Language of document :

Tužba podnesena 5. prosinca 2017. – Europska komisija protiv Irske

(predmet C-678/17)

Jezik postupka: engleski

Stranke

Tužitelj: Europska komisija (zastupnik: P.J. Loewenthal, A. Bouchagiar, agenti)

Tuženik: Irska

Tužbeni zahtjev

utvrditi da je Irska, time što u propisanom roku nije poduzela sve mjere potrebne da od društva Apple Sales International i Apple Operations Europe ostvari povrat državne potpore koja je proglašena nezakonitom i nespojivom s unutarnjim tržištem na temelju članka 1. Odluke Komisije (EU) 2017/1283 od 30. kolovoza 2016. o državnoj potpori SA.38373 (2014/C)(ex 2014/NN)(ex 2014/CP) koju je provela Irska za društvo Apple […]1 , povrijedila svoje obveze na temelju članaka 2. i 3. navedene odluke kao i na temelju članka 108. stavka 2. UFEU-a;

naložiti Irskoj snošenje troškova.

Tužbeni razlozi i glavni argumenti

Na temelju odluke Europske komisije od 30. kolovoza 2016. u predmetu SA.38373, Irska je u roku četiri mjeseca trebala ostvariti povrat nezakonite državne potpore nespojive s unutarnjim tržištem, dodijeljene društvu Apple Sales International (u daljnjem tekstu: ASI) i Apple Operations Europe (u daljnjem tekstu: AOE). Potpora je posljedica dvaju poreznih mišljenja koja je Irska donijela 29. siječnja 1991. i 23. svibnja 2007. u korist društava ASI i AOE, a koja su omogućila tim društvima da utvrde svoju godišnju obvezu poreza na dobit u Irskoj do 2014.

Irska nije ostvarila povrat državne potpore u roku četiri mjeseca nakon obavijesti o Komisijinoj odluci, što je bila dužna učiniti. Osim toga, Irska još uvijek nije poduzela sve mjere potrebne za provedbu Komisijine odluke.

____________

1 SL 2017, L 187, str. 1.