7, παράγραφος 1, στοιχείο γʹ, του κανονισμού 40/94 (μετέπειτα άρθρο 7, παράγραφος 1, στοιχείο γʹ, του κανονισμού 207/2009, νυν άρθρο 7, παράγραφος 1, στοιχείο γʹ, του κανονισμού 2017/1001), κατά το οποίο δεν γίνονται δεκτά προς καταχώριση τα σήματα που αποτελούνται αποκλειστικά από σημεία ή ενδείξεις που μπορούν να χρησιμεύσουν, στο εμπόριο, προς δήλωση του είδους, της ποιότητας, της ποσότητας, του προορισμού, της αξίας, της γεωγραφικής προελεύσεως ή του χρόνου παραγωγής του προϊόντος ή παροχής της υπηρεσίας ή άλλων χαρακτηριστικών του προϊόντος ή της υπηρεσίας. Ο εξεταστής προσέθεσε ότι το σήμα του οποίου ζητήθηκε η καταχώριση εστερείτο, επιπροσθέτως, διακριτικού χαρακτήρα, όπερ συνεπαγόταν ότι ενέπιπτε στο πεδίο εφαρμογής του άρθρου 7, παράγραφος 1, στοιχείο βʹ, του κανονισμού 40/94 (μετέπειτα άρθρο 7, παράγραφος 1, στοιχείο βʹ, του κανονισμού 207/2009, νυν άρθρο 7, παράγραφος 1, στοιχείο βʹ, του κανονισμού 2017/1001), κάτι που επίσης καθιστούσε αδύνατη την καταχώρισή του.

5        Η προσφεύγουσα αμφισβήτησε την ορθότητα της προκαταρκτικής εκτιμήσεως του εξεταστή, προβάλλοντας όμως επίσης ότι το κατατεθέν σήμα είχε, κατά τον χρόνο της αιτήσεως καταχωρίσεως, αποκτήσει διακριτικό χαρακτήρα λόγω χρήσεως, οπότε, λαμβανομένου υπόψη του άρθρου 7, παράγραφος 3, του κανονισμού 40/94 (μετέπειτα άρθρο 7, παράγραφος 2, του κανονισμού 207/2009, νυν άρθρο 7, παράγραφος 3, του κανονισμού 2017/1001) τούτο έπρεπε, εν πάση περιπτώσει, να καταχωρισθεί. Προς στήριξη της σχετικής επιχειρηματολογίας, η προσφεύγουσα προσκόμισε δήλωση του γενικού διευθυντή της, του C., καθώς και δήλωση του H., γενικού διευθυντή της Remote Gambling Association, ήτοι της ενώσεως φορέων διοργανώσεως τυχερών παιχνιδιών και στοιχημάτων. Οι δηλώσεις αυτές, συνοδευόμενες από παραρτήματα, αποσκοπούσαν στο να αποδείξουν ότι το σήμα του οποίου εζητείτο η καταχώριση κατείχε σημαντικά μερίδια αγοράς, να αποδείξουν τη γεωγραφική έκταση και την αρχαιότητα της χρήσεώς του, καθώς και τις επενδύσεις που πραγματοποιήθηκαν για την προώθησή του, να καταδείξουν ότι η χρήση του ήταν αναγνωρισμένη στη βιομηχανία και στο εμπόριο, καθώς και ότι μόνον η προσφεύγουσα το χρησιμοποιούσε για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες τα οποία αφορούσε το σήμα αυτό.

6        Με έγγραφο της 29ης Σεπτεμβρίου 2008, ο εξεταστής παραδέχθηκε ότι τα στοιχεία που προσκόμισε η προσφεύγουσα αποδείκνυαν ότι το σήμα του οποίου ζητήθηκε η καταχώριση είχε αποκτήσει διακριτικό χαρακτήρα λόγω χρήσεως. Συναφώς, επισήμανε ότι τα προσκομισθέντα έγγραφα αποδείκνυαν ότι το στοιχείο «bet365» είχε χρησιμοποιηθεί σε διαφορετικά πλαίσια και στυλ και ότι η δήλωση του C. αποδείκνυε σταθερή και προϊόντως αυξανόμενη χρήση του σήματος από το 1991, λαμβανομένου υπόψη του ότι η προσφεύγουσα δέχεται πλέον περισσότερα από δύο εκατομμύρια στοιχήματα εβδομαδιαίως και είναι η 16η μεγαλύτερη ιδιωτική εταιρία του Ηνωμένου Βασιλείου. Κατά τον εξεταστή, τα δημοσιεύματα αποδείκνυαν, ιδίως, ότι το σήμα είχε χρησιμοποιηθεί ως εμπορικό σήμα έναντι του κοινού για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες αθλητικού στοιχηματισμού και διαδικτυακών στοιχηματικών παιχνιδιών στην Ιρλανδία και στο Ηνωμένο Βασίλειο. Αποδείχθηκε, επίσης, πάντα κατά τον εξεταστή, ότι το εν λόγω σήμα είχε διαφημιστεί εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ιδίως στην Ιρλανδία και στο Ηνωμένο Βασίλειο, αλλά και σε εφημερίδες στη Δανία, στη Γερμανία, στην Ισπανία και στη Σουηδία, ο δε διαφημιστικός προϋπολογισμός αυξήθηκε μεταξύ 2001 και 2007 από τις 48 000 στα 6 000 000 λίρες στερλίνες (GBP).

7        Η αίτηση καταχωρίσεως σήματος δημοσιεύθηκε στο Δελτίο κοινοτικών σημάτων αριθ. 2008/041 της 13ης Οκτωβρίου 2008. Ελλείψει παρατηρήσεων τρίτων, αλλά κατόπιν ανακοπής η οποία απορρίφθηκε, το ως άνω σήμα καταχωρίσθηκε στις 15 Φεβρουαρίου 2012 για τα ζητηθέντα προϊόντα και για τις υπηρεσίες που απαριθμήθηκαν στη σκέψη 3 ανωτέρω και τα οποία υπάγονται στις κλάσεις 9, 28, 35, 36, 38, 41 και 42. Η καταχώριση του σήματος δημοσιεύθηκε στο Δελτίο κοινοτικών σημάτων αριθ. 2012/034, της 17ης Φεβρουαρίου 2012.

8        Στις 19 Ιουνίου 2013, ο παρεμβαίνων, Robert Hansen, αφού πρώτα κατέθεσε στις 18 Φεβρουαρίου 2013 αίτηση καταχωρίσεως του λεκτικού σήματος b365, κατά της οποίας η προσφεύγουσα άσκησε επιτυχώς ανακοπή, κατέθεσε αίτηση κηρύξεως ακυρότητας του σήματος BET365, προβάλλοντας ότι το εν λόγω σήμα ήταν περιγραφικό των προϊόντων και των υπηρεσιών που αφορούσε και ότι δεν είχε διακριτικό χαρακτήρα.

9        Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας εκατέρωθεν ακροάσεως που ακολούθησε, η προσφεύγουσα προσκόμισε νέες δηλώσεις των C. και H., με ημερομηνία, αντιστοίχως, 2 Ιανουαρίου 2014 (με 34 παραρτήματα) και 20 Δεκεμβρίου 2013 (με ένα παράρτημα). Η προσφεύγουσα όχι μόνο υπεραμύνθηκε της απόψεως ότι το επίμαχο σήμα ήταν καθεαυτό μη περιγραφικό και είχε διακριτικό χαρακτήρα, αλλά, περαιτέρω, υποστήριξε ότι από την κατάθεση της αιτήσεώς της καταχωρίσεως το 2007 και, ιδίως, έως την ημερομηνία καταθέσεως της αιτήσεως κηρύξεως ακυρότητας το 2013, η χρήση του σήματος η οποία του προσέδιδε διακριτικό χαρακτήρα ενισχύθηκε. Συναφώς, η προσφεύγουσα επανέλαβε, επικαιροποιώντας τα, τα στοιχεία που είχε προσκομίσει προηγουμένως, τα οποία αποσκοπούσαν στο να αποδείξουν ότι το σήμα του οποίου εζητείτο η καταχώριση κατείχε σημαντικά μερίδια αγοράς, να αποδείξουν τη γεωγραφική έκταση και τη διάρκεια της χρήσεώς του, καθώς και τις επενδύσεις που πραγματοποιήθηκαν για την προώθησή του, και να καταδείξουν ότι η χρήση του ήταν αναγνωρισμένη στη βιομηχανία και στο εμπόριο και ότι μόνον η προσφεύγουσα το χρησιμοποιούσε για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες τα οποία αφορούσε το σήμα αυτό.

10      Ο παρεμβαίνων αμφισβήτησε, μεταξύ άλλων, το κατά πόσον ήταν κρίσιμα τα στοιχεία που προσκόμισε η προσφεύγουσα για να αποδείξει ότι η χρήση του επίμαχου σήματος του είχε προσδώσει διακριτικό χαρακτήρα. Προέβαλε, μεταξύ άλλων, ότι η προσφεύγουσα εδραστηριοποιείτο κυρίως στην Ιρλανδία και στο Ηνωμένο Βασίλειο και ότι χρησιμοποιούσε το στοιχείο «bet365» απλώς και μόνον ως εταιρική επωνυμία και ως όνομα διαδικτυακού τομέα για να κατευθύνει την πελατεία στον ιστότοπό της, αλλά όχι για να προσδιορίσει τις υπηρεσίες καθεαυτές που παρέχονται στην εν λόγω πελατεία, οι οποίες προσδιορίζονται από άλλα σημεία, με μόνη εξαίρεση το παιχνίδι bet365 bingo.

11      Αφού έλαβε τις συμπληρωματικές παρατηρήσεις της προσφεύγουσας, το τμήμα ακυρώσεων απέρριψε το αίτημα κηρύξεως ακυρότητας με απόφαση της 24ης Νοεμβρίου 2014. Καίτοι επιβεβαίωσε ότι καθεαυτό το επίμαχο σήμα ήταν περιγραφικό των οικείων προϊόντων και υπηρεσιών, τουλάχιστον σε μεγάλο τμήμα της Ένωσης, και ότι, κατά συνέπεια, καταρχήν δεν είχε διακριτικό χαρακτήρα, το τμήμα ακυρώσεων δέχθηκε ότι το εν λόγω σήμα είχε αποκτήσει διακριτικό χαρακτήρα λόγω χρήσεως. Κατ’ ουσίαν, υπογράμμισε ότι η προσφεύγουσα είχε αποδείξει σημαντική ανάπτυξη των δραστηριοτήτων της υπό την επωνυμία BET365 και ότι ο παρεμβαίνων δεν αμφισβητούσε τη χρήση του ονόματος αυτού από την προσφεύγουσα ως εταιρικής επωνυμίας και ως μέρους του ονόματος τομέα του ιστοτόπου της. Όμως, καίτοι, θεωρητικώς, οι χρήσεις ενός όρου ως σήματος για προϊόντα και υπηρεσίες και ως εταιρικής επωνυμίας δύνανται, κατά το τμήμα ακυρώσεων, να διακριθούν σαφώς, στην πράξη η εν λόγω διάκριση μπορεί να αμβλυνθεί για το κοινό, οσάκις ο ίδιος όρος χρησιμοποιείται και για τους δύο σκοπούς. Εν προκειμένω, είναι, κατά το τμήμα ακυρώσεων, άκρως απίθανο ο μέσος καταναλωτής να κάνει τέτοια διάκριση όταν χρησιμοποιεί τον ιστότοπο της προσφεύγουσας για να παίξει ή για να στοιχηματίσει, ακόμα και αν τα διάφορα παιχνίδια ή στοιχήματα που προσφέρονται έχουν συγκεκριμένα, διαφορετικά ονόματα. Θα ήταν μάλιστα άκρως απίθανο ο μέσος καταναλωτής να έχει την παραμικρή αμφιβολία ότι τα εν λόγω παιχνίδια και στοιχήματα προσφέρονται από την προσφεύγουσα, της οποίας η ταυτότητα προσδιορίζεται από το επίμαχο σήμα, δεδομένου ότι διοργανώθηκαν σημαντικές διαφημιστικές εκστρατείες για το σήμα αυτό και το εν λόγω σήμα αναπαρήχθη ευρέως στον Τύπο.

12      Ο παρεμβαίνων άσκησε προσφυγή ενώπιον του EUIPO κατά της αποφάσεως του τμήματος ακυρώσεων, ζητώντας εκ νέου την κήρυξη της ακυρότητας του επίμαχου σήματος. Κατ’ ουσίαν, έβαλε κατά του συμπεράσματος του τμήματος ακυρώσεων ότι υπήρξε χρήση λόγω της οποίας το επίμαχο σήμα απέκτησε διακριτικό χαρακτήρα καθιστώντα δυνατό τον προσδιορισμό, στο σύνολο της Ένωσης, της εμπορικής προελεύσεως των διαφορετικών οικείων προϊόντων και υπηρεσιών βάσει της μνείας του στοιχείου «bet365» σε δημοσιεύματα εντύπων στην Ιρλανδία και στο Ηνωμένο Βασίλειο (κατά τον παρεμβαίνοντα, για να ταυτοποιήσουν την προσφεύγουσα ή να προσδιορίσουν τις πιθανότητες στοιχημάτων που αυτή προσέφερε), καθώς και βάσει της χρήσεως του συγκεκριμένου στοιχείου στο όνομα τομέα του ιστοτόπου της προσφεύγουσας και σε ορισμένο σημείο των ιστοσελίδων αυτού.

13      Με την από 21 Μαρτίου 2016 απόφαση (στο εξής: προσβαλλόμενη απόφαση), το πέμπτο τμήμα προσφυγών του EUIPO έκανε δεκτή την προσφυγή, επικυρώνοντας τον περιγραφικό και εγγενώς μη διακριτικό χαρακτήρα του επίμαχου σήματος όσον αφορά το αγγλόφωνο τμήμα του ενδιαφερόμενου κοινού και απορρίπτοντας το επιχείρημα ότι το επίμαχο σήμα είχε αποκτήσει διακριτικό χαρακτήρα λόγω χρήσεως σε σημαντικό τμήμα της κρίσιμης εδαφικής περιοχής στην οποία εγγενώς εστερείτο τέτοιου χαρακτήρα, ήτοι, κατά το τμήμα προσφυγών, λαμβανομένου υπόψη του χρόνου κατά τον οποίον κατατέθηκε η αίτηση καταχωρίσεως, στη Δανία, στην Ιρλανδία, στις Κάτω Χώρες, στη Φινλανδία, στη Σουηδία και στο Ηνωμένο Βασίλειο (σημεία 52 έως 55 της προσβαλλομένης αποφάσεως, σχετικά με την κρίσιμη εδαφική περιοχή).

14      Κατ’ ουσίαν, το τμήμα προσφυγών επισήμανε ότι η απόδειξη της αποκτήσεως διακριτικού χαρακτήρα λόγω χρήσεως επέβαλλε να αποδειχθεί ότι τουλάχιστον σημαντικό τμήμα του ενδιαφερόμενου κοινού αντιλαμβανόταν το επίμαχο σημείο ως ένδειξη της εμπορικής προελεύσεως των οικείων προϊόντων ή υπηρεσιών. Όμως, πάντα κατά το εν λόγω τμήμα, καίτοι η προσφεύγουσα απέδειξε την ύπαρξη εμπορικής επιτυχίας, δεν απέδειξε την ύπαρξη συνδέσμου μεταξύ της επιτυχίας αυτής ή των διαφημιστικών της ενεργειών και του τρόπου με τον οποίον το επίμαχο σήμα γίνεται αντιληπτό από το κοινό.

15      Τα άμεσα αποδεικτικά στοιχεία κρίθηκαν ανεπαρκή συναφώς (βλ., ιδίως, σημεία 66 έως 68, 71 και 73 έως 75 της προσβαλλομένης αποφάσεως). Ειδικότερα, το τμήμα προσφυγών επισήμανε ότι τα στοιχεία που προσκόμισε η προσφεύγουσα για να αποδείξει ότι το επίμαχο σήμα είχε αποκτήσει διακριτικό χαρακτήρα λόγω χρήσεως ήταν κυρίως έντυπα δημοσιεύματα τα οποία δεν σχετίζονταν, στην πλειονότητά τους, με την κρίσιμη εδαφική περιοχή και ότι το σήμα το οποίο εμφανιζόταν στα άρθρα που ήταν γραμμένα στην αγγλική γλώσσα, τα οποία δεν έφεραν ημερομηνία, αντιστοιχούσε στην πραγματικότητα σε τρεις έγχρωμες εικονιστικές αναπαραστάσεις οι οποίες περιελάμβαναν το στοιχείο «bet365» και οι οποίες εξάλλου είχαν καταχωρισθεί από την προσφεύγουσα, αλλά δεν αντιστοιχούσαν στο επίμαχο σήμα (σημείο 56 της προσβαλλομένης αποφάσεως).

16      Το τμήμα προσφυγών δέχθηκε ότι τα στοιχεία που προσκόμισε η προσφεύγουσα συνίσταντο, επίσης, σε τηλεοπτικές διαφημίσεις που προβλήθηκαν στη Δανία, στη Σουηδία και στο Ηνωμένο Βασίλειο, σε ραδιοφωνικές διαφημίσεις που μεταδόθηκαν στο Ηνωμένο Βασίλειο, που όμως, κατά την κρίση του τμήματος προσφυγών, σχετίζονταν με το παιχνίδι bet365 bingo και όχι με το επίμαχο σήμα, σε διαφημιστικές πινακίδες σε στάδια σε διάφορα σημεία της Ένωσης που φιλοξενούν αγώνες ποδοσφαίρου οι οποίοι προβάλλονται τηλεοπτικώς στη Σουηδία και στο Ηνωμένο Βασίλειο, σε στοιχεία που συνδέονται με χορηγίες ιπποδρομιών, κυρίως στο Ηνωμένο Βασίλειο, και με χορηγία του ποδοσφαιρικού συλλόγου Stoke City FC, καθώς και σε ποσά διαφημιστικών επενδύσεων. Καίτοι υπογράμμισε ότι τα προσκομισθέντα στοιχεία αφορούσαν κυρίως το Ηνωμένο Βασίλειο και όχι τις λοιπές χώρες της κρίσιμης εδαφικής περιοχής, το τμήμα προσφυγών αναγνώρισε ότι αυτά ήταν πρόσφορα όσον αφορά την περίοδο για την οποία έπρεπε να γίνει ο σχετικός έλεγχος (σημεία 57 έως 63 και 66 της προσβαλλομένης αποφάσεως). Επίσης, το τμήμα προσφυγών αναγνώρισε ότι η προσφεύγουσα το είχε πείσει για την εμπορική της επιτυχία, δεδομένου ότι διέθετε 21 εκατομμύρια πελάτες σε 200 χώρες και, ιδίως, ότι το μερίδιο αγοράς του ιστοτόπου της στοιχηματισμού ήταν εντυπωσιακό (σημείο 64 της προσβαλλομένης αποφάσεως).

17      Εντούτοις, το τμήμα προσφυγών διατύπωσε αμφιβολίες ως προς το κατά πόσον η επιτυχία της προσφεύγουσας αποδείκνυε ότι το επίμαχο σήμα είχε αποκτήσει διακριτικό χαρακτήρα λόγω χρήσεως. Όπως υποστήριξε και ο παρεμβαίνων, τα στοιχεία που προσκόμισε η προσφεύγουσα σχετίζονταν με τη χρήση του στοιχείου «bet365» για να ταυτοποιηθεί η ίδια ή ο ιστότοπός της, και όχι με τη χρήση του ως σήματος για τον προσδιορισμό των καταχωρισμένων προϊόντων και υπηρεσιών (σημεία 68 και 69, καθώς και 77 και 79 της προσβαλλομένης αποφάσεως). Το τμήμα προσφυγών υπογράμμισε ότι ο κύκλος εργασιών, οι διαφημιστικές δαπάνες και τα λοιπά στοιχεία που προσκόμισε η προσφεύγουσα δεν κατανέμονταν μεταξύ όλων των προϊόντων και υπηρεσιών για τα οποία είχε καταχωρισθεί το επίμαχο σήμα και άρα δεν προέκυπτε το πώς αυτό γινόταν αντιληπτό από τον καταναλωτή για αυτά τα διαφορετικά προϊόντα και τις υπηρεσίες. Ιδίως δε, κατά το τμήμα προσφυγών, δεν παρέχεται κανένα σχετικό στοιχείο από δημοσκόπηση, ούτε από εκτίμηση εμπορικού επιμελητηρίου, ένωση καταναλωτών ή ανταγωνιστών, τα δε προσκομισθέντα αποδεικτικά στοιχεία αφορούν μόνο τις υπηρεσίες της κλάσεως 41 σχετικά με τα στοιχήματα και τα κατεξοχήν στοιχηματικά παιχνίδια (σημεία 70 έως 76 της προσβαλλομένης αποφάσεως). Το τμήμα προσφυγών προσέθεσε ότι ο αριθμός διαδικτυακών αναζητήσεων ενός όρου δεν αρκούσε για να αποδείξει ότι αυτός είχε αποκτήσει διακριτικό χαρακτήρα, διότι η πληροφορία αυτή δεν παρέχει ενδείξεις «όσον αφορά τα προκαθορισμένα κριτήρια για την αξιολόγηση της συχνότητας της χρήσης του και της αναγνωρίσεώς του ως διακριτικού σημείου από το ενδιαφερόμενο κοινό» (σκέψη 78 της προσβαλλομένης αποφάσεως). Το σημείο 80 της προσβαλλομένης αποφάσεως καταλήγει ότι «δεν αποδείχθηκε από τα προσκομισθέντα στοιχεία η φήμη του επίμαχου σήματος στους καταναλωτές».

 Αιτήματα των διαδίκων

18      Η προσφεύγουσα ζητεί από το Γενικό Δικαστήριο:

–        να ακυρώσει την προσβαλλόμενη απόφαση·

–        να κρίνει ότι το EUIPO και ο παρεμβαίνων πρέπει να φέρουν στα δικαστικά τους έξοδα, καθώς και τα δικαστικά έξοδα στα οποία υποβλήθηκε η ίδια.

19      Το EUIPO ζητεί από το Γενικό Δικαστήριο:

–        να απορρίψει την προσφυγή·

–        να καταδικάσει την προσφεύγουσα στα δικαστικά έξοδα.

20      Ο παρεμβαίνων ζητεί από το Γενικό Δικαστήριο:

–        να απορρίψει την προσφυγή·

–        να καταδικάσει την προσφεύγουσα στα δικαστικά έξοδα, συμπεριλαμβανομένων των εξόδων της διαδικασίας ασφαλιστικών μέτρων.

 Σκεπτικό

21      Η προσφεύγουσα προβάλλει έναν και μόνο λόγο, ο οποίος αντλείται από παράβαση του άρθρου 7, παράγραφος 3, του κανονισμού 207/2009, και τον οποίο στηρίζει με σειρά επιχειρημάτων. Πρώτον, η προσφεύγουσα προβάλλει ότι το τμήμα προσφυγών δεν εκτίμησε ορθώς τα αποδεικτικά στοιχεία σχετικά με τη χρήση του επίμαχου σήματος, ιδίως όσον αφορά την γεωγραφική έκταση αυτής της χρήσεως. Δεύτερον, η προσφεύγουσα προβάλλει ότι το τμήμα προσφυγών δεν έλαβε δεόντως υπόψη τα αποδεικτικά στοιχεία που προσκόμισε ο Η., γενικός διευθυντής της Remote Gambling Association. Τρίτον, η προσφεύγουσα προβάλλει ότι το τμήμα προσφυγών εσφαλμένως έκρινε ότι τα αποδεικτικά στοιχεία δεν αποδεικνύουν τη χρήση του επίμαχου σήματος ή τη χρήση του ως εμπορικού σήματος. Τέταρτον και πέμπτον, η προσφεύγουσα προβάλλει ότι το τμήμα προσφυγών εσφαλμένως συνεκτίμησε εις βάρος της την έλλειψη δημοσκοπήσεων και την έλλειψη στοιχείων προερχομένων από εμπορικό επιμελητήριο μεταξύ των αποδεικτικών στοιχείων που η ίδια είχε προσκομίσει.

22      Προκαταρκτικώς, υπογραμμίζεται ότι η προσφεύγουσα δεν αμφισβητεί ενώπιον του Γενικού Δικαστηρίου τον εγγενώς περιγραφικό και μη διακριτικό χαρακτήρα του επίμαχου σήματος για το σύνολο των προϊόντων και των υπηρεσιών για τα οποία ζητήθηκε η καταχώριση του σήματος. Επομένως, ο έλεγχος του Γενικού Δικαστηρίου αφορά μόνον το ζήτημα της αποκτήσεως από το εν λόγω σήμα διακριτικού χαρακτήρα λόγω χρήσεως.

23      Εξάλλου, ο μοναδικός λόγος που προβάλλεται από την προσφεύγουσα, παρότι αυτή επικαλείται ρητώς μόνον παράβαση του άρθρου 7, παράγραφος 3, του κανονισμού 207/2009, το οποίο αφορά ιδίως την καταχώριση σημάτων που είναι καθεαυτά περιγραφικά και δεν έχουν διακριτικό χαρακτήρα, αλλά απέκτησαν διακριτικό χαρακτήρα λόγω χρήσεως έως τον χρόνο της καταθέσεως αιτήσεως καταχωρίσεώς τους, αφορά επίσης παράβαση του άρθρου 52, παράγραφος 2, του ίδιου κανονισμού (νυν άρθρο 59, παράγραφος 2, του κανονισμού 2017/1001), το οποίο εφαρμόζεται στις διαδικασίες κηρύξεως ακυρότητας όπως η προκείμενη και βάσει του οποίου ένα σήμα καθεαυτό περιγραφικό και στερούμενο διακριτικού χαρακτήρα, το οποίο καταχωρίσθηκε κατά παράβαση του άρθρου 7 του κανονισμού 207/2009, δεν μπορεί να κηρυχθεί άκυρο εάν, λόγω της χρήσεώς του, απέκτησε μετά την καταχώρισή του διακριτικό χαρακτήρα για τα προϊόντα ή για τις υπηρεσίες για τα οποία καταχωρίσθηκε. Πράγματι, όπως υπογραμμίστηκε κατ’ ουσίαν στην απόφαση της 28ης Σεπτεμβρίου 2016, European Food κατά EUIPO – Société des produits Nestlé (FITNESS) (T-476/15, κατά της οποίας έχει ασκηθεί αναίρεση, EU:T:2016:568, σκέψη 64), η προβλεπόμενη στο άρθρο 52 του κανονισμού 207/2009 διαδικασία κηρύξεως ακυρότητας για απόλυτους λόγους απαραδέκτου παραπέμπει ευθέως στους απόλυτους λόγους απορρίψεως της καταχωρίσεως που απαριθμούνται στο άρθρο 7 του ίδιου κανονισμού, καθώς και στην εξαίρεση της αποκτήσεως διακριτικού χαρακτήρα λόγω χρήσεως που τους σχετικοποιεί, με μόνη, ενδεχομένως, επί της ουσίας διαφορά μεταξύ των δύο διαδικασιών τον χρόνο κατά τον οποίον πρέπει να εκτιμάται η απόκτηση τέτοιου διακριτικού χαρακτήρα. Συναφώς, στην απόφαση της 15ης Δεκεμβρίου 2016, Mondelez UK Holdings & Services κατά EUIPO – Société des produits Nestlé (Σχήμα πλάκας σοκολάτας) (T-112/13, μη δημοσιευθείσα, κατά της οποίας έχει ασκηθεί αναίρεση, EU:T:2016:735, σκέψη 117), το Γενικό Δικαστήριο επιβεβαίωσε ότι, στο πλαίσιο διαδικασίας κηρύξεως ακυρότητας για απόλυτους λόγους απαραδέκτου, ο δικαιούχος του επίμαχου σήματος μπορούσε είτε να αποδείξει ότι αυτό είχε αποκτήσει διακριτικό χαρακτήρα λόγω χρήσεως πριν την καταχώρισή του, είτε να αποδείξει ότι αυτό είχε αποκτήσει διακριτικό χαρακτήρα μεταξύ της καταχωρίσεώς του και της ημερομηνίας της καταθέσεως της αιτήσεως κηρύξεως ακυρότητας.

24      Εν προκειμένω, λαμβανομένων υπόψη όσων επισημαίνονται στις σκέψεις 22 και 23 ανωτέρω, αρκεί, στο πλαίσιο της διαδικασίας κηρύξεως ακυρότητας, να ληφθεί απόφαση με γνώμονα την υφισταμένη κατάσταση κατά τον χρόνο της καταθέσεως της αιτήσεως κηρύξεως ακυρότητας, ήτοι την 19η Ιουνίου 2013, όπως εξέθεσε και το τμήμα προσφυγών στο σημείο 53 της προσβαλλομένης αποφάσεως.

25      Όπως έχει επανειλημμένως υπογραμμισθεί στη νομολογία, το ότι, κατά το άρθρο 7, παράγραφος 3, του κανονισμού 207/2009, οι απόλυτοι λόγοι απαραδέκτου που προβλέπονται στο άρθρο 7, παράγραφος 1, στοιχεία βʹ έως δʹ, του ίδιου κανονισμού (νυν άρθρο 7, παράγραφος 1, στοιχεία βʹ έως δʹ, του κανονισμού 2017/1001), δεν κωλύουν την καταχώριση σήματος εάν αυτό έχει αποκτήσει, για τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες για τα οποία ζητείται η καταχώριση, διακριτικό χαρακτήρα κατόπιν της χρήσεως που του έγινε, οφείλεται στο ότι εν τοιαύτη περιπτώσει το επίμαχο σήμα πράγματι γίνεται αντιληπτό από το ενδιαφερόμενο κοινό ως ένδειξη της εμπορικής προελεύσεως ενός προϊόντος ή μιας υπηρεσίας λόγω της οικονομικής προσπάθειας του αιτούντος την καταχώριση του σήματος. Το γεγονός αυτό δικαιολογεί το να μη ληφθούν υπόψη οι λόγοι γενικού συμφέροντος στους οποίους στηρίζεται το άρθρο 7, παράγραφος 1, στοιχεία βʹ έως δʹ, του κανονισμού 207/2009, οι οποίοι απαιτούν, εφόσον δεν έχει καταβληθεί η ως άνω προσπάθεια, να επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται ελεύθερα από όλους τα σήματα που αφορούν οι διατάξεις αυτές, προκειμένου να αποφευχθεί η δημιουργία παράνομου ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος υπέρ ενός μόνον επιχειρηματία [βλ. απόφαση της 24ης Φεβρουαρίου 2016, Coca-Cola κατά ΓΕΕΑ (Σχήμα φιάλης με περίγραμμα χωρίς αυλακώσεις), T-411/14, EU:T:2016:94, σκέψη 66 και εκεί παρατιθέμενη νομολογία]. Το ίδιο ισχύει και όσον αφορά σήμα το οποίο φέρεται να έχει καταχωρισθεί κατά παράβαση του άρθρου 7, παράγραφος 1, στοιχεία βʹ έως δʹ, του κανονισμού 207/2009, αλλά το οποίο φέρεται να απέκτησε διακριτικό χαρακτήρα λόγω χρήσεως μετά την καταχώρισή του, όπως προκύπτει από το άρθρο 52, παράγραφος 2, του ίδιου κανονισμού.

26      Όσον αφορά την εδαφική περιοχή για την οποία πρέπει να αποδειχθεί η απόκτηση διακριτικού χαρακτήρα λόγω χρήσεως, ώστε να τύχουν εφαρμογής οι εξαιρέσεις που προβλέπονται στο άρθρο 7, παράγραφος 3, και στο άρθρο 52, παράγραφος 2, του κανονισμού 207/2009, υπενθυμίζεται ότι, σύμφωνα με το άρθρο 1, παράγραφος 2, του κανονισμού αυτού (νυν άρθρο 1, παράγραφος 2, του κανονισμού 2017/1001), το σήμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχει ενιαίο χαρακτήρα, οπότε παράγει τα ίδια αποτελέσματα στο σύνολο της Ένωσης. Από τον ενιαίο χαρακτήρα του σήματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης προκύπτει ότι, για να γίνει δεκτή η καταχώριση σημείου, αυτό πρέπει να έχει διακριτικό χαρακτήρα στο σύνολο της Ένωσης. Έτσι, κατά το άρθρο 7, παράγραφος 2, του κανονισμού 207/2009 (νυν άρθρο 7, παράγραφος 2, του κανονισμού 2017/1001), η αρμόδια αρχή αρνείται την καταχώριση σήματος αν αυτό στερείται διακριτικού χαρακτήρα σε τμήμα της Ένωσης [απόφαση της 30ής Μαρτίου 2000, Ford Motor κατά ΓΕΕΑ (OPTIONS), T–91/99, EU:T:2000:95, σκέψεις 23 έως 25]. Κατά συνέπεια, είναι αναγκαίο να αποδειχθεί η απόκτηση διακριτικού χαρακτήρα λόγω χρήσεως στο σύνολο της εδαφικής περιοχής στην οποία το σήμα εξαρχής εστερείτο τέτοιου χαρακτήρα, η δε εδαφική περιοχή αυτή μπορεί να συνίσταται, αναλόγως της περιπτώσεως, ακόμα και σε ένα μόνον κράτος μέλος [απόφαση της 22ας Ιουνίου 2006, Storck κατά ΓΕΕΑ, C‑25/05 P, EU:C:2006:422, σκέψη 83· βλ., επίσης, απόφαση της 16ης Μαρτίου 2016, Työhönvalmennus Valma κατά ΓΕΕΑ (Σχήμα κουτιού συσκευασίας παιχνιδιού που περιέχει ξύλινα τουβλάκια), T-363/15, μη δημοσιευθείσα, EU:T:2016:149, σκέψη 35 και εκεί παρατιθέμενη νομολογία]. Εντούτοις, έχει κριθεί ότι θα ήταν υπερβολικό να απαιτείται να αποδειχθεί η απόκτηση διακριτικού χαρακτήρα λόγω χρήσεως για κάθε κράτος μέλος μεμονωμένα (απόφαση της 24ης Μαΐου 2012, Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli κατά ΓΕΕΑ, C‑98/11 P, EU:C:2012:307, σκέψη 62). Συναφώς, η συναγωγή, λόγω της χρήσεως εντός ορισμένων κρατών μελών, της αποκτήσεως διακριτικού χαρακτήρα σε άλλα κράτη μέλη δεν μπορεί να αποκλεισθεί, αρκεί να είναι δυνατόν να τεκμαρθεί, βάσει αντικειμενικών και αξιόπιστων στοιχείων, ότι οι εν λόγω αγορές είναι συγκρίσιμες όσον αφορά τον τρόπο με τον οποίο γίνεται αντιληπτό το επίμαχο σήμα από το ενδιαφερόμενο κοινό (βλ., υπ’ αυτήν την έννοια, απόφαση της 24ης Φεβρουαρίου 2016, Σχήμα φιάλης με περίγραμμα χωρίς αυλακώσεις, T–411/14, EU:T:2016:94, σκέψη 80).

27      Η απόκτηση διακριτικού χαρακτήρα λόγω χρήσεως του σήματος επιτάσσει τουλάχιστον να προσδιορίζονται τα σχετικά προϊόντα ή οι υπηρεσίες, από σημαντικό τμήμα του ενδιαφερόμενου κοινού, ως προερχόμενα από συγκεκριμένη επιχείρηση. Ωστόσο, οι περιστάσεις υπό τις οποίες είναι δυνατό να θεωρηθεί ότι πληρούται η προϋπόθεση που συνδέεται με την απόκτηση του διακριτικού χαρακτήρα λόγω χρήσεως δεν μπορούν να προσδιορίζονται αποκλειστικώς βάσει γενικών και αφηρημένων στοιχείων. Πρέπει να λαμβάνονται υπόψη παράγοντες όπως, μεταξύ άλλων, το μερίδιο της αγοράς που αναλογεί στο σήμα, η ένταση, η γεωγραφική έκταση και η διάρκεια της χρήσεως του σήματος αυτού, το μέγεθος των επενδύσεων στις οποίες έχει προβεί η επιχείρηση για την προώθησή του, το ποσοστό των ενδιαφερομένων που αναγνωρίζει, χάρη στο σήμα, το προϊόν ως προερχόμενο από συγκεκριμένη επιχείρηση, καθώς και οι δηλώσεις εμπορικών και βιομηχανικών επιμελητηρίων ή άλλων επαγγελματικών ενώσεων [βλ. αποφάσεις της 21ης Απριλίου 2010, Schunk κατά ΓΕΕΑ (Απεικόνιση τμήματος κυλίνδρου συσφίξεως), T-7/09, μη δημοσιευθείσα, EU:T:2010:153, σκέψεις 39 και 41 και εκεί παρατιθέμενη νομολογία, και της 24ης Φεβρουαρίου 2016, Σχήμα φιάλης με περίγραμμα χωρίς αυλακώσεις, T‑411/14, EU:T:2016:94, σκέψεις 69 και 70 και εκεί παρατιθέμενη νομολογία].

28      Υπενθυμίζεται επίσης ότι, κατά τη νομολογία, ο διακριτικός χαρακτήρας ενός σήματος, συμπεριλαμβανομένου αυτού που έχει αποκτηθεί λόγω χρήσεως, πρέπει επίσης να εκτιμάται σε σχέση με τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες για τα οποία ζητείται η καταχώριση του σήματος και λαμβανομένου υπόψη του τρόπου με τον οποίο τεκμαίρεται ότι ο μέσος καταναλωτής ο οποίος έχει τη συνήθη πληροφόρηση και είναι ευλόγως προσεκτικός και επιμελής αντιλαμβάνεται την κατηγορία των επίμαχων προϊόντων ή υπηρεσιών, (βλ. αποφάσεις της 21ης Απριλίου 2010, Απεικόνιση τμήματος κυλίνδρου συσφίξεως, T-7/09, μη δημοσιευθείσα, EU:T:2010:153, σκέψη 42 και εκεί παρατιθέμενη νομολογία, και της 24ης Φεβρουαρίου 2016, Σχήμα φιάλης με περίγραμμα χωρίς αυλακώσεις, T‑411/14, EU:T:2016:94, σκέψη 71 και εκεί παρατιθέμενη νομολογία).

29      Τέλος, προκύπτει από τη νομολογία ότι η απόδειξη του διακριτικού χαρακτήρα ο οποίος αποκτήθηκε λόγω χρήσεως δεν μπορεί να επιτευχθεί απλώς και μόνο μέσω μεμονωμένων στοιχείων, όπως απλώς και μόνον η γνωστοποίηση του όγκου πωλήσεων των οικείων προϊόντων ή υπηρεσιών και η προσκόμιση διαφημιστικού υλικού. Ομοίως, ούτε το γεγονός ότι το σημείο έχει χρησιμοποιηθεί στο έδαφος της Ένωσης για ορισμένο χρονικό διάστημα επαρκεί αφ’ εαυτού για να αποδείξει ότι το κοινό στο οποίο απευθύνονται τα επίμαχα προϊόντα ή οι επίμαχες υπηρεσίες εκλαμβάνει το σημείο αυτό ως ένδειξη εμπορικής προελεύσεως (βλ., υπ’ αυτήν την έννοια, αποφάσεις της 12ης Σεπτεμβρίου 2007, Glaverbel κατά ΓΕΕΑ (Σχέδιο σε γυάλινη επιφάνεια), T-141/06, μη δημοσιευθείσα, EU:T:2007:273, σκέψεις 41 και 42, και της 24ης Φεβρουαρίου 2016, Σχήμα φιάλης με περίγραμμα χωρίς αυλακώσεις, T-411/14, EU:T:2016:94, σκέψη 72].

30      Συναφώς, η απόδειξη της αποκτήσεως διακριτικού χαρακτήρα λόγω χρήσεως πρέπει να γίνεται χάρη στη «χρήση του σήματος ως σήματος», ήτοι τη χρήση του σήματος με σκοπό να προσδιορίζουν οι ενδιαφερόμενοι τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες που αφορά το σήμα ως προερχόμενα από την επιχείρηση που το χρησιμοποιεί (βλ., υπ’ αυτήν την έννοια και κατ’ αναλογίαν, απόφαση της 7ης Ιουλίου 2005, Nestlé, C-353/03, EU:C:2005:432, σκέψεις 26 και 29).

31      Υπό το πρίσμα των ανωτέρω αρχών πρέπει να εξεταστεί ο ένας και μοναδικός λόγος της προσφυγής, αφού όμως πρώτα γίνουν ορισμένες επισημάνσεις όσον αφορά, αφενός, την κρίσιμη εδαφική περιοχή και, αφετέρου, τα διάφορα οικεία προϊόντα και υπηρεσίες.

32      Στο σκέλος της προσβαλλομένης αποφάσεως όπου διαπιστώνεται ο περιγραφικός χαρακτήρας και η έλλειψη εγγενούς διακριτικού χαρακτήρα του επίμαχου σήματος, το τμήμα προσφυγών επισήμανε ότι, λαμβανομένης υπόψη της έννοιας του στοιχείου «bet» στην αγγλική γλώσσα, ο περιγραφικός χαρακτήρας και η έλλειψη εγγενούς διακριτικού χαρακτήρα ήταν αυταπόδεικτα για τους αγγλόφωνους καταναλωτές της Ένωσης, χωρίς να προσδιορίσει για ποιές χώρες επρόκειτο (σημεία 16 και 32). Εντούτοις, στο σκέλος της προσβαλλομένης αποφάσεως στο οποίο γίνεται η εξέταση της αποκτήσεως ή μη από το επίμαχο σήμα διακριτικού χαρακτήρα λόγω χρήσεως, το τμήμα προσφυγών έκρινε ότι η κρίσιμη εδαφική περιοχή, εκτιμώμενη κατά τον χρόνο της καταθέσεως της αιτήσεως καταχωρίσεως το 2007, περιελάμβανε τη Δανία, την Ιρλανδία, τις Κάτω Χώρες, τη Φινλανδία, τη Σουηδία και το Ηνωμένο Βασίλειο, όπου ομιλείται ή είναι ευρέως διαδεδομένη η αγγλική γλώσσα (σημεία 52 έως 55 της προσβαλλομένης αποφάσεως). Στο πλαίσιο της υπό κρίση προσφυγής, το EUIPO και ο προσφεύγων, στα υπομνήματά τους αντικρούσεως, υποστηρίζουν ότι ο προσδιορισμός της κρίσιμης εδαφικής περιοχής θα έπρεπε να είναι ευρύτερος. Έτσι, το EUIPO προβάλλει ότι η απόδειξη της αποκτήσεως από το επίμαχο σήμα διακριτικού χαρακτήρα λόγω χρήσεως θα έπρεπε να αφορά το σύνολο των κρατών μελών στα οποία το ενδιαφερόμενο κοινό έχει τουλάχιστον παθητική γνώση της αγγλικής γλώσσας. Ο παρεμβαίνων προβάλλει ότι η πλειονότητα των καταναλωτών της Ένωσης είχε τουλάχιστον βασικές γνώσεις της αγγλικής και ότι, κατά συνέπεια, η ανάλυση της αποκτήσεως διακριτικού χαρακτήρα λόγω χρήσεως θα έπρεπε να αφορά το σύνολο των κρατών μελών.

33      Συναφώς, επισημαίνεται ότι το τμήμα προσφυγών δεν υπέπεσε σε πλάνη καθόσον έκρινε, κατ’ ουσίαν, στο σχετικό τμήμα της προσβαλλομένης αποφάσεως, ότι η εξέταση της αποκτήσεως από το επίμαχο σήμα διακριτικού χαρακτήρα λόγω χρήσεως έπρεπε να περιοριστεί στα κράτη μέλη της Ένωσης στα οποία μεγάλο τμήμα των καταναλωτών μιλούσε ή κατανοούσε την αγγλική γλώσσα και, κατά συνέπεια, ήταν σε θέση να αντιληφθεί την έννοια του όρου «bet365». Η επιχειρηματολογία του EUIPO και του παρεμβαίνοντος επ’ αυτού του ζητήματος δεν μπορούν να γίνουν δεκτές, καθόσον συνεπάγονται την εσφαλμένη διαπίστωση ότι ο ανωτέρω όρος γίνεται κατανοητός στον βαθμό αυτόν και από το μεγαλύτερο τμήμα του ενδιαφερομένου κοινού, σε χώρες στις οποίες η αγγλική γλώσσα δεν χρησιμοποιείται ευρέως ή δεν γίνεται ευρέως κατανοητή από τους καταναλωτές.

34      Εντούτοις, πρέπει επίσης να επισημανθεί ότι το τμήμα προσφυγών υπογράμμισε, στο σημείο 54 της προσβαλλομένης αποφάσεως, ότι έπρεπε να ληφθεί υπόψη η προσχώρηση της Κύπρου και της Δημοκρατίας της Μάλτας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, την 1η Μαΐου 2004. Καίτοι έκρινε ότι η αγγλική γλώσσα ομιλείτο ευρέως ή γινόταν ευρέως κατανοητή σε αμφότερα τα προαναφερθέντα κράτη μέλη, το τμήμα προσφυγών κατέληξε στο συμπέρασμα, στο σημείο 55 της προσβαλλομένης αποφάσεως, ότι δεν έπρεπε να συμπεριληφθούν στην κρίσιμη εδαφική περιοχή όσον αφορά την εξέταση της αποκτήσεως από το επίμαχο σήμα διακριτικού χαρακτήρα λόγω χρήσεως. Θεμελίωσε δε την εν λόγω προσέγγιση στο άρθρο 165, παράγραφος 4, στοιχείο αʹ, του κανονισμού 207/2009 (νυν άρθρο 209, παράγραφος 4, στοιχείο αʹ, του κανονισμού 2017/1001), κρίνοντας ότι εξ αυτής της διατάξεως προέκυπτε ότι ένα σήμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν μπορούσε να κηρυχθεί άκυρο δυνάμει του άρθρου 52 του εν λόγω κανονισμού εάν οι λόγοι της ακυρότητας κατέστησαν εφαρμοστέοι αποκλειστικώς λόγω της προσχωρήσεως νέου κράτους μέλους.

35      Η ανάλυση αυτή, όμως, σχετικά με την Κυπριακή Δημοκρατία και τη Δημοκρατία της Μάλτας βαρύνεται με πλάνη περί το δίκαιο. Πράγματι, προκύπτει βεβαίως από το άρθρο 165, παράγραφοι 1 και 4, του κανονισμού 207/2009 (το άρθρο 165, παράγραφος 1 είναι το νυν άρθρο 209, παράγραφος 1, του κανονισμού 2017/1001) ότι η απόδειξη του διακριτικού χαρακτήρα που αποκτήθηκε λόγω χρήσεως πρέπει να αφορά μόνο τα κράτη τα οποία ήταν μέλη της Ένωσης κατά τον χρόνο καταθέσεως της αιτήσεως καταχωρίσεως του επίμαχου σήματος [βλ. απόφαση της 23ης Φεβρουαρίου 2016, Consolidated Artists κατά ΓΕΕΑ – Body Cosmetics International (MANGO), T-761/14, μη δημοσιευθείσα, EU:T:2016:91, σκέψη 16 και εκεί παρατιθέμενη νομολογία]. Τούτο απορρέει από το γεγονός ότι η αρχή που εξαγγέλλεται στο άρθρο 165, παράγραφος 4, στοιχείο αʹ, του κανονισμού 207/2009 εφαρμόζεται στα σήματα που μνημονεύονται στο άρθρο 165, παράγραφος 1, του προαναφερθέντος κανονισμού, ήτοι στα σήματα τα οποία έχουν καταχωρισθεί ή κατατεθεί σύμφωνα με τον κανονισμό 207/2009 πριν την ημερομηνία προσχωρήσεως του οικείου κράτους μέλους ή των οικείων κρατών μελών. Εντούτοις, εν προκειμένω, η ανωτέρω αρχή δεν έχει εφαρμογή όσον αφορά την προσχώρηση της Κυπριακής Δημοκρατίας και της Δημοκρατίας της Μάλτας, καθόσον τα εν λόγω δύο κράτη μέλη ήταν ήδη μέλη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας στις 23 Μαΐου 2007, ημερομηνία κατά την οποία η προσφεύγουσα ζήτησε την καταχώριση του επίμαχου σήματος ως σήματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

36      Όσον αφορά τα διάφορα προϊόντα και τις υπηρεσίες που αφορά το επίμαχο σήμα, όπως επισήμανε και το τμήμα προσφυγών στο σημείο 76 της προσβαλλομένης αποφάσεως χωρίς επ’ αυτού να αντικρουσθεί στο πλαίσιο της υπό κρίση προσφυγής, η προσφεύγουσα δεν προσκόμισε αποδεικτικά στοιχεία της αποκτήσεως από το επίμαχο σήμα διακριτικού χαρακτήρα λόγω χρήσεως για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες των κλάσεων 9, 28, 35, 36, 38 και 42. Άρα, ακόμα και αν ορισμένα εξ αυτών των προϊόντων ή υπηρεσιών σχετίζονται με τις υπηρεσίες στοιχηματισμού και στοιχηματικών παιχνιδιών της κλάσεως 41 που απαριθμούνται στην καταχώριση, ελλείψει οποιουδήποτε στοιχείου που να αποδεικνύει ότι το ανωτέρω σήμα χρησιμοποιήθηκε για τα εν λόγω προϊόντα ή υπηρεσίες, δεν είναι δυνατόν να επεκταθούν στο τάδε ή δείνα εξ αυτών των προϊόντων ή υπηρεσιών οι εκτιμήσεις οι οποίες ακολουθούν αμέσως κατωτέρω όσον αφορά τις προαναφερθείσες υπηρεσίες στοιχηματισμού και στοιχηματικών παιχνιδιών για τις οποίες, αντιθέτως, προσκομίστηκαν στοιχεία με σκοπό να αποδειχθεί η απόκτηση διακριτικού χαρακτήρα λόγω χρήσεως. Υπό τις συνθήκες αυτές, ήδη καθίσταται σαφές ότι η προσβαλλόμενη απόφαση δεν είναι δυνατόν να ακυρωθεί καθόσον αφορά τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που απαριθμούνται στην προσβαλλόμενη καταχώριση, ήτοι όσα υπάγονται στις κλάσεις 9, 28, 35, 36, 38 και 42 και, κατά συνέπεια, η ανάλυση του Γενικού Δικαστηρίου που ακολουθεί αφορά μόνον τις απαριθμούμενες στην εν λόγω καταχώριση υπηρεσίες στοιχηματισμού και στοιχηματικών παιχνιδιών που υπάγονται στην κλάση 41.

37      Οι αρχές που υπομνήσθηκαν στις σκέψεις 25 έως 30 ανωτέρω επιβάλλουν καταρχάς την εξέταση του ζητήματος εάν, ανεξαρτήτως της εκτάσεως της κρίσιμης εδαφικής περιοχής που πρέπει να γίνει εν προκειμένω δεκτή, ορισμένα στοιχεία τα οποία επικαλέστηκε η προσφεύγουσα είναι πρόσφορα προκειμένου να συντελέσουν στην απόδειξη της αποκτήσεως διακριτικού χαρακτήρα λόγω χρήσεως από το επίμαχο σήμα. Εφόσον παραστεί αναγκαίο, θα εξετασθεί εάν τα στοιχεία που επικαλείται η προσφεύγουσα είναι επαρκή, ως προς την ουσία τους, για να συναχθεί το συμπέρασμα ότι τυχόν νομικά σφάλματα ή σφάλματα νομικού χαρακτηρισμού στα οποία υπέπεσε το τμήμα προσφυγών αναιρούν το συμπέρασμά του περί ελλείψεως διακριτικού χαρακτήρα κτηθέντος λόγω χρήσεως του επίμαχου σήματος.

38      Όσον αφορά την πρώτη πτυχή, τίθεται το ζήτημα εάν είναι δυνατή η επίκληση της χρήσεως εικονιστικών σημάτων ή σημάτων που αποτελούνται από περισσότερα λεκτικά στοιχεία τα οποία περιέχουν λεκτικό σήμα, εν προκειμένω το επίμαχο σήμα, για την απόδειξη της αποκτήσεως διακριτικού χαρακτήρα λόγω χρήσεως του τελευταίου. Στα σημεία 56 και 57 της προσβαλλομένης αποφάσεως, το τμήμα προσφυγών έδωσε αρνητική απάντηση επ’ αυτού, επισημαίνοντας ότι ορισμένα αποδεικτικά στοιχεία που προσκομίστηκαν από την προσφεύγουσα εμφάνιζαν εικονιστικά και έγχρωμα σημεία καταχωρισμένα από την ίδια ή το σήμα bet365 Bingo και όχι το επίμαχο σήμα. Η προσφεύγουσα βάλλει κατά του συμπεράσματος αυτού στο πλαίσιο της τρίτης ομάδας επιχειρημάτων που προαναφέρθηκε στη σκέψη 21, αμφισβητώντας τη διαπίστωση ότι η χρήση εικονιστικών ή «εκτεταμένων» μορφών του επίμαχου σήματος δεν συνιστά χρήση του σήματος αυτού.

39      Η θέση του τμήματος προσφυγών παραβλέπει το γεγονός ότι έχει κριθεί, όπως ορθώς υπογραμμίζει η προσφεύγουσα και παραδέχεται και το EUIPO στο υπόμνημά του αντικρούσεως, ότι η απόκτηση από σήμα διακριτικού χαρακτήρα λόγω χρήσεως δεν σημαίνει κατ’ ανάγκην ότι αυτό έχει γίνει αντικείμενο ανεξάρτητης χρήσεως, αλλά θα μπορούσε να απορρέει από τη χρήση του ως μέρους άλλου καταχωρισμένου σήματος ή από τη χρήση του από κοινού με άλλο καταχωρισμένο σήμα, υπό την προϋπόθεση, σε αμφότερες τις περιπτώσεις, ότι η γενόμενη χρήση συνεπάγεται ότι οι ενδιαφερόμενοι καταναλωτές αντιλαμβάνονται τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες που προσδιορίζονται μόνον από το υπό εξέταση σήμα ως προερχόμενα από τη συγκεκριμένη επιχείρηση η οποία το χρησιμοποιεί ως τμήμα άλλου σήματος ή σε συνδυασμό με άλλο σήμα (βλ., υπ’ αυτήν την έννοια και κατ’ αναλογίαν, αποφάσεις της 7ης Ιουλίου 2005, Nestlé, C‑353/03, EU:C:2005:432, σκέψεις 27 έως 32, και της 16ης Σεπτεμβρίου 2015, Société des Produits Nestlé, C-215/14, EU:C:2015:604, σκέψεις 64 και 66). Εν προκειμένω, ορισμένα εκ των στοιχείων που προσκόμισε η προσφεύγουσα περιλαμβάνουν το λεκτικό στοιχείο «bet365», στο οποίο συνίσταται το επίμαχο σήμα, χρησιμοποιούμενο είτε μόνο του, με διαφορετικές γραμματοσειρές και χρώματα, είτε ως τμήμα όρων ή εικονιστικών παραστάσεων όπως «bet365bingo» και «bet365.com», ή περιλαμβάνουν απεικονίσεις στις οποίες το προαναφερθέν λεκτικό στοιχείο συσχετίζεται με χρώματα, με γραφικά ή με ιδιαίτερα εικονιστικά στοιχεία και δη σε έγχρωμο φόντο, οι οποίες αποτελούν άλλα καταχωρισμένα σήματα της προσφεύγουσας (βλ., λόγου χάρη, τις απεικονίσεις που παρατίθενται στη σκέψη 56 της προσβαλλομένης αποφάσεως). Ουδείς λόγους υπάρχει να κριθούν οι ανωτέρω χρήσεις του στοιχείου «bet365» ως φύσει απρόσφορες να συντελέσουν στην απόδειξη του ότι το επίμαχο σήμα απέκτησε διακριτικό χαρακτήρα λόγω χρήσεως, πολλώ δε μάλλον λαμβανομένου υπόψη ότι το εν λόγω σήμα είναι λεκτικό σήμα του οποίου, κατ’ ουσίαν, δεν δύνανται να προδικαστούν όλες οι απεικονίσεις και χρήσεις, στο μέτρο που οι τελευταίες εμπίπτουν στη χρήση του επίμαχου σημείου ως σήματος, όπως μένει να εξακριβωθεί. Λόγου χάρη, είναι αδιαμφισβήτητο ότι η χρήση ως σήματος του εικονιστικού σήματος που περιλαμβάνει το στοιχείο «bet365» έγχρωμο σε φόντο άλλου χρώματος καθιστά δυνατό για το κοινό, εάν συσχετίζει το εν λόγω εικονιστικό σήμα και τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες της προσφεύγουσας, να συσχετίσει με τον ίδιο ακριβώς τρόπο, αφενός, το επίμαχο σήμα, χρησιμοποιούμενο μόνο του για τον ίδιο σκοπό, και, αφετέρου, τα ανωτέρω προϊόντα και τις υπηρεσίες.

40      Επομένως, το τμήμα προσφυγών υπέπεσε σε πλάνη περί το δίκαιο, καθόσον δεν έλαβε υπόψη τα αποδεικτικά στοιχεία που περιελάμβαναν εικονιστικά σήματα ή σήματα αποτελούμενα από περισσότερα λεκτικά στοιχεία που περιείχαν το επίμαχο σήμα, προκειμένου να εκτιμήσει εάν το τελευταίο είχε αποκτήσει διακριτικό χαρακτήρα λόγω χρήσεως.

41      Παράλληλα, τίθεται το ζήτημα, επίσης υπό το πρίσμα της τρίτης ομάδας επιχειρημάτων που προέβαλε η προσφεύγουσα και προαναφέρθηκε στη σκέψη 21, των συμπερασμάτων που πρέπει να συναχθούν εκ του γεγονότος ότι η προσφεύγουσα χρησιμοποιεί επίσης το λεκτικό στοιχείο «bet365» ως μέρος του ονόματος του ιστοτόπου της, ο οποίος είναι προσβάσιμος στη διεύθυνση «www.bet365.com», και της βαρύτητας που πρέπει να αποδοθεί στα στοιχεία που προσκόμισε η προσφεύγουσα όσον αφορά τη χρήση του ιστοτόπου της ή στα προερχόμενα εξ αυτού στοιχεία. Ειδικότερα, στο σημείο 77 της προσβαλλομένης αποφάσεως, το τμήμα προσφυγών έκρινε ότι «η χρήση του επίμαχου σήματος ως όνομα τομέα […] δεν αποτελεί χρήση του σήματος ως σήματος η οποία προσδιορίζει και διακρίνει τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της δικαιούχου». Η προσφεύγουσα παραδέχεται ότι η απλή χρήση του επίμαχου σήματος ως ονόματος διαδικτυακού τομέα δεν επαρκεί για να αποδειχθεί η χρήση του ως σήματος, αλλά υποστηρίζει ότι, εν προκειμένω, προσκόμισε πλείστα όσα αποδεικτικά στοιχεία της χρήσεως του σήματός της που καθιστούν δυνατό τον προσδιορισμό της εμπορικής προελεύσεως των υπηρεσιών στοιχηματισμού και στοιχηματικών παιχνιδιών που αυτή προσφέρει στο διαδίκτυο.

42      Συναφώς, κατά πάγια νομολογία, δεν είναι αδύνατον να χρησιμοποιείται το ίδιο στοιχείο τόσο ως σήμα, όσο και με άλλους σκοπούς, όπως, φερ’ ειπείν, για ολόκληρο το όνομα ιστοτόπου ή για μέρος αυτού. Εντούτοις, σημείο που επιτελεί και άλλες λειτουργίες, πλην της λειτουργίας του σήματος υπό την κλασική έννοια, έχει διακριτικό χαρακτήρα, υπό την έννοια του άρθρου 7 ή του άρθρου 52, παράγραφος 2, του κανονισμού 207/2009, μόνον όταν το ενδιαφερόμενο κοινό το αντιλαμβάνεται ευθύς εξαρχής ως ένδειξη της εμπορικής προελεύσεως των προϊόντων ή υπηρεσιών που αφορά το σημείο αυτό, προκειμένου να παράσχει στο εν λόγω κοινό τη δυνατότητα να διακρίνει, χωρίς ενδεχόμενο συγχύσεως, τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες του δικαιούχου του σήματος από εκείνα που έχουν άλλη εμπορική προέλευση [αποφάσεις της 5ης Δεκεμβρίου 2002, Sykes Enterprises κατά ΓΕΕΑ (REAL PEOPLE, REAL SOLUTIONS), T‑130/01, EU:T:2002:301, σκέψη 20, και της 21ης Νοεμβρίου 2012, Getty Images κατά ΓΕΕΑ (PHOTOS.COM), T-338/11, μη δημοσιευθείσα, EU:T:2012:614, σκέψη 58]. Υπενθυμίζεται επίσης ότι ο διακριτικός χαρακτήρας ενός σημείου μπορεί να εκτιμηθεί μόνον, αφενός, σε σχέση με τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες για τα οποία ζητήθηκε η καταχώριση και, αφετέρου, σε σχέση με τον τρόπο με τον οποίο το εν λόγω σημείο γίνεται αντιληπτό από το ενδιαφερόμενο κοινό (απόφαση της 5ης Δεκεμβρίου 2002, REAL PEOPLE, REAL SOLUTIONS, T‑130/01, EU:T:2002:301, σκέψη 21). Οι σκέψεις αυτές ισχύουν όσον αφορά τόσο τον εγγενή διακριτικό χαρακτήρα, όσο και τον διακριτικό χαρακτήρα που αποκτήθηκε λόγω χρήσεως, ένας εκ των οποίων απαιτείται να υπάρχει προκειμένου να είναι δυνατό να καταχωρισθεί εγκύρως ένα σήμα.

43      Εν προκειμένω, το τμήμα προσφυγών υπέπεσε σε πλάνη περί το δίκαιο καθόσον απέκλεισε, στο σημείο 77 της προσβαλλομένης αποφάσεως, το ενδεχόμενο η χρήση του επίμαχου σήματος ως ονόματος διαδικτυακού τομέα να αποτελεί χρήση του σήματος «ως σήματος». Πράγματι, όλα εξαρτώνται από τα έγγραφα και τις πληροφορίες που προσκομίζονται συναφώς και από το ποια στοιχεία προκύπτουν από αυτά προκειμένου να εκτιμηθεί ποια είναι η αντίληψη του ενδιαφερόμενου κοινού οσάκις βλέπει ή χρησιμοποιεί τα στοιχεία «bet365» ή «bet365.com» κατά την περιήγησή του στο διαδίκτυο.

44      Συναφώς, πρέπει να ληφθεί υπόψη, πρώτον, ότι μόνον η προσφεύγουσα χρησιμοποιεί το στοιχείο «bet365» για την εμπορία στοιχηματικών παιχνιδιών και στοιχημάτων, δεύτερον, ότι, όπως επιβεβαίωσε η προσφεύγουσα κατά την επ’ ακροατηρίου συζήτηση χωρίς να αντικρουσθεί, το στοιχείο αυτό υπάρχει σε όλα τα σήματα που χρησιμοποιεί η προσφεύγουσα για τον εν γένει προσδιορισμό των υπηρεσιών της, τρίτον, ότι ο ιστότοπός της είναι ο κύριος δίαυλος που διαθέτει για να προσφέρει στοιχηματικά παιχνίδια και στοιχήματα, τέταρτον, ότι στον εν λόγω τομέα τα σήματα που χρησιμοποιούνται από τους δραστηριοποιούμενους στο διαδίκτυο επιχειρηματίες είναι στην πλειονότητά τους, όπως το επίμαχο σήμα, εγγενώς περιγραφικά και, πέμπτον, ότι είναι πασίγνωστο ότι οι στοιχηματίζοντες ή οι παίκτες είναι, στη συντριπτική τους πλειονότητα, τακτικοί πελάτες. Ως εκ τούτου, εύλογο είναι να θεωρηθεί ότι, με εξαίρεση ορισμένους νέους παίκτες ή στοιχηματίζοντες, οι οποίοι κάνουν τα πρώτα τους βήματα, ένας πελάτης που συνδέεται με τον ιστότοπο της προσφεύγουσας στη διεύθυνση «www.bet365.com» δεν το κάνει τυχαία και ότι χρησιμοποιεί το επίμαχο σήμα ή τα παράγωγά του σήματα ως προσδιοριστικά των υπηρεσιών της προσφεύγουσας, εν αντιθέσει με τις υπηρεσίες που προσφέρονται από τους ανταγωνιστές της, όπως ακριβώς ένας πελάτης που εισέρχεται σε ένα κατάστημα το οποίο φέρει επιγραφή αντιστοιχούσα στο σήμα των προϊόντων ή των υπηρεσιών που αναζητεί ο πελάτης και τα οποία πωλούνται στο συγκεκριμένο κατάστημα.

45      Η περίπτωση αυτή δεν παρουσιάζει αναλογία με τις περιπτώσεις που εξετάστηκαν στις υποθέσεις επί των οποίων εκδόθηκαν οι αποφάσεις της 13ης Μαΐου 2009, Schuhpark Fascies κατά ΓΕΕΑ – Leder & Schuh (jello SCHUHPARK) (T‑183/08, μη δημοσιευθείσα, EU:T:2009:156), και της 18ης Ιανουαρίου 2011, Advance Magazine Publishers κατά ΓΕΕΑ – Capela & Irmãos (VOGUE) (T‑382/08, μη δημοσιευθείσα, EU:T:2011:9), τις οποίες επικαλέστηκε κατά την επ’ ακροατηρίου συζήτηση το EUIPO και στις οποίες η τοποθέτηση, στις προσόψεις καταστημάτων, επιγραφών που αντιστοιχούν στα επίμαχα στις εν λόγω υποθέσεις σήματα δεν αποδείκνυε ότι τα σήματα αυτά ήταν τα ίδια με εκείνα των πωλούμενων στα συγκεκριμένα καταστήματα προϊόντων, εν προκειμένω υποδημάτων, σε σχέση με τα οποία προϊόντα υποστηριζόταν ότι τα σήματα είχαν αποκτήσει διακριτικό χαρακτήρα λόγω χρήσεως.

46      Κατά συνέπεια, στο πλαίσιο και υπό τις περιστάσεις της υπό κρίση υποθέσεως, πληροφορίες όπως ο αριθμός των επισκέψεων στον ιστότοπο της προσφεύγουσας, η κατάταξή του από πλευράς επισκεψιμότητας σε διάφορες χώρες ή ο αριθμός των φορών που έγινε αναζήτηση για το επίμαχο σήμα ή για τα παράγωγά του σήματα σε διαδικτυακές μηχανές αναζητήσεως αποτελούν δεδομένα ικανά να συντελέσουν στην απόδειξη της αποκτήσεως από το επίμαχο σήμα διακριτικού χαρακτήρα λόγω χρήσεως. Το ίδιο είναι δυνατόν να ισχύει και για τα αποσπάσματα σελίδων του ιστοτόπου της προσφεύγουσας ή άλλων ιστοτόπων, σε διαφορετικές γλώσσες, όπου εμφανίζονται το επίμαχο σήμα ή τα παράγωγά του σήματα, αρκεί από το περιεχόμενο των προσκομιζόμενων στοιχείων να προκύπτει σημαντική χρήση του επίμαχου σήματος ως σήματος.

47      Επιπροσθέτως, πρέπει να υπογραμμισθεί ότι, στις σχετικές με ιστοτόπους υποθέσεις επί των οποίων εκδόθηκαν οι αποφάσεις που μνημονεύει το EUIPO στο υπόμνημα αντικρούσεως [αποφάσεις της 21ης Ιουνίου 2012, Fruit of the Loom κατά ΓΕΕΑ – Blueshore Management (FRUIT), T-514/10, μη δημοσιευθείσα, EU:T:2012:316, σκέψεις 59 έως 67, της 21ης Νοεμβρίου 2012, PHOTOS.COM, T‑338/11, μη δημοσιευθείσα, EU:T:2012:614, σκέψεις 48 έως 61, και της 19ης Νοεμβρίου 2014, Out of the blue κατά ΓΕΕΑ – Dubois et autre (FUNNY BANDS), T-344/13, μη δημοσιευθείσα, EU:T:2014:974, σκέψεις 26 έως 31], τα στοιχεία που προσκόμισαν οι δικαιούχοι των οικείων σημάτων ή δικαιωμάτων, ή, εν πάση περιπτώσει, το πλαίσιο και οι περιστάσεις, ήταν πολύ διαφορετικά από αυτά της υπό κρίση υποθέσεως. Ειδικότερα, στην πρώτη εκ των ανωτέρω υποθέσεων, η οποία αφορούσε διαδικασία κηρύξεως ακυρότητας του σήματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης FRUIT, ο δικαιούχος του σήματος διέθετε μεν ιστότοπο στη διεύθυνση «www.fruit.com», αλλά δεν κατάφερε να προσκομίσει κανένα αποδεικτικό στοιχείο πραγματικής χρήσεως του σήματος αυτού, έστω και βάσει πληροφοριών που παρέχονταν στον εν λόγω ιστότοπο και στις οποίες γινόταν αναφορά σε άλλο σήμα. Επομένως, ο ιστότοπος δεν επιτελούσε εμπορική λειτουργία, ούτε καν απλώς διαφημιστική, για τα προϊόντα που αφορούσε το επίμαχο σήμα. Στη δεύτερη εκ των ανωτέρω υποθέσεων, η οποία αφορούσε άρνηση καταχωρίσεως του σήματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης PHOTOS.COM, μολονότι ο αιτών εμπορευόταν φωτογραφίες μέσω του ιστοτόπου του στη διεύθυνση «www.photo.com», το τμήμα προσφυγών και το Γενικό Δικαστήριο έκριναν ότι τα στοιχεία που είχε προσκομίσει ο εν λόγω αιτών για να αποδείξει την απόκτηση από το επίμαχο σήμα διακριτικού χαρακτήρα λόγω χρήσεως ήταν είτε ανεπαρκή, είτε μη κρίσιμα από γεωγραφικής, ποσοτικής ή χρονικής απόψεως, είτε απρόσφορα για να αποδείξουν την ύπαρξη συνδέσμου μεταξύ της χρήσεως του συγκεκριμένου ιστοτόπου και του προσδιορισμού της εμπορικής προελεύσεως των φωτογραφιών που προσφέρονταν προς πώληση σε αυτόν και οι οποίες, ενδεχομένως, πωλούνταν. Πάντως, το Γενικό Δικαστήριο επισήμανε ότι δεν αποκλειόταν η καταχώριση σήματος αποτελούμενου από σημεία ή στοιχεία που χρησιμοποιούνταν εκ παραλλήλου για όνομα τομέα. Τέλος, στην τρίτη υπόθεση, η οποία αφορούσε διαδικασία ανακοπής κατά της καταχωρίσεως του σήματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης FUNNY BANDS, λόγω της υπάρξεως προγενέστερης, μη καταχωρισμένης πανομοιότυπης εμπορικής ονομασίας, χρησιμοποιηθείσας στο όνομα διαδικτυακού τομέα «www.funny-bands.com», ο ανακόπτων επιχείρησε να αποδείξει χρήση της προαναφερθείσας ονομασίας η οποία δεν είχε μόνον τοπική έκταση. Εντούτοις, όσον αφορά τον ιστότοπο στην αντίστοιχη διεύθυνση, ο ανακόπτων απέδειξε μόνον την ύπαρξή του και προσκόμισε ορισμένες εικόνες του περιεχομένου του, αλλά κανένα στοιχείο βάσει του οποίου να καταστεί δυνατή η εκτίμηση της συχνότητας της εμπορικής του χρήσεως. Συναφώς, το Γενικό Δικαστήριο επισήμανε ότι η συχνότητα αυτή μπορούσε να αποδειχθεί, μεταξύ άλλων, βάσει ορισμένου αριθμού επισκέψεων στον ιστότοπο, ηλεκτρονικών μηνυμάτων ληφθέντων μέσω του ιστοτόπου ή του όγκου των συναλλαγών που διενεργούνταν.

48      Επομένως, η πλάνη περί το δίκαιο στην οποία υπέπεσε το τμήμα προσφυγών όσον αφορά τη χρήση του επίμαχου σήματος ως ονόματος διαδικτυακού τομέα το οδήγησε στο να μην λάβει υπόψη, εσφαλμένως, αποδεικτικά στοιχεία σχετικά με τη χρήση του ιστοτόπου της προσφεύγουσας ή προερχόμενα απ’ αυτόν.

49      Τίθεται επίσης υπό εξέταση, υπό το πρίσμα της τρίτης ομάδας επιχειρημάτων που προέβαλε η προσφεύγουσα, η οποία προαναφέρθηκε στη σκέψη 21, το γεγονός ότι η προσφεύγουσα επέλεξε το στοιχείο «bet365», το οποίο αντιστοιχεί στο επίμαχο σήμα, ως εταιρική επωνυμία. Κατά το τμήμα προσφυγών, τα δημοσιεύματα που προσκόμισε η προσφεύγουσα αποδεικνύουν μόνο χρήση του εν λόγω στοιχείου ως εταιρικής επωνυμίας, αλλά όχι και ως σήματος, όπως εκτέθηκε στο σημείο 79 της προσβαλλομένης αποφάσεως. Η προσφεύγουσα υποστηρίζει, όπως είχε κρίνει και το τμήμα ακυρώσεων, ότι οι αποδέκτες των υπηρεσιών στοιχηματισμού και στοιχηματικών παιχνιδιών που η ίδια προσφέρει δεν έχουν καμία αμφιβολία, όταν συναντούν το επίμαχο σήμα, ότι αυτό προσδιορίζει την εμπορική προέλευση των υπηρεσιών που τους προσφέρονται από την προσφεύγουσα και δεν θεωρούν ότι αναφέρεται σε αυτήν απλώς και μόνον ως εταιρία.

50      Συναφώς, εφαρμόζονται οι ίδιες αρχές που υπομνήσθηκαν στη σκέψη 42 ανωτέρω, όσον αφορά την ταυτόχρονη χρήση του ίδιου στοιχείου ως σήματος και για άλλους σκοπούς.

51      Εν προκειμένω, γενικές πληροφορίες σχετικές με την προσφεύγουσα, ιδίως οικονομικές, που δημοσιεύονται στον οικονομικό Τύπο ή ειδικότερες πληροφορίες σχετικά με τους διευθύνοντες της εν λόγω εταιρίας δύσκολα μπορούν να αποδείξουν χρήση του επίμαχου σήματος, ακόμα κι αν είναι δυνατόν, ενδεχομένως, να παράσχουν έμμεσες πληροφορίες σχετικά με την επιτυχία του σήματος και των παράγωγων σημάτων του, δεδομένου ότι σε όλα τα σήματα που χρησιμοποιεί εν γένει η προσφεύγουσα για τον προσδιορισμό των υπηρεσιών της χρησιμοποιείται το στοιχείο «bet365», όπως ήδη διαπιστώθηκε στη σκέψη 44 ανωτέρω. Αντιθέτως, η εμφάνιση του στοιχείου αυτού, η οποία προκύπτει από τον φάκελο που υποβλήθηκε στο τμήμα προσφυγών, στον αθλητικό Τύπο ή στον εξειδικευμένο Τύπο για τυχερά παιχνίδια και στοιχηματισμό, λ.χ. στον Τύπο σχετικά με πιθανότητες στοιχημάτων, τη σύγκριση των υπηρεσιών που προσφέρονται από διαφορετικούς παρέχοντες υπηρεσίες ή, περαιτέρω, στο πλαίσιο χορηγιών αθλητικών διοργανώσεων οι οποίες αποτελούν αντικείμενο στοιχηματισμού, αποδεικνύει σαφώς τη χρήση του ως σήματος για τον προσδιορισμό της προελεύσεως των προσφερόμενων ή μνημονευόμενων υπηρεσιών, για τη διάκρισή τους από τις υπηρεσίες ανταγωνιστών της προσφεύγουσας και, αναλόγως της περιπτώσεως, για την προώθησή τους.

52      Επομένως, το τμήμα προσφυγών υπέπεσε σε πλάνη κατά τον νομικό χαρακτηρισμό των πραγματικών περιστατικών που ετέθησαν υπόψη του, καθόσον απέκλεισε, στο σημείο 79 της προσβαλλομένης αποφάσεως, τη δυνατότητα να αποδειχθεί η χρήση του επίμαχου σήματος ως σήματος, μέσω των δημοσιευμάτων που προσκόμισε η προσφεύγουσα, τουλάχιστον μέρους τους.

53      Λαμβανομένης υπόψη της πρώτης ομάδας επιχειρημάτων που προέβαλε η προσφεύγουσα, η οποία προαναφέρθηκε στη σκέψη 21, πρέπει επίσης να εξετασθεί η εκτίμηση που διατυπώνεται στα σημεία 70 έως 73 της προσβαλλομένης αποφάσεως και κατά της οποίας βάλλει η προσφεύγουσα, με την οποία το τμήμα προσφυγών έθεσε εν αμφιβόλω τη σημασία του κύκλου εργασιών και των στοιχηματιζόμενων ποσών ή των διαφημιστικών δαπανών που η προσφεύγουσα επικαλείται ως στοιχεία ικανά να συντελέσουν στην απόδειξη της αποκτήσεως από το επίμαχο σήμα διακριτικού χαρακτήρα λόγω χρήσεως, διότι δεν αναφέρονται, κατά το τμήμα προσφυγών, σε συγκεκριμένα προϊόντα ή υπηρεσίες, ενώ η καταχώριση του επίμαχου σήματος έγινε για μεγάλο αριθμό προϊόντων και υπηρεσιών και όχι μόνον για τα στοιχηματικά παιχνίδια και τα στοιχήματα stricto sensu.

54      Αυτή η γενική εκτίμηση του τμήματος προσφυγών δεν είναι, κατ’ αρχήν, επικριτέα. Εντούτοις, λαμβανομένου υπόψη ότι το επίμαχο σήμα και τα παράγωγά του σήματα είναι τα μόνα που χρησιμοποιούνται από την προσφεύγουσα ως σήματα για τον εν γένει προσδιορισμό των στοιχηματικών παιχνιδιών και στοιχημάτων που αυτή προσφέρει, όπως διαπιστώθηκε στη σκέψη 44 ανωτέρω, εάν τα ποσά τα οποία γνωστοποιεί η προσφεύγουσα είναι ευλόγως δυνατόν να αποδοθούν κατ’ ουσίαν στα στοιχηματικά παιχνίδια και στα στοιχήματα, πρέπει να ληφθούν υπόψη για τις υπηρεσίες αυτές. Λόγου χάρη, τα στοιχηματιζόμενα ποσά, οι διαφημιστικές δαπάνες, ιδίως όσες αφορούν τις χορηγίες, ή τα ποσά που καταβάλλονται στους συμβεβλημένους με την προσφεύγουσα ιστοτόπους που κατευθύνουν τους παίκτες και τους στοιχηματίζοντες στον δικό της ιστότοπο αφορούν εξ ολοκλήρου ή κατά βάση τα στοιχηματικά παιχνίδια και τα στοιχήματα που προσφέρει η προσφεύγουσα υπό το επίμαχο σήμα ή υπό τα παράγωγά του σήματα. Ως εκ τούτου, για τις υπηρεσίες αυτές, τα επίμαχα δεδομένα δύνανται να συντελέσουν στην απόδειξη της αποκτήσεως από το επίμαχο σήμα διακριτικού χαρακτήρα λόγω χρήσεως.

55      Συνεπώς, το τμήμα προσφυγών υπέπεσε επίσης σε πλάνη περί το δίκαιο κατά τον νομικό χαρακτηρισμό των πραγματικών περιστατικών, καθόσον απέκλεισε από την εκτίμησή του τα ανωτέρω δεδομένα.

56      Μετά την ανάπτυξη αυτών των ζητημάτων αρχής, πρέπει να εξετασθούν, σε δεύτερο στάδιο, οι αιτιάσεις που διατυπώνει η προσφεύγουσα κατά της προσβαλλομένης αποφάσεως, λαμβανομένων υπόψη των συγκεκριμένων στοιχείων που η ίδια προσκόμισε ενώπιον του τμήματος προσφυγών.

57      Η προσφεύγουσα υποστηρίζει, στο πλαίσιο της πρώτης ομάδας επιχειρημάτων που προαναφέρθηκε στη σκέψη 21, ότι το τμήμα προσφυγών δεν έλαβε αρκούντως υπόψη τα δημοσιεύματα στα οποία γινόταν μνεία της χρήσεως του επίμαχου σήματος σε πολλές χώρες της κρίσιμης εδαφικής περιοχής και όχι μόνον εντός του Ηνωμένου Βασιλείου.

58      Το παράρτημα JC 16 που προσκόμισε η προσφεύγουσα ενώπιον του EUIPO περιλαμβάνει πληθώρα δημοσιευμάτων από τον Ιούλιο του 2001 έως τον Μάιο του 2007, στα οποία παρατίθενται πιθανότητες στοιχημάτων ή σχόλια δημοσιογράφων ή πρακτορείων στοιχημάτων, στα οποία η προσφεύγουσα προσδιορίζεται υπό το όνομα «bet365» ή και υπό το όνομα «bet365.com». Τα άρθρα αυτά αναφέρονται επίσης σε αθλητικές διοργανώσεις για τις οποίες έχει δοθεί χορηγία και οι οποίες φέρουν όνομα που περιέχει το στοιχείο «bet365». Τέτοιες εμφανίσεις του στοιχείου αυτού αποδεικνύουν τη χρήση του ως σήματος, δεδομένου ότι οι μνείες αυτού του είδους καθιστούν δυνατόν να προσδιοριστεί ποιος πράκτορας προσφέρει τις τάδε ή τις δείνα πιθανότητες στοιχημάτων ή διατύπωσε ένα συγκεκριμένο σχόλιο σχετικά με αγωνιζόμενο ο οποίος συμμετέχει στην τάδε διοργάνωση ή ποιος διοργανωτής στοιχημάτων παρέχει χορηγία σε μια αθλητική διοργάνωση η οποία αποτελεί αντικείμενο στοιχηματισμού (λόγου χάρη τα έγγραφα 4, 209 ή 248 από τα 431 που προέρχονται από τον αγγλικό Τύπο ή τα έγγραφα 2, 4, 33 ή 115 από τα 163 που προέρχονται από τον ιρλανδικό Τύπο). Καίτοι άλλα δημοσιεύματα που περιλαμβάνονται στο εν λόγω παράρτημα αναφέρονται βεβαίως στη χρήση του στοιχείου «bet365» «ως εταιρικής επωνυμίας», ο αριθμός τους είναι ελάχιστος (λόγου χάρη το έγγραφο 6 από τα 431 που προέρχονται από τον αγγλικό Τύπο, στο οποίο παρατίθεται κατάλογος εκατομμυριούχων μεταξύ των οποίων συγκαταλέγονται οι ιδιοκτήτες της προσφεύγουσας ή τα έγγραφα 76 και 77 από τα 431 που προέρχονται από τον αγγλικό Τύπο και τα οποία περιλαμβάνουν πληροφορίες και σχόλια για διάφορες εταιρίες).

59      Το παράρτημα JC 17 που προσκόμισε η προσφεύγουσα ενώπιον του EUIPO περιλαμβάνει δημοσιεύματα που καλύπτουν την περίοδο από τον Ιανουάριο του 2007 έως τον Νοέμβριο του 2013. Πέραν του ότι περιλαμβάνεται μεταξύ των δημοσιευμάτων που προέρχονται από τον αγγλικό τύπο πληθώρα εγγράφων που αποδεικνύουν τη χρήση του στοιχείου «bet365» ως εταιρικής επωνυμίας (λόγου χάρη τα έγγραφα 13, 31, 46, 68, 105, 156 από τα 231), περιλαμβάνεται επίσης, μεταξύ αυτών των δημοσιευμάτων, πολύ μεγάλος αριθμός εγγράφων στα οποία γίνεται αναφορά σε αθλητικές διοργανώσεις που φέρουν όνομα το οποίο περιέχει το στοιχείο «bet365», ιδίως ιπποδρομίες, έγγραφα στα οποία γίνεται αναφορά σε πιθανότητες στοιχημάτων της προσφεύγουσας (λόγου χάρη τα έγγραφα 120 έως 125, 157, 179 έως 185 και 204 από τα 231) και τουλάχιστον ένα άρθρο στο οποίο αναφέρεται η εφαρμογή «bet365», η οποία επιτρέπει στον χρήστη να παίξει και να στοιχηματίσει από κινητό τηλέφωνο (έγγραφο 14 από τα 231). Τα 231 δημοσιεύματα του παραρτήματος JC 17, τα οποία προέρχονται από τον ιρλανδικό Τύπο, περιλαμβάνουν προπαντός έγγραφα που αναφέρονται σε αθλητικές εκδηλώσεις οι οποίες φέρουν όνομα το οποίο περιέχει το στοιχείο «bet365», αλλά επίσης έγγραφα τα οποία αναφέρονται σε πιθανότητες στοιχημάτων της προσφεύγουσας, συνοδευόμενα από κάποια σχόλια της προσφεύγουσας υπό την ιδιότητά της ως πράκτορα στοιχημάτων (λόγου χάρη τα έγγραφα 43 και 68 από τα 231).

60      Κατά συνέπεια, από τα παραρτήματα JC 16 και JC 17 προκύπτουν πλείστα όσα αποδεικτικά στοιχεία της χρήσεως του στοιχείου «bet365» ως σήματος έναντι του ενδιαφερόμενου κοινού στην Ιρλανδία και στο Ηνωμένο Βασίλειο από τον Ιούλιο 2001 έως τον Νοέμβριο του 2013.

61      Τα παραρτήματα JC 18 (a) έως JC 18 (g) που προσκόμισε η προσφεύγουσα στο EUIPO περιλαμβάνουν δημοσιεύματα προερχόμενα από τον διαδικτυακό Τύπο ή τον παραδοσιακό Τύπο σε άλλα επτά κράτη μέλη. Τα εν λόγω έγγραφα περιλαμβάνουν συγκριτικό πίνακα, άνευ ημερομηνίας, της ποιότητας των υπηρεσιών επτά επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στον τομέα των τυχερών παιχνιδιών και του στοιχηματισμού. Η προσφεύγουσα προσδιορίζεται με το επίμαχο σήμα και με μια εκ των εικονιστικών του αναπαραστάσεων. Συμπεριλαμβάνονται επίσης άρθρα που δημοσιεύθηκαν από το 2007 έως το 2013 και ένα έγγραφο άνευ χρονολογίας, που αφορούν το ποδόσφαιρο, και στα οποία γίνεται αναφορά σε πιθανότητες στοιχημάτων που προσφέρονται από την προσφεύγουσα υπό το όνομα «bet365» ή τα οποία περιλαμβάνουν διαφημίσεις του επίμαχου σήματος ή του ιστοτόπου bet365.com. Ειδικότερα, το παράρτημα JC 18 (c) περιλαμβάνει ορισμένα δημοσιεύματα του σουηδικού αθλητικού Τύπου που δημοσιεύθηκαν από το 2008 έως το 2012, στα οποία περιλαμβάνονται σχόλια της προσφεύγουσας, η οποία προσδιορίζεται υπό το όνομα «bet365», καθώς και πιθανότητες στοιχημάτων που εκείνη προσέφερε. Το προαναφερθέν παράρτημα περιλαμβάνει επίσης ένα άρθρο σχετικό με διαφημιστική εκστρατεία που πραγματοποίησε η προσφεύγουσα το 2013.

62      Από τα παραρτήματα JC 18 (a) έως JC 18 (g) προκύπτουν, επομένως, στοιχεία για τη χρήση του επίμαχου σήματος ως σήματος, ιδίως στη Σουηδία, τα οποία είναι δυνατόν να συντελέσουν στην απόδειξη του ότι το επίμαχο σήμα έχει αποκτήσει εκεί διακριτικό χαρακτήρα λόγω χρήσεως.

63      Αντιθέτως προς όσα προέβαλε το EUIPO κατά την επ’ ακροατηρίου συζήτηση, το τμήμα προσφυγών όφειλε να εξετάσει με τον πληρέστερο δυνατό τρόπο τα εν λόγω παραρτήματα, τουλάχιστον εκείνα που αφορούσαν τις χώρες οι οποίες αντιστοιχούσαν στην κρίσιμη εδαφική περιοχή που το ίδιο έλαβε υπόψη. Ειδικότερα, η προσφεύγουσα δεν αρκέστηκε στο να υποβάλει ασχολίαστα στο τμήμα προσφυγών εκατοντάδες δημοσιεύματα, δεδομένου ότι το σημείο 11 της δηλώσεως του C. δεν εκθέτει μόνο την προέλευσή τους, αλλά επίσης ότι τα δημοσιεύματα αυτά αποδεικνύουν χρήσεις του επίμαχου σήματος ως σήματος ενώ επισημαίνει, όπου είναι αναγκαίο, ότι ορισμένα ήταν μεταφρασμένα στην αγγλική γλώσσα. Εξάλλου, από το άρθρο 76, παράγραφος 1, του κανονισμού 207/2009 (νυν άρθρο 95, παράγραφος 1, του κανονισμού 2017/1001) προκύπτει ότι, κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, το EUIPO εξετάζει αυτεπαγγέλτως τα πραγματικά περιστατικά. Η εξαίρεση από τον κανόνα αυτόν, η οποία αφορά τις διαδικασίες που αφορούν σχετικούς λόγους απαραδέκτου της καταχωρίσεως, δεν βρίσκει εφαρμογή εν προκειμένω, δεδομένου ότι ο παρεμβαίνων κίνησε διαδικασία κηρύξεως ακυρότητας κατά του επίμαχου σήματος για λόγο απόλυτης ακυρότητας και όχι για λόγο σχετικής ακυρότητας. Εάν το τμήμα προσφυγών έκρινε υπέρμετρα δυσχερές το να εντοπίσει ποια εκ των αποδεικτικών στοιχείων που προσκόμισε η προσφεύγουσα είναι κρίσιμα, λόγω του όγκου των υποβληθέντων παραρτημάτων, θα μπορούσε, τουλάχιστον, στο πλαίσιο της διεξαγωγής αποδείξεων του άρθρου 78, παράγραφος 1, του κανονισμού 207/2009 (νυν άρθρου 97, παράγραφος 1, του κανονισμού 2017/1001), να ζητήσει από την προσφεύγουσα να τα προσδιορίσει ακριβέστερα.

64      Περαιτέρω, η προσφεύγουσα επικαλείται, πάντα στο πλαίσιο της πρώτης ομάδας επιχειρημάτων που προαναφέρθηκε στη σκέψη 21, διάφορα στοιχεία σχετικά με τη χρήση του ιστοτόπου της για να αποδείξει ότι το επίμαχο σήμα έχει αποκτήσει διακριτικό χαρακτήρα σε διάφορες χώρες λόγω χρήσεως.

65      Η προσφεύγουσα προβάλλει, καταρχάς, ότι ο ιστότοπός της, στον οποίο προσφέρονται στοιχηματικά παιχνίδια και στοιχήματα, λειτουργεί σε πολλές γλώσσες. Πράγματι, όπως προκύπτει από το παράρτημα JC 4 που προσκόμισε η προσφεύγουσα ενώπιον του EUIPO, ο ιστότοπός της είναι διαθέσιμος από το 2006, μεταξύ άλλων, στην αγγλική, στη δανική και στη σουηδική γλώσσα. Τα στοιχεία αυτά αποτελούν ενδείξεις περί του ότι η προσφεύγουσα διαθέτει σημαντική πελατεία τουλάχιστον σε ένα από τα κράτη όπου ομιλούνται οι συγκεκριμένες γλώσσες, διότι η δημιουργία και η καθημερινή συντήρηση ενός διαδραστικού ιστοτόπου σε μια γλώσσα συνεπάγονται δαπάνες που σε αντίθετη περίπτωση θα ήταν αδικαιολόγητες.

66      Η προσφεύγουσα επικαλείται επίσης την κατάταξη του ιστοτόπου της σε διάφορες χώρες όσον αφορά την επισκεψιμότητα, όπως προκύπτει από το παράρτημα JC 5 που προσκόμισε ενώπιον του EUIPO. Συναφώς, διαπιστώνεται ότι η υψηλή κατάταξη όσον αφορά την επισκεψιμότητα δύναται να συμβάλει στην απόδειξη του ότι το επίμαχο σήμα, το οποίο περιλαμβάνεται στο όνομα του ιστοτόπου της προσφεύγουσας, έχει αποκτήσει διακριτικό χαρακτήρα λόγω χρήσεως στις οικείες χώρες δεδομένου ότι, όπως ήδη επισημάνθηκε στη σκέψη 44 ανωτέρω, πέραν των παικτών και των στοιχηματιζόντων οι οποίοι κάνουν τα πρώτα τους βήματα, η σύνδεση στον ιστότοπο ενός πράκτορα στοιχηματικών παιχνιδιών και στοιχημάτων δεν γίνεται τυχαία, αλλά αντανακλά την επιθυμία του χρήστη να δει τις προσφορές του εν λόγω πράκτορα και ενδεχομένως να στοιχηματίσει. Συνεπώς, εν προκειμένω, η κατάταξη στις θέσεις 33 και 74, αντιστοίχως, στη Σουηδία και στο Ηνωμένο Βασίλειο, όπως προκύπτει από το παράρτημα JC 5, αποτελούν ενδείξεις που συνηγορούν στο ότι το επίμαχο σήμα διαθέτει σε αυτές τις χώρες διακριτικό χαρακτήρα αποκτηθέντα λόγω χρήσεως.

67      Τέτοιες ενδείξεις μπορούν επίσης να συναχθούν από στοιχεία αναφορικά με τους νέους συνδρομητές στον ιστότοπο της προσφεύγουσας, όπως αυτά προκύπτουν από το παράρτημα JC 6 (b) που υπέβαλε η προσφεύγουσα στο τμήμα προσφυγών. Κάθε περίοδο, από την περίοδο 2008/2009 και εξής, στο Ηνωμένο Βασίλειο, πολλές εκατοντάδες χιλιάδες νέων παικτών και στοιχηματιζόντων εγγράφονται στον ιστότοπο (735 122 για την περίοδο 2012/2013). Οι αντίστοιχοι αριθμοί για τη Δανία ανέρχονται σε αρκετές δεκάδες χιλιάδες (85 183 νέοι εγγραφέντες για την περίοδο 2012/2013). Οι αριθμοί για την υπόλοιπη Ένωση (πλην της Ισπανίας, για την οποία τα στοιχεία είναι επίσης εξατομικευμένα) παρατίθενται συγκεντρωτικά και ανέρχονται σε πολλές εκατοντάδες χιλιάδες νέους παίκτες και στοιχηματίζοντες κάθε περίοδο (901 835 νέοι εγγραφέντες για την περίοδο 2012/2013). Στο παράρτημα JC 6 (a) που προσκόμισε η προσφεύγουσα ενώπιον του EUIPO περιλαμβάνονταν παλαιότερα στοιχεία (περίοδος 2006/2007), αλλά εξατομικευμένα ανά χώρα για «το υπόλοιπο της Ένωσης», ήτοι 7 062 νέοι συνδρομητές για τη Φινλανδία, 8 291 νέοι συνδρομητές για την Ιρλανδία, 462 νέοι συνδρομητές για τις Κάτω Χώρες και 59 322 νέοι συνδρομητές για τη Σουηδία. Οι συγκεκριμένες πληροφορίες αφορούν νέους παίκτες και στοιχηματίζοντες οι οποίοι εγγράφονται κατά τη διάρκεια μιας περιόδου στον ιστότοπο της προσφεύγουσας και, καίτοι είναι δυνατόν να θεωρηθεί ότι αρκετοί εγγράφονται εντελώς τυχαία στον συγκεκριμένο ιστότοπο τυχερών παιχνιδιών και στοιχημάτων και όχι σε κάποιον άλλον, δύναται επίσης ευλόγως να θεωρηθεί ότι η πλειονότητα αυτών δεν το κάνει τυχαία, αλλά είτε κατόπιν συμβουλής από άλλους παίκτες ή στοιχηματίζοντες, είτε κατόπιν μελέτης των προσφοράς και, ενδεχομένως συγκρίσεως με άλλες προσφορές, ή ακόμα και επειδή επιθυμούν να είναι εγγεγραμμένοι σε περισσότερους του ενός ιστοτόπους διαφορετικών πρακτόρων για να είναι σε θέση να καταθέτουν τα στοιχήματά τους άμεσα αναλόγως του ποια προσφορά θεωρούν ότι παρέχει μεγαλύτερες πιθανότητες κέρδους για κάθε στοίχημα. Στις τελευταίες ανωτέρω περιπτώσεις, που είναι και οι πιο πιθανές, η εγγραφή στον ιστότοπο της προσφεύγουσας στη διεύθυνση «www.bet365.com» αποτελεί απόδειξη ότι το επίμαχο σήμα ή τα παράγωγά του σήματα χρησιμοποιήθηκαν ως σήματα ακριβώς επειδή καθιστούσαν δυνατό τον προσδιορισμό της προελεύσεως των υπηρεσιών των οποίων η ανωτέρω εγγραφή θα τους επέτρεπε να κάνουν χρήση.

68      Με την ίδια λογική, εξίσου ορθώς επικαλείται η προσφεύγουσα ορισμένα στοιχεία που προσκόμισε σχετικά με το πρόγραμμα συνδέσεως ξένων ιστοτόπων με τον δικό της, το οποίο αποσκοπεί στο να ενθαρρύνει τους χρήστες του διαδικτύου που χρησιμοποιούν τους εν λόγω ιστοτόπους να ανακατευθύνονται προς τον δικό της. Καθόσον ο ξένος ιστότοπος χάρη στον οποίο ανακατευθύνεται και εν συνεχεία η εγγράφεται ένας χρήστης του διαδικτύου και γίνεται η πρώτη κατάθεση χρημάτων από μέρους του για να στοιχηματίσει στον ιστότοπο της προσφεύγουσας λαμβάνει προμήθεια από την τελευταία, τα ποσά και η κατανομή ανά χώρα αυτών των προμηθειών δύνανται να παράσχουν ενδείξεις ως προς τη χρήση του επίμαχου σήματος. Ειδικότερα, οσάκις ένας χρήστης του διαδικτύου ο οποίος περιηγείται σε τρίτο ιστότοπο έλκεται από το επίμαχο σήμα ή τα παράγωγά του σήματα τα οποία συνοδεύονται από διαφημιστικά στοιχεία σε τέτοιο βαθμό ώστε να γίνεται συνδρομητής της προσφεύγουσας μέσω του ιστοτόπου της, και, κατόπιν, να πραγματοποιεί την πρώτη του κατάθεση χρημάτων, τούτο ασφαλώς συμβαίνει διότι το επίμαχο σήμα διαδραματίζει τον ρόλο του ως σήμα προσδιορίζον μια ιδιαίτερη προσφορά υπηρεσιών, της οποίας ο χρήστης του διαδικτύου επιθυμεί να κάνει χρήση. Συναφώς, από το παράρτημα JC 30 το οποίο προσκόμισε η προσφεύγουσα ενώπιον του EUIPO προκύπτει ότι κάθε περίοδο, από την περίοδο 2007/2008 και εξής, στο Ηνωμένο Βασίλειο, καταβάλλονται σε συμβεβλημένους ιστοτόπους πολλά εκατομμύρια λίρες στερλίνες. Το ποσόν που αντιστοιχεί στη Δανία υπερβαίνει το ένα εκατομμύριο GBP για την περίοδο 2012/2013. Τα ποσά για την υπόλοιπη Ένωση (πλην της Ισπανίας) παρατίθενται συγκεντρωτικά και ανέρχονται σε πολλές δεκάδες εκατομμύρια λίρες στερλίνες από την περίοδο 2010/2011 και εξής. Τουλάχιστον για τις χώρες για τις οποίες υπάρχουν εξατομικευμένα στοιχεία, τα ανωτέρω ποσά παρέχουν σαφείς ενδείξεις ότι το επίμαχο σήμα ή τα παράγωγά του σήματα χρησιμοποιούνται για να προωθήσουν την εμπορία των στοιχηματικών παιχνιδιών και των στοιχημάτων της προσφεύγουσας.

69      Αντιθέτως, απλώς και μόνον ο αριθμός ανακατευθύνσεων από ξένους ιστοτόπους προς τον ιστότοπο της προσφεύγουσας δεν παρέχει αξιόπιστες ενδείξεις ως προς τη χρήση του επίμαχου σήματος για τον προσδιορισμό των υπηρεσιών της προσφεύγουσας, διότι σε αυτό το στάδιο της δραστηριότητας του χρήστη του διαδικτύου, λαμβανομένου υπόψη του περιγραφικού χαρακτήρα του επίμαχου σήματος, είναι πολύ πιθανό να πρόκειται, από πλευράς του, για μια τυχαία σύνδεση πριν αυτός καν πληροφορηθεί επακριβώς το περιεχόμενο της προσφερόμενης υπηρεσίας.

70      Η προσφεύγουσα στηρίζεται επίσης στα στοιχηματιζόμενα ποσά που συγκεντρώθηκαν, όπως προκύπτουν από το παράρτημα JC 10 (a) που προσκόμισε ενώπιον του EUIPO. Ειδικότερα, από το εν λόγω παράρτημα προκύπτουν, για την περίοδο 2012/2013, ποσά πολλών δισεκατομμυρίων λιρών στερλινών στο Ηνωμένο Βασίλειο, εκατοντάδων εκατομμυρίων λιρών στερλινών στη Δανία και πολλών δισεκατομμυρίων λιρών στερλινών για τη λοιπή Ένωση (πλην της Ισπανίας). Τουλάχιστον για τις χώρες για τις οποίες υπάρχουν εξατομικευμένα στοιχεία, τα εν λόγω ποσά παρέχουν σαφείς ενδείξεις ότι το επίμαχο σήμα ή τα παράγωγά του σήματα χρησιμοποιούνται για να προωθήσουν την εμπορία των στοιχηματικών παιχνιδιών και των στοιχημάτων της προσφεύγουσας, δεδομένου ότι είναι αναγκαίο οι παίκτες ή οι στοιχηματίζοντες να χρησιμοποιήσουν το στοιχείο «bet365» για να καταθέσουν τα στοιχήματά τους.

71      Όσον αφορά τις διαφημιστικές δαπάνες που επικαλείται η προσφεύγουσα, όπως αυτές εμφανίζονται στο παράρτημα JC 19 που προσκόμισε ενώπιον του EUIPO, δύνανται να συναχθούν τα ίδια συμπεράσματα με εκείνα που συνήχθησαν όσον αφορά τα παιζόμενα ποσά (βλ. σκέψη 70 ανωτέρω). Τα στοιχεία αφορούν τις περιόδους από την περίοδο 2006/2007 και εξής, και κάνουν αναφορά σε πολλά εκατομμύρια λίρες στερλίνες, και ακριβέστερα σε δεκάδες εκατομμύρια λίρες στερλίνες, διαφημιστικών δαπανών τόσο στη Δανία όσο και στο Ηνωμένο Βασίλειο. Οι διαφημιστικές δαπάνες στο υπόλοιπο της Ένωσης (πλην της Ισπανίας) ανέρχονται επίσης σε πολλά εκατομμύρια λίρες στερλίνες ανά περίοδο, αλλά δεν εξατομικεύονται ανά χώρα. Τουλάχιστον για τις χώρες για τις οποίες υπάρχουν εξατομικευμένα στοιχεία, τα εν λόγω ποσά παρέχουν σαφείς ενδείξεις ότι το επίμαχο σήμα ή τα παράγωγά του σήματα χρησιμοποιούνται για να προωθήσουν την εμπορία των στοιχηματικών παιχνιδιών και των στοιχημάτων της προσφεύγουσας, δεδομένου ότι τα σήματα αυτά είναι τα μόνα που χρησιμοποιεί η προσφεύγουσα για τον εν γένει προσδιορισμό των υπηρεσιών στοιχηματικών παιχνιδιών και στοιχηματισμού που παρέχει. Άλλα στοιχεία τα οποία προσκόμισε η προσφεύγουσα ενώπιον του τμήματος προσφυγών σχετικά με τις διαφημίσεις στις οποίες χρησιμοποιήθηκε το επίμαχο σήμα και τα παράγωγά του σήματα δύνανται να αποτελούν ενδείξεις περί της αποκτήσεως διακριτικού χαρακτήρα λόγω χρήσεως από το επίμαχο σήμα, ιδίως εκτός του Ηνωμένου Βασιλείου. Έτσι, τα παραρτήματα JC 20 (a) έως JC 20 (e) που προσκόμισε η προσφεύγουσα ενώπιον του EUIPO περιλαμβάνουν πληθώρα αντιγράφων διαφημίσεων για αθλητικά στοιχήματα στη γλώσσα των οικείων χωρών, οι οποίες φέρονται να δημοσιεύθηκαν μεταξύ του 2007 και του 2013, ιδίως στον αγγλικό, στον δανικό και στον σουηδικό Τύπο. Το παράρτημα JC 21 (a) που προσκόμισε η προσφεύγουσα ενώπιον του EUIPO περιλαμβάνει παραδείγματα σεναρίων τηλεοπτικών διαφημίσεων που φέρονται να προβλήθηκαν στην αγγλική γλώσσα ή στην γλώσσα του οικείου κράτους, στη Δανία, στη Σουηδία και στο Ηνωμένο Βασίλειο. Η δήλωση του C. (σημεία 14.1 έως 14.22) περιλαμβάνει φωτογραφίες τηλεοπτικών διαφημιστικών μηνυμάτων τα οποία φέρονται να προβλήθηκαν στη Δανία, στη Σουηδία και στο Ηνωμένο Βασίλειο και το DVD που συνοδεύει τις παρατηρήσεις της προσφεύγουσας ενώπιον του τμήματος προσφυγών περιέχει οπτικοακουστικό υλικό από αυτές τις διαφημίσεις στις οποίες εμφανίζονται διάσημοι καλλιτέχνες. Το παράρτημα JC 21(b) που προσκόμισε η προσφεύγουσα ενώπιον του EUIPO περιλαμβάνει ορισμένα σενάρια διαφημίσεων στην αγγλική γλώσσα, προοριζόμενα κατ’ αρχάς για ραδιοφωνική μετάδοση στο Ηνωμένο Βασίλειο. Το παράρτημα JC 25 που προσκόμισε η προσφεύγουσα ενώπιον του EUIPO περιλαμβάνει παραδείγματα σύντομων τηλεοπτικών διαφημιστικών μηνυμάτων (idents) που προβλήθηκαν από το 2009 έως το 2014 στη Δανία, στη Σουηδία και στο Ηνωμένο Βασίλειο.

72      Αντιθέτως, η δήλωση του C. (σημεία 17 επ.), εξεταζόμενη από κοινού με το παράρτημα JC 23 που προσκόμισε η προσφεύγουσα ενώπιον του EUIPO, στοιχεία από τα οποία, κατά την προσφεύγουσα, θα μπορούσε να συναχθεί ότι τη διαφήμιση στα γήπεδα ποδοσφαίρου βλέπουν τηλεθεατές από κάθε σημείο της Ένωσης, δεν παρέχει στην πραγματικότητα αρκούντως ακριβείς πληροφορίες ως προς τη μετάδοση αυτής της διαφημίσεως σε διάφορες χώρες της Ένωσης, αντιθέτως προς όσα φαίνεται να έκρινε το τμήμα προσφυγών στο σημείο 58 της προσβαλλομένης αποφάσεως. Πράγματι, παρέχονται μόνο συνολικά στοιχεία χρόνου προβολής στο σύνολο της Ένωσης, βάσει των οποίων δεν είναι δυνατή οιαδήποτε διαφοροποίηση ανά χώρα. Το ίδιο ισχύει και για τα στοιχεία τα οποία προσκόμισε η προσφεύγουσα στο EUIPO για να αποδείξει τη διαφημιστική χρήση του επίμαχου σήματος ή των παράγωγων σημάτων του μέσω των δραστηριοτήτων του ποδοσφαιρικού συλλόγου Stoke City FC, ιδίως για τις φωτογραφίες που περιλαμβάνονται στο παράρτημα JC 29. Ακόμα κι αν είναι πιθανόν οι ποδοσφαιρικοί αγώνες της «Premier League», στους οποίους συμμετέχει ο σύλλογος, να προβάλλονται τηλεοπτικώς σε όλες τις χώρες της Ένωσης, οι εν λόγω φωτογραφίες παικτών, γηπέδων ή αξεσουάρ δεν παρέχουν κανένα στοιχείο για την πραγματική μετάδοση της διαφημίσεως αυτής σε διάφορες χώρες της Ένωσης. Ούτε τα άρθρα που περιλαμβάνονται στο παράρτημα JC 29 (b), το οποίο προσκομίστηκε από την προσφεύγουσα ενώπιον του EUIPO, και τα οποία προέρχονται από εφημερίδες της Ιρλανδίας και του Ηνωμένου Βασιλείου, παρέχουν σχετικές ενδείξεις.

73      Η προσφεύγουσα επικαλείται επίσης, στο πλαίσιο της δεύτερης ομάδας επιχειρημάτων που προαναφέρθηκε στη σκέψη 21, ορισμένα στοιχεία προερχόμενα από τη δήλωση του Η. και από το παράρτημα CH 1 της εν λόγω δηλώσεως. Εντούτοις, τα στοιχεία αυτά ουδόλως διαφέρουν από εκείνα που ήδη εκτέθηκαν στη δήλωση του C. και στα παραρτήματα αυτής. Ο Η. επιβεβαιώνει, λόγου χάρη, τη διαφημιστική εκστρατεία της προσφεύγουσας στη Δανία, στη Σουηδία και στο Ηνωμένο Βασίλειο. Τέτοια στοιχεία, προερχόμενα από πρόσωπο ξένο προς την προσφεύγουσα, ναι μεν ενισχύουν την αξιοπιστία των δηλώσεων και των αποδεικτικών στοιχείων που αυτή προσκόμισε, αλλά δεν αλλάζουν την κατ’ ουσίαν εκτίμηση που δύναται να διαμορφωθεί βάσει αυτών, εάν πράγματι θεωρηθούν αληθή. Επομένως, έστω και επιβεβαιωθέντα από τον Η., τα προσκομισθέντα στοιχεία σχετικά με τη χορηγία του ποδοσφαιρικού συλλόγου Stoke City FC έχουν, όπως επεξηγήθηκε στη σκέψη 72 ανωτέρω, περιορισμένη σημασία όσον αφορά την απόδειξη της αποκτήσεως από το επίμαχο σήμα διακριτικού χαρακτήρα στο σύνολο της κρίσιμης εδαφικής περιοχής λόγω χρήσεως. Τα προσκομισθέντα στοιχεία σχετικά με την επιτυχία της προσφεύγουσας, η οποία υπογραμμίστηκε από τον H., δύνανται επιπλέον να επιβεβαιώσουν εμμέσως την εμπορική επιτυχία του ομώνυμου σήματος και των παράγωγων αυτού σημάτων, τα οποία είναι και τα μόνα που χρησιμοποιεί η προσφεύγουσα για τον εν γένει προσδιορισμό των υπηρεσιών στοιχηματικών παιχνιδιών και στοιχηματισμού που παρέχει, χωρίς όμως να μπορούν να συντελέσουν στην απόδειξη του διακριτικού χαρακτήρα που απέκτησε το επίμαχο σήμα λόγω χρήσεως, λαμβανομένου υπόψη του όλως γενικού χαρακτήρα τους.

74      Εξάλλου, πρέπει να σημειωθεί ότι ορισμένα από τα στοιχεία που μνημονεύονται στις ανωτέρω σκέψεις δεν περιλαμβάνουν καθεαυτά όλες τις πληροφορίες που θα τα καθιστούσαν εξαρχής αδιαμφισβήτητα. Λόγου χάρη, τα αντίγραφα διαφημίσεων που καταχωρίσθηκαν στο δανικό ή στον σουηδικό Τύπο, τα οποία συμπεριλαμβάνονται στο παράρτημα JC 20, δεν παρέχονται υπό τη μορφή αντιγράφων των σελίδων των εφημερίδων στις οποίες φέρονται να δημοσιεύθηκαν, όπως εξάλλου επισημαίνει και ο C. στη δήλωσή του (σημείο 13.7), όπου διευκρινίζεται ότι μπορεί να πρόκειται και για προσχέδια. Ομοίως, πλείστα όσα στοιχεία τα οποία προσκόμισε η προσφεύγουσα, ιδίως σχετικά με τα στοιχηματιζόμενα ποσά που συγκεντρώθηκαν από τα παιχνίδια και τα στοιχήματα ή τις διαφημιστικές της δαπάνες, προέρχονται από αμιγώς εσωτερικές πηγές. Ωστόσο, τα στοιχεία που προέρχονται από εξωτερικές πηγές ή τα οποία δύσκολα δύνανται να αμφισβητηθούν αφθονούν: λόγου χάρη, πλήρη δημοσιεύματα του σουηδικού τύπου· η συγκριτική μελέτη σχετικά με τη χρήση ιστοτόπων σε διάφορες χώρες, η οποία κατατάσσει τον ιστότοπο της προσφεύγουσας 33ο στη Σουηδία και 74ο στο Ηνωμένο Βασίλειο· το γεγονός ότι ο ιστότοπος της προσφεύγουσας είναι διαθέσιμος στην αγγλική, στη δανική και στη σουηδική γλώσσα· φωτογραφίες και οπτικοακουστικά αποσπάσματα τηλεοπτικών διαφημίσεων που προβλήθηκαν στη Δανία, στη Σουηδία και στο Ηνωμένο Βασίλειο στις οποίες εμφανίζονται διάφοροι διάσημοι καλλιτέχνες (εκτίθενται στα σημεία 14.1 έως 14.22 της δηλώσεως του C. και στο DVD που κατατέθηκε ως παράρτημα των παρατηρήσεων της προσφεύγουσας οι οποίες υποβλήθηκαν ενώπιον του τμήματος προσφυγών)· πληθώρα δημοσιευμάτων, όπως τα δημοσιεύματα των Sunday Times που αφορούν την κατάταξη και περιλαμβάνονται στο παράρτημα CH 1 της δηλώσεως του Η., στα οποία γίνεται αναφορά στην εμπορική επιτυχία της προσφεύγουσας, η οποία αναγνωρίστηκε από το τμήμα προσφυγών στην προσβαλλόμενη απόφαση ως «ανθούσα και ευρέως γνωστή, με εκατομμύρια πελάτες σε 200 χώρες» (σημείο 64). Αυτά τα στοιχεία, τα οποία είναι υπεράνω υποψίας, και τα οποία συγκλίνουν με τα λοιπά στοιχεία που προσκόμισε η προσφεύγουσα, ενισχύουν την αξιοπιστία των τελευταίων. Ως εκ τούτου, ελλείψει συγκεκριμένης αιτιάσεως κατά της βασιμότητάς τους και λαμβανομένου υπόψη του αληθοφανούς χαρακτήρα των πληροφοριών που μεταφέρουν, το Γενικό Δικαστήριο εκλαμβάνει ως αξιόπιστο το σύνολο των στοιχείων που μνημονεύονται στις σκέψεις 57 έως 73 ανωτέρω, καθόσον αποτελούν δεδομένα προσκομιζόμενα λυσιτελώς από την προσφεύγουσα προκειμένου να αποδειχθεί ο διακριτικός χαρακτήρας που είχε αποκτήσει το επίμαχο σήμα λόγω χρήσεως κατά την 19η Ιουνίου 2013 στην κρίσιμη εδαφική περιοχή.

75      Υπό τις συνθήκες αυτές, λαμβανομένων υπόψη των κριτηρίων εκτιμήσεως της αποκτήσεως από ένα σήμα διακριτικού χαρακτήρα λόγω χρήσεως, ιδίως δε των κριτηρίων που υπομνήσθηκαν στις σκέψεις 27 έως 29 ανωτέρω, και δεδομένων, αφενός, των διαφορετικών νομικών σφαλμάτων ή των σφαλμάτων νομικού χαρακτηρισμού των πραγματικών περιστατικών που επισημάνθηκαν στις σκέψεις 38 έως 55 ανωτέρω και, αφετέρου, της πληθώρας των στοιχείων που προσκόμισε η προσφεύγουσα στο τμήμα προσφυγών, τα οποία επισημάνθηκαν στις σκέψεις 57 έως 74 ανωτέρω, και τα οποία δύνανται κάλλιστα να συντελέσουν στην ενδεχόμενη απόδειξη της αποκτήσεως από το επίμαχο σήμα διακριτικού χαρακτήρα λόγω χρήσεως στην κρίσιμη εδαφική περιοχή, αλλά τα οποία το τμήμα προσφυγών δεν έλαβε υπόψη σχετικώς, προκύπτει ότι το διατακτικό της προσβαλλομένης αποφάσεως δεν είναι αρκούντως αιτιολογημένο όσον αφορά τις υπηρεσίες στοιχηματικών παιχνιδιών και στοιχηματισμού της κλάσεως 41, οι οποίες απαριθμούνται στην καταχώριση. Κατά συνέπεια, προκύπτει ότι, όσον αφορά τις υπηρεσίες αυτές, ο μοναδικός λόγος ακυρώσεως είναι βάσιμος, παρέλκει δε η εξέταση των τελευταίων επιχειρημάτων της προσφεύγουσας σχετικά με την έλλειψη δημοσκοπήσεων ή αποδεικτικών στοιχείων προερχομένων από εμπορικό επιμελητήριο, την οποία της προσήψε το τμήμα προσφυγών.

76      Πρέπει να επισημανθεί ότι, λαμβανομένων υπόψη των λόγων που επιβάλλουν την ακύρωση της προσβαλλομένης αποφάσεως, δεν εναπόκειται στο Γενικό Δικαστήριο να προβεί σε λεπτομερή και ολοκληρωμένη ανάλυση για το σύνολο της εδαφικής περιοχής, κατά μείζονα λόγο διότι ούτε το ίδιο το τμήμα προσφυγών προέβη σε τέτοια ανάλυση (βλ., κατ’ αναλογίαν, απόφαση της 5ης Ιουλίου 2011, Edwin κατά ΓΕΕΑ, C-263/09 P, EU:C:2011:452, σκέψεις 71 και 72).

77      Κατόπιν των ανωτέρω, η προσβαλλόμενη απόφαση πρέπει να ακυρωθεί καθόσον αφορά τις απαριθμούμενες στην καταχώριση του επίμαχου σήματος υπηρεσίες της κλάσεως 41.

 Επί των δικαστικών εξόδων

78      Κατά το άρθρο 134, παράγραφος 3, του Κανονισμού Διαδικασίας του Γενικού Δικαστηρίου, σε περίπτωση μερικής ήττας των διαδίκων, κάθε διάδικος φέρει τα δικαστικά έξοδά του. Πάντως, αν τούτο δικαιολογείται από τις περιστάσεις της συγκεκριμένης υποθέσεως, το Γενικό Δικαστήριο μπορεί να αποφασίσει ότι ένας διάδικος φέρει, πέραν των δικαστικών εξόδων του, και μέρος των εξόδων του αντιδίκου.

79      Δεδομένου ότι η προσφεύγουσα, το EUIPO και ο παρεμβαίνων ηττήθηκαν μερικώς, πρέπει, λαμβανομένων των περιστάσεων της υποθέσεως, κάθε διάδικος να φέρει τα δικαστικά του έξοδα.

Για τους λόγους αυτούς,

ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ (ένατο τμήμα)

αποφασίζει:

1)      Ακυρώνει την απόφαση του πέμπτου τμήματος προσφυγών του Γραφείου Διανοητικής Ιδιοκτησίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EUIPO) της 21ης Μαρτίου 2016 (υπόθεση R 3243/2014-5), καθόσον αφορά τις υπηρεσίες της κλάσεως 41 που απαριθμούνται στην καταχώριση του σήματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης BET365.

2)      Απορρίπτει κατά τα λοιπά την προσφυγή.

3)      Κάθε διάδικος φέρει τα δικαστικά του έξοδα.

GervasoniMadiseda Silva Passos

Δημοσιεύθηκε σε δημόσια συνεδρίαση στο Λουξεμβούργο στις 14 Δεκεμβρίου 2017.

(υπογραφές)


*      Γλώσσα διαδικασίας: η αγγλική.