Language of document :

Cerere de decizie preliminară introdusă de Tribunal de première instance de Liège (Belgia) la 19 octombrie 2017 - Benoît Sauvage, Kristel Lejeune/État belge

(Cauza C-602/17)

Limba de procedură: franceza

Instanța de trimitere

Tribunal de première instance de Liège

Părțile din procedura principală

Reclamanți: Benoît Sauvage, Kristel Lejeune

Pârât: État belge

Întrebarea preliminară

Articolul 15 alineatul 1 din Convenția pentru evitarea dublei impuneri încheiată între Belgia și Marele Ducat al Luxemburgului la 17 septembrie 1970, interpretat în sensul că permite limitarea competenței statului sursă de a impozita remunerațiile unui salariat rezident belgian care exercită activități în calitate de salariat al unui angajator luxemburghez în mod proporțional cu activitatea desfășurată pe teritoriul Luxemburgului, interpretat în sensul că permite să se atribuie statului de reședință competența de impozitare a celorlalte remunerații, corespunzătoare activităților desfășurate în afara teritoriului luxemburghez, interpretat în sensul că impune prezența fizică permanentă și zilnică a salariatului la sediul angajatorului său, deși nu se contestă faptul că acesta merge acolo în mod regula, în urma examinării jurisdicționale efectuate în mod flexibil pe baza unor elemente obiective și verificabile , și interpretat în sensul că solicită instanțelor să evalueze existența și valoarea prestațiilor efectuate în ambele părți, zi de zi, pentru a stabili numărul acestora raportat la cele 220 de zile lucrătoare, încalcă articolul 45 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene prin faptul că constituie un obstacol de natură fiscală care descurajează activitățile transfrontaliere și principiul general al securității juridice, prin faptul că nu prevede un regim stabil și securizat pentru scutirea fiscală a tuturor remunerațiilor primite de un rezident belgian în temeiul unui contract cu un angajator al cărui sediu administrativ efectiv se află în Marele Ducat al Luxemburgului și că îl expune riscului dublei impozitări pentru toate sau pentru o parte dintre veniturile sale și unui regim imprevizibil și lipsit de orice securitate juridică?

____________