Language of document :

2017. november 3-án benyújtott kereset – STIF-IDF kontra Bizottság

(T-738/17. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: francia

Felek

Felperes: Syndicat Transport Île-de-France (STIF-IDF) (Párizs, Franciaország) (képviselők: B. Le Bret és C. Rydzynski ügyvédek)

Alperes: Európai Bizottság

Kérelmek

A felperes azt kéri, hogy a Törvényszék:

részben semmisítse meg a megtámadott határozatot annyiban, amennyiben az a 3. cikkében „az STIF által a CT2 szerződés keretében folyósított C2 hozzájárulások[at]ˮ „jogellenesen végrehajtottˮ, azonban a belső piaccal összeegyeztethető „támogatási program[nak]ˮ minősíti;

a Bizottságot kötelezze az eljárás költségeinek viselésére.

Jogalapok és fontosabb érvek

Keresete alátámasztása érdekében a felperes két jogalapra hivatkozik.

Az első jogalap azon alapul, hogy a jelen ügyben megtámadott határozat, azaz a Franciaország által az Île-de-France régióban az autóbusz-vállalkozásoknak nyújtott SA.26763 2014/C (korábbi 2012/NN) számú támogatási programokról szóló, 2017. február 2-i (EU) 2017/1470 európai bizottsági határozat (HL 2017. L 209., 24. o.) sérti az EUMSZ 107. cikk (1) bekezdését. A Bizottság e jogsértést azáltal követte el, hogy a CT2 keretében nyújtott C2 hozzájárulást állami támogatásnak minősítette, mivel úgy tekintette, hogy az intézkedés gazdasági előnyt nyújt a kedvezményezettjei számára.

A felperes ezenkívül úgy véli, hogy a Bizottság az elemzése során többször is tévesen alkalmazta a jogot, és mérlegelési hibákat vétett, amikor megállapította, hogy az Altmark ítélkezési gyakorlat negyedik kritériuma a jelen ügyben nem teljesül.

A második jogalap azon alapul, hogy a megtámadott határozat az Altmark ítélkezési gyakorlat negyedik kritériumának be nem tartását és a gazdasági előny fennállását illetően nem tartalmaz indokolást.

____________