Language of document :

Begäran om förhandsavgörande framställd av Amtsgericht Hannover (Tyskland) den 31 juli 2017 – Benedikt Brisch mot TUIfly GmbH

(Mål C-455/17)

Rättegångsspråk: tyska

Hänskjutande domstol

Amtsgericht Hannover

Parter i målet vid den nationella domstolen

Klagande: Benedikt Brisch

Motpart: TUIfly GmbH

Målet avskrevs genom beslut av den 21 september 2017.

____________