Language of document :

Hotărârea Curții (Camera a cincea) din 15 noiembrie 2017 (cerere de decizie preliminară formulată de Bundesfinanzhof - Germania) - Rochus Geissel, acționând în calitate de lichidator al RGEX GmbH i.L./Finanzamt Neuss (C-374/16) și Finanzamt Bergisch Gladbach/Igor Butin (C-375/16)

(Cauzele conexate C-374/16 și C-375/16)1

[Trimitere preliminară – Fiscalitate – Taxa pe valoarea adăugată (TVA) – Directiva 2006/112/CE – Articolul 168 litera (a), articolul 178 litera (a) și articolul 226 punctul (5) – Deducerea taxei achitate în amonte – Detalii care trebuie să fie menționate, în mod obligatoriu, pe facturi – Încredere legitimă a persoanei impozabile în existența condițiilor dreptului de deducere]

Limba de procedură: germana

Instanța de trimitere

Bundesfinanzhof

Părțile din procedura principală

Recurente: Rochus Geissel, în calitate de lichidator al RGEX GmbH i.L. (C-374/16), Finanzamt Bergisch Gladbach (C-375/16)

Intimați: Finanzamt Neuss(C-374/16), Igor Butin (C-375/16)

Dispozitivul

Articolul 168 litera (a) și articolul 178 litera (a) din Directiva 2006/112/CE a Consiliului din 28 noiembrie 2006 privind sistemul comun al taxei pe valoarea adăugată coroborate cu articolul 226 punctul (5) din această directivă trebuie interpretate în sensul că se opun unei legislații naționale precum cea în discuție în litigiile principale, care condiționează exercitarea dreptului de deducere a taxei pe valoarea adăugată aferente intrărilor de indicarea pe factură a adresei locului în care emitentul acesteia își desfășoară activitatea economică.

____________

1     JO C 392, 24.10.2016.