Language of document :

Acțiune introdusă la 5 decembrie 2017 – Comisia Europeană/Irlanda

(Cauza C-678/17)

Limba de procedură: engleza

Părțile

Reclamantă: Comisia Europeană (reprezentanți: P.J. Loewenthal, A. Bouchagiar, agenți)

Pârâtă: Irlanda

Concluziile reclamantei

Constatarea că, prin faptul că nu a luat toate măsurile necesare, în termenul prevăzut, pentru recuperarea de la Apple Sales International și Apple Operations Europe a ajutorului de stat declarat ilegal și incompatibil cu piața internă la articolul 1 din Decizia (UE) 2017/1283 a Comisiei din 30 august 2016 privind ajutorul de stat SA.38373 (2014/C) (ex 2014/NN) (ex 2014/CP) pus în aplicare de Irlanda în favoarea Apple […]1 , Irlanda nu și-a îndeplinit obligațiile care îi revin în temeiul articolelor 2 și 3 din această decizie, precum și în temeiul articolului 108 alineatul (2) TFUE;

obligarea Irlandei la plata cheltuielilor de judecată.

Motivele și principalele argumente

Potrivit deciziei Comisiei Europene din 30 august 2016, Irlanda a avut obligația să recupereze în termen de patru luni ajutorul de stat ilegal și incompatibil acordat Apple Sales International („ASI”) și Apple Operations Europe („AOE”). Ajutorul a rezultat din două soluții fiscale anticipate emise de Irlanda în favoarea ASI și AOE, la 29 ianuarie 1991 și la 23 mai 2007, prin care acestor societăți li s-a permis să își stabilească anual, până în anul 2014, obligațiile fiscale aferente impozitului pe profit datorat în Irlanda.

Irlanda nu a recuperat ajutorul de stat în cele patru luni care au urmat notificării deciziei Comisiei, astfel cum avea obligația să procedeze. În plus, Irlanda nu a luat încă toate măsurile necesare pentru a pune în aplicare decizia Comisiei.

____________

1 JO 2017, L 187, p. 1.