Language of document :

Unionin tuomioistuimen tuomio (viides jaosto) 15.11.2017 (ennakkoratkaisupyynnöt, jotka on esittänyt Bundesfinanzhof – Saksa) – Rochus Geissel, RGEX GmbH i.L:n selvitysmiehenä v. Finanzamt Neuss (C-374/16) ja Finanzamt Bergisch Gladbach v. Igor Butin (C-375/16)

(yhdistetyt asiat C-374/16 ja C-375/16))1

(Ennakkoratkaisupyyntö – Verotus – Arvonlisävero – Direktiivi 2006/112/EY – 168 artiklan a alakohta, 178 artiklan a alakohta ja 226 artiklan 5 alakohta – Ostoihin sisältyvän veron vähentäminen – Laskuissa ilmoitettavat pakolliset tiedot – Verovelvollisen perusteltu luottamus vähennysoikeuden edellytysten olemassaoloon)

Oikeudenkäyntikieli: saksa

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Bundesfinanzhof

Pääasian asianosaiset

Valittajat: Rochus Geissel, RGEX GmbH i.L:n selvitysmiehenä (C-374/16) ja Finanzamt Bergisch Gladbach (C-375/16)

Vastapuolet: Finanzamt Neuss (C-374/16) ja Igor Butin (C-375/16)

Tuomiolauselma

Yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä 28.11.2006 annetun neuvoston direktiivin 2006/112/EY 168 artiklan a alakohtaa ja 178 artiklan a alakohtaa on yhdessä sen 226 artiklan 5 alakohdan kanssa tulkittava siten, että ne ovat esteenä pääasiassa kyseessä olevan kaltaiselle kansalliselle lainsäädännölle, jonka mukaan edellytyksenä ostoihin sisältyvän arvonlisäveron vähennysoikeuden käyttämiselle on se, että laskussa on ilmoitettu sen paikan osoite, jossa laskun laatija harjoittaa liiketoimintaansa.

____________

1 EUVL C 392, 24.10.2016.