Language of document :

2017 m. gruodžio 5 d. pareikštas ieškinys byloje Europos Komisija / Airija

(Byla C-678/17)

Proceso kalba: anglų

Šalys

Ieškovė: Europos Komisija, atstovaujama P.J. Loewenthal, A. Bouchagiar

Atsakovė: Airija

Ieškovės reikalavimai

Pripažinti, kad per nustatytą terminą nesiėmusi visų priemonių susigrąžinti iš Apple Sales International ir Apple Operations Europe valstybės pagalbą, kuri pagal 2016 m. rugpjūčio 30 d. Komisijos sprendimo (ES) 2017/1283 dėl valstybės pagalbos SA.38373 (2014/C) (ex 2014/NN) (ex 2014/CP), kurią Airija suteikė bendrovei „Apple“<…>1 , 1 straipsnį pripažinta neteisėta ir nesuderinama su vidaus rinka, Airija neįvykdė įsipareigojimų pagal to sprendimo 2 ir 3 straipsnius ir SESV 108 straipsnio 2 dalį.

Priteisti iš Airijos bylinėjimosi išlaidas.

Ieškinio pagrindai ir pagrindiniai argumentai

Remiantis 2016 m. rugpjūčio 30 d. Europos Komisijos sprendimu byloje SA.38373, Airija turėjo per keturis mėnesius susigrąžinti neteisėtą ir su vidaus rinka nesuderinamą valstybės pagalbą, suteiktą Apple Sales International („ASI“) ir Apple Operations Europe („AOE“). Pagalba suteikta dviem 1991 m. sausio 29 d. ir 2007 m. gegužės 23 d. Airijos patvirtintais nutarimais dėl mokesčių ASI ir AOE naudai, dėl kurių šios bendrovės galėjo iki 2014 m. nustatyti jų kasmet turimo mokėti pelno mokesčio dydį Airijoje.

Airija nesusigrąžino, kaip privalėjo, valstybės pagalbos per keturis mėnesius nuo pranešimo apie Komisijos sprendimą. Be to, Airija iki šiol nesiėmė visų Komisijos sprendimui įgyvendinti būtinų priemonių.

____________

1 OL L 187, 2017, p. 1.