Language of document :

Euroopa Kohtu (viies koda) 15. novembri 2017. aasta otsus (Bundesfinanzhofʼi eelotsusetaotlus - Saksamaa) – Rochus Geissel, kes on äriühingu RGEX GmbH i.L. likvideerija versus Finanzamt Neuss (C-374/16), ja Finanzamt Bergisch Gladbach versus Igor Butin (C-375/16)

(liidetud kohtuasjad C-374/16 ja C-375/16)1

(Eelotsusetaotlus – Maksustamine – Käibemaks – Direktiiv 2006/112/EÜ – Artikli 168 punkt a, artikli 178 punkt a ja artikli 226 punkt 5 – Sisendkäibemaksu mahaarvamine – Andmed, mis tuleb arvetel esitada – Maksukohustuslase õiguspärane ootus, et mahaarvamisõiguse saamise tingimused on täidetud)

Kohtumenetluse keel: saksa

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Bundesfinanzhof

Põhikohtuasja pooled

Hagejad: Rochus Geissel, kes on äriühingu RGEX GmbH i.L. likvideerija (kohtuasi C-374/16), Finanzamt Bergisch Gladbach (kohtuasi C-375/16)

Kostjad: Finanzamt Neuss (kohtuasi C-374/16), Igor Butin (kohtuasi C-375/16)

Resolutsioon

Nõukogu 28. novembri 2006. aasta direktiivi 2006/112/EÜ, mis käsitleb ühist käibemaksusüsteemi, artikli 168 punkti a ja artikli 178 punkti a koostoimes artikli 226 punktiga 5 tuleb tõlgendada nii, et nendega on vastuolus sellised liikmesriigi õigusnormid, nagu on arutusel põhikohtuasjas, mille kohaselt peab sisendkäibemaksu mahaarvamise õiguse kasutamiseks olema arvele märgitud aadress, kus toimub arve esitaja majandustegevus.

____________

1 ELT C 392, 24.10.2016.